Tadeusz Peiper: awangarda z jądra żydowskości

Gdy elity polskie pochodzenia chrześcijańskiego są już praktycznie w komplecie obecne w Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl), zająłem się mocniej elitami żydowskimi, które pozostawały dotąd tajemnicze, bo i sami zainteresowani zacierali za sobą ślady, zmieniając nazwiska, biorąc chrzest i wżeniając się w rodziny chrześcijańskie (katolickie lub ewangelickie). Dopiero wgłębienie się w ich genealogie pozwala odkryć arcyciekawe mechanizmy społeczne, których nie widać patrząc z zewnątrz. Jednym z nich jest zupełnie inna struktura żydowskich środowisk Warszawy i Krakowa.

Warszawa do rozbiorów była miastem bez Żydów. Mogli oni mieszkać w sąsiednich jurydykach (swego rodzaju szlacheckich miasteczkach wokół Warszawy), ale byli tam jednak gośćmi. Żydzi wprawdzie w średniowieczu zostali z Krakowa wygnani, ale otrzymali swoje miasto po sąsiedzku, w królewskim Kazimierzu. Miasto żydowskie w Kazimierzu miało swoje mury, swoich rajców, cmentarz i własny rynek z kilkoma synagogami. Gdy w XIX wieku do Warszawy sprowadziły się setki tysięcy Żydów wypchniętych przez Rosjan z dawnego W.X. Litewskiego (tzw. Litwaków), u „starych” Żydów warszawskich widzimy wyraźny trend do odcięcia się od „nowych” poprzez asymilację w drodze zmiany religii – częściowo na katolicyzm ze zmianą nazwiska na polskie (tu zwł. silny ośrodek dawnych frankistów – kontratalmudystów), częściowo (zwł. w XIX w.) na wyznania kalwińskie i luterańskie, przy zachowaniu nazwisk niemieckich. Dlatego ci Żydzi warszawscy zwykle w bliskich rodzinach mają etnicznych Polaków, a ich potomkowie w znacznej części szczęśliwie przeżyli czas Zagłady jako Polacy.

Żydzi krakowscy (kazimierscy) przeżyli wiek XIX we własnym gronie, rozchodząc się z wolna po całym Krakowie, gdy usunięto im zakazy osiedlania. Gmina żydowska z perspektywy akt stanu cywilnego wygląda jak jedna z krakowskich parafii. Prof. Dan Hirschberg z University of California w Irvine opracował i opublikował ich genealogie. Dzięki wykorzystaniu tych materiałów uzyskujemy wgląd w to środowisko, które w znacznej części pozostawało zamknięte w sobie aż do czasów Zagłady, miało jednak sporo zamożnych rodzin, których potomkowie studiowali na Uniwersytecie Jagiellońskim jeszcze przed rokiem 1918, a potem zdążyli się spolonizować i wejść do panteonu polskiej kultury zanim nadeszła Zagłada.

Tadeusz Peiper to jeden z głównych twórców polskiej awangardy międzywojennej – autor jej manifestu „Miasto. Masa. Maszyna”. Polski słownik biograficzny podaje, że „był jednym z trojga dzieci Marka, adwokata i późniejszego wiceburmistrza Podgórza, oraz Marii Elżbiety z Eisenów, 1. v. Tarlińskiej”. Przez wiele lat jego genealogia czekała na ustalenie, aż wreszcie po raz kolejny szukając czegoś o nim znalazłem, że miał przyrodniego brata, dra Zygmunta Tarlińskiego. Zajrzałem więc do Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae, a tam: „Tarliński (do 15 X 1899 – Friedmann) Zygmunt, ur. 6 VII 1880 w Krakowie; wyzn. rzymskokatolickie (do 1 X 1899 – mojżeszowe); narod. polska; obyw. austriackie; ojciec Jakub Friedmann, kupiec zamieszkały w Krakowie; matka [Franciszka]”. Zajrzałem zatem do materiałów prof. Hirschberga, a tam… Jest! Friedmann urodzony 6 VII 1880 w Krakowie! Wprawdzie nie Zygmunt, tylko Samuel, matka nie Franciszka tylko Sara, ale to na pewno ten sam! W dodatku Sara z domu Eisen! A więc ta sama, która gdzie indziej zwana jest Marią Elżbietą Tarlińską!

Trochę to dziwne, bo Tadeusz (właściwie Jan Tadeusz) Peiper urodził się w r. 1891, gdy Jakub Friedman, mąż jego matki, jeszcze żył, ale odpowiedź znajdujemy w pracy doktorskiej Piotra Grelli-Możejko z uniwersytetu stanu Alberta w  Kanadzie:

His mother, Maria Elzbieta, nee Sara Eisen (1° voto Tarlińska, 2° voto Peiper, 3° voto Schulz), born in 1859, was a formidable woman. She outlived three husbands (divorces were not as common, and not as easy to obtain, as they are today), of whom Dr Marek Peiper was the second, (the third a Czech officer in the Austro-Hungarian army, Otto Schulz). At Elzbieta’s death in 1927, aged 68, the family discovered a packet of love letters, sent to her recently by another suitor, passionately in love.

Rodzina Friedmanów-Tarlińskich jest świetnie opracowana w materiałach prof. Hirschberga, możemy więc zobaczyć, jakie osoby z Polskiego słownika biograficznego (a więc elity kulturalno-społeczno-polityczne szeroko rozumianej Polski) należą do kręgu rodzinnego matki Tadeusza Peipera. Widać tu, że wśród 150 najbliższych jej osób z PSB praktycznie nie wychodzimy poza krąg żydowski! A więc nie ma tu sytuacji, znanej ze środowisk Żydów warszawskich, że najbliższą koligacją między dwiema rodzinami żydowskimi jest rodzina polska, która z obiema jest spokrewniona, ale mamy tu jedną spójną grupę, z której wychodzą na zewnątrz osoby trafiające do kultury polskiej bądź jako Polacy pochodzenia żydowskiego bądź jako wybitni Żydzi mieszkający w Polsce.

Liczba przed osobą oznacza odległość (liczoną w „łóżkach”) od wspomnianej matki Tadeusza Peipera. Wziąłem najbliższe 150 osób i widać, że dopiero pod koniec tej listy pojawiają się etniczni Polacy, którzy zawierali związki małżeńskie z etnicznymi Żydami. Jeżeli wcześniej znajdujemy nazwiska polskie, to zwykle należą do rodzin żydowskich, które zmieniły nazwisko lub miały takie od początku.

 1. PEIPER Jan Tadeusz (1891-1969) poeta, prozaik, krytyk
 2. SINGER Perel (1881-1955) pielęgniarka
 3. ROTSTADT Lila (1900-1937?) działaczka komunistyczna, publicystka, literatka
 4. SPERLING Leon (1900-1941) piłkarz, olimpijczyk
 5. HOROWITZ Łucjan (1905-1958) ekonomista
 6. KURCZAB Jan (1903-1969) literat, inżynier-chemik, działacz społeczny
 7. ROTSTADT Józef (1877-1932) działacz komunistyczny, publicysta
 8. GUMPLOWICZ Abraham (1803-1876) kupiec żydowski
 9. GUMPLOWICZ Ignacy Izrael (1821-1892) działacz żydowski
 10. STEMPEL Fejwel (1886-1944) rabin, poseł
 11. RUBINSTEIN Helena (1870-1965) przedsiębiorca branży kosmetycznej, kolekcjonerka dzieł sztuki
 12. GUMPLOWICZ Ludwik (1838-1909) prawnik, socjolog
 13. LAUER Henryk Gustaw (1890-1939) ekonomista, działacz rewolucyjnego ruchu robotniczego
 14. LORIA Leon (1883-1932) podpułkownik lotnictwa WP, doktor praw
 15. LORIA Stanisław (1883-1958) fizyk, profesor uniwersytetów
 16. BAUM Samuel (zm. 1822) sekretarz kahału krakowskiego
 17. SZENIRER Sara (1883-1935) założycielka żeńskiego szkolnictwa żydowskiego Beit Jakow
 18. SAGAN Szachno Efraim (1892-1942) działacz żydowski
 19. HALBAN Leon (1838-1897) profesor medycyny sądowej
 20. HALBAN Henryk (1845-1902) publicysta, dziennikarz
 21. SPITZER Tadeusz Bernard (1892-1962) działacz gospodarczy
 22. SPITZER Salomon (1859-1941/3) nauczyciel, publicysta, pisarz pedagogiczny, tłumacz
 23. KOPERA Feliks (1871-1952) historyk sztuki, muzeolog
 24. ŁOMIŃSKI Iwo Robert (1905-1968) lekarz, profesor mikrobiologii uniwersytetu w Glasgow
 25. LANDAU-BAUEROWA Helena (1871-1942) ekonomistka, działaczka ruchu robotniczego
 26. GUMPLOWICZ Maksymilian Ernest (1864-1897) historyk
 27. GUMPLOWICZ Władysław (1869-1942) działacz PPS, publicysta, geograf
 28. GLÜCK Samuel Teofil (1824-1884) lekarz, agent dyplomatyczny
 29. SZERER Emanuel (1901-1977) działacz socjalistyczny
 30. HALBAN Alfred (1865-1926) profesor prawa
 31. HALBAN Henryk (1870-1933) profesor neurologii i psychiatrii
 32. SARE Józef (1850-1929) architekt, wiceprezydent Krakowa
 33. STATTER Maksymilian (1896-1954), dziennikarz, działacz społeczny i polityczny
 34. ROSENZWEIG Józef Marian (1889-1967) adwokat, działacz socjalistyczny
 35. SCHWARZBART Ignacy (1888-1961) działacz syjonistyczny, poseł
 36. PIASECKI Stanisław (1900-1941) publicysta, krytyk, działacz polityczny
 37. PIASECKI Władysław (1901-1978) bibliotekarz, rzeczoznawca budownictwa bibliotecznego
 38. PIASECKI Eugeniusz Witold (1872-1947) lekarz, profesor teorii wychowania fizycznego
 39. NACHT-SAMBORSKI Artur (1898-1974) malarz
 40. BLATTEIS Stefan Szymon (ur. 1866) lekarz
 41. LANDAU Władysław Henryk (1901-1933) ekonomista, statystyk, publicysta
 42. LANDAU Maksymlian Norbert (1870-1927) adwokat, działacz niepodległościowy i socjalistyczny
 43. GUMPLOWICZOWA Cecylia (ok. 1870-1930) działaczka PPS
 44. SZARSKI Stanisław (1826-1898) kupiec, radny miasta Krakowa
 45. SZECHTER Ozjasz (1901-1982) działacz komunistyczny
 46. KRAMSZTYK Feliks (1853-1918) adwokat, pisarz z zakresu prawa
 47. PIASECKI Wenanty (1832-1909) lekarz hydropata, pionier wychowania fizycznego
 48. KAUFMAN Hugo Adam (1879-1946) pedagog, działacz niepodległościowy
 49. LESSER Aleksander (1814-1884) malarz
 50. INLENDER Adolf Władysław (1854/55-1920) działacz socjalistyczny
 51. INLENDER Ludwik (1849-1900) działacz socjalistyczny
 52. BORNSTEIN Zelman (1. poł. XIX w.) kupiec krakowski
 53. KRIEGER Ignacy (1820-1889) fotograf
 54. ŚPIEWAK Jan (1908-1967), poeta, tłumacz, krytyk literacki
 55. SZARSKI Henryk (1855-1921) kupiec, wiceprezydent Krakowa
 56. SZARSKI Marcin (1868-1941) ekonomista, senator RP
 57. SCHLAUCH Margaret (1898-1986) językoznawca, badacz literatury angielskiej
 58. MITRINOWICZ MODRZEJEWSKA Aleksandra Salomea (1898-1975) lekarz audiolog-foniatra
 59. STĘPOWSKI Bronisław (1892-1963) lekarz ginekolog, profesor, tłumacz
 60. SCAZIGHINO Witold (1889-1965) pionier radiofonii w Polsce
 61. NATANSON Seelig (1795-1879) kupiec, współwłaściciel domu bankowego, protoplasta rodu
 62. SZPALSKI Karol (1908-1963), pisarz, satyryk
 63. STEINHAUS Ignacy (1860-1928) adwokat, polityk, poseł
 64. ORLIŃSKI Henryk (1873-1953) germanista, nauczyciel, senator
 65. KRAMSZTYK Izaak (1814/16?-1889) rabin warszawski
 66. RELIGIONI Antoni Ludwik (1866-1939) lekarz wojskowy, generał brygady
 67. PRZEWORSKI Stefan (1900-1940) archeolog, historyk
 68. STROŻECKA Estera (1872-1938) lekarka, działaczka socjalistczna i komunistyczna, redaktorka
 69. RUCKER Zygmunt (1836-1888) aptekarz, radny Lwowa
 70. SZURLEJ Stanisław (1878-1965), prawnik, oficer Wojska Polskiego
 71. POCHWALSKI Józef Mikołaj (1888-1963) malarz, grafik
 72. POCHWALSKI Kazimierz Teofil (1855-1940) malarz
 73. KLUGER Władysław (1849-1884) inżynier, podróżnik
 74. SZARSKI Kazimierz (1904-1960) zoolog
 75. CZYŻEWICZ Adam (1841-1910) lekarz
 76. SOKOŁOWSKI August (1846-1921) historyk, pedagog, poseł do Rady Państwa
 77. LANGROD Adolf (1876-1968) profesor, inżynier kolejowy
 78. LANGROD Rudolf (1874-1956) adwokat, autor prac z zakresu skarbowości
 79. ROSENBLATT Józef Michał (1853-1917) prawnik, adwokat, profesor UJ
 80. ROSE Maksymilian (1883-1937) profesor psychiatrii i neurologii
 81. STĘPOWSKI Leon (1852-1914) aktor
 82. SPASOWICZ Daniel (1797-1882) lekarz, naczelnik zarządu medycznego guberni mińskiej
 83. NATANSON Henryk (1820-1895) księgarz, bankier, działacz społeczny
 84. NATANSON Ludwik (1822-1896) lekarz, redaktor, działacz społeczny
 85. NATANSON Jakub (1832-1884) chemik, profesor, działacz społeczny
 86. MUNK Andrzej (1921-1961) reżyser
 87. STEINHAUS Hugo (1887-1972) matematyk
 88. KRAMSZTYK Zygmunt (1849-1920) okulista, publicysta, badacz literatury
 89. KRAMSZTYK Julian (1851-1926) lekarz, społecznik
 90. KRAMSZTYK Stanisław (1841-1906) fizyk, przyrodnik, pisarz
 91. MILESKI Wacław (1872-1940) chemik, publicysta
 92. MUTERMILCH Stanisław (1870-1937) lekarz bakteriolog
 93. NUSSBAUM Hilary (1820-1895) pedagog, publicysta
 94. GŁADKOWSKA Celina (1859-1892) powieściopisarka
 95. RÓŻYCKI Zygmunt (1883-1930) poeta
 96. DIAMAND Herman (1860-1931) polityk socjalistyczny
 97. BEREKSOHN Berek (1764-1822) handlarz
 98. BERGSON Józef (ur. 1812) lekarz
 99. BERGSON Michał (1820-1898) kompozytor, pianista
 100. STROŻECKI Jan (1869-1918) działacz socjalistyczny, redaktor
 101. GORYŃSKI Ludwik (1907-1943) psycholog
 102. RUCKER Jan Jerzy (1867-1945) przemysłowiec, działacz gospodarczy, radny Lwowa
 103. MEISELS Dob Beer (1798-1870) rabin, działacz narodowy polski w Krakowie i Warszawie
 104. SZARSKI Jacek (1921-1980) matematyk
 105. DANGEL Tomasz Michał (1742-1808) przemysłowiec
 106. MĘDRZECKI Adam Mikołaj (zm. 1832) prawnik, powstaniec 1794
 107. ROSENBLATT Alfred (1880-1947) matematyk, fizyk, profesor uniwersytecki
 108. KOSKOWSKI Władysław (1829-1869) działacz polityczny, powstaniec
 109. STĘPOWSKI Janusz (1900-1969) pisarz marynista
 110. SPASOWICZ Włodzimierz (1829-1906) prawnik, publicysta, krytyk i historyk literatury, polityk
 111. CHODŹKO Józef (1800-1881) topograf, generał-porucznik
 112. NATANSON Antoni (1862-1933) lekarz, działacz społeczny
 113. NATANSON Bronisław (1865/64-1906) prawnik, wydawca, działacz społeczny
 114. NATANSON Stefan (1872-1944) inżynier, działacz polityczny i społeczny
 115. NATANSON Kazimierz (1853-1935) prawnik, finansista, działacz społeczny
 116. NATANSON Józef Eryk (1854/55-1929) przyrodnik, organizator cukrownictwa, działacz społeczny
 117. NATANSON Edward (1861-1940) finansista, przemysłowiec
 118. NATANSON Władysław (1864-1937) fizyk, historyk nauki, rektor UJ
 119. KRAMSZTYK Roman (1885-1942) malarz
 120. KRAMSZTYK Stefan (1877-1942?) lekarz, publicysta
 121. MILESKI Witold (1904-1940?) prawnik, działacz turystyki górskiej
 122. NUSBAUM Henryk (1849-1937) lekarz, profesor, filozof medycyny
 123. NUSBAUM-HILAROWICZ Józef (1859-1917) zoolog, profesor weterynarii
 124. KONIC Jan Stanisław (1892-1962) adwokat, redaktor
 125. MINKOWSKA Anna Jadwiga (1891-1969) historyczka, nauczycielka
 126. SACHSOWA Ludwika (1884-1939) działaczka socjalistyczna
 127. MERZBACH Henryk (1836-1903) księgarz, poeta, publicysta
 128. MERZBACH Zygmunt (1800/01-1852) księgarz, nakładca, poeta, tłumacz
 129. MITZNER Zbigniew Bronisław (1910-1968) dziennikarz, działacz socjalistyczny i komunistyczny, profesor UW
 130. RYBICKA Ewa Elżbieta (1909-1943) psycholog, wykładowca tajnego Uniwersytetu, uczestnik akcji pomocy Żydom
 131. POSNER Stanisław (1868-1930) prawnik-cywilista, socjolog, działacz socjalistyczny, senator
 132. GARFEINOWA-GARSKA Malwina Maria (1872-1932) literatka
 133. POSNER Salomon Marcus (1770-1848) rabin, kupiec, filantrop
 134. POCHWALSKI Władysław Jan (1860-1924) malarz, konserwator
 135. GWIAZDOMORSKI Jan Kazimierz (1854-1906) lekarz
 136. CIECHANOWSKI Stanisław (1793-1866) kupiec
 137. PIĄTKOWSKI Wincenty Leon (1796-1870) naczelnik powiatowy, gubernator, bibliofil
 138. SAMBORSKI Bogusław (1897- po 1970) aktor teatralny i filmowy
 139. MĘDRZECKI Józef (1786-1830) prawnik, mecenas
 140. CHOŁONIEWSKI Myszka Antoni (1872-1924) dziennikarz, publicysta
 141. KRZYŻANOWSKI Stanisław (1865-1917) profesor historii
 142. SKIRMUNT Aleksander (1798-1870) pionier przemysłu w Pińszczyźnie
 143. SKIRMUNT Kazimierz (1861-1931) prawnik, ksiądz, protonotariusz apostolski, radca kanoniczny ambasady polskiej przy Watykanie
 144. CHODŹKO Jan Borejko (1777-1851) pisarz, działacz społeczny
 145. NATANSON-LESKI Jan (1883-1969) geograf, historyk, profesor UJ
 146. EPSTEIN Adam (1799-1870) bankier, filantrop
 147. DZIEWULSKI Stefan (1876-1941) prawnik, ekonomista
 148. GODEBSKI Cyprian (1835-1909) rzeźbiarz
 149. NATANSONOWA Maria (1872-1950) mecenaska sztuki
 150. DICKSTEIN Szymon (1859-1884) przyrodnik, działacz socjalistyczny
Ten wpis został opublikowany w kategorii Genealogia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.