Publikacje

Książki

 1. Elita północnomazowiecka (Elita Rzeczypospolitej, t. I), Kraków: Dr Minakowski 2011, ISBN 83-918058-9-1
 2. Elita wileńska (Elita Rzeczypospolitej, t. II), Kraków: Dr Minakowski 2011, ISBN 978-83-63202-00-2
 3. Elita kresowa: woj. mścisławskie, smoleńskie, witebskie, połockie (Elita Rzeczypospolitej, t. III), Kraków: Dr Minakowski 2011, ISBN 978-83-63202-01-9
 4. Elita krakowska senatorska (Elita Rzeczypospolitej, t. IV), Kraków: Dr Minakowski 2012, ISBN 978-83-63202-02-6
 5. Elita sandomierska (Elita Rzeczypospolitej, t. V), Kraków: Dr Minakowski 2012, ISBN 978-83-63202-03-3
 6. Elita poznańska senatorska (Elita Rzeczypospolitej, t. VI), Kraków: Dr Minakowski 2012, ISBN 978-83-63202-04-0
 7. Elita krakowska poselska (Elita Rzeczypospolitej, t. VII), Kraków: Dr Minakowski 2012, ISBN 978-83-63202-05-7
 8. Elita lubelska (Elita Rzeczypospolitej, t. VIII), Kraków: Dr Minakowski 2012, ISBN 978-83-63202-06-4
 9. Elita litewska: rodziny senatorów-ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego (Elita Rzeczypospolitej, t. IX), Kraków: Dr Minakowski 2013, ISBN 978-83-63202-07-1
 10. Elita kijowska (Elita Rzeczypospolitej, t. X), Kraków: Dr Minakowski 2013, ISBN 978-83-63202-08-8
 11. Elita żmudzka i nadniemeńska: księstwo żmudzkie i województwo trockie (z Kownem, Grodnem i Suwalszczyzną) (Elita Rzeczypospolitej, t. XI), Kraków: Dr Minakowski 2013, ISBN 978-83-63202-09-5
 12. Elita ruska: województwo ruskie z ziemią chełmską i województwem bełskim (Elita Rzeczypospolitej, t. XII), Kraków: Dr Minakowski 2013, ISBN 978-83-63202-10-1
 13. Elita koronna: rodziny senatorów-ministrówKorony Polskiej (Elita Rzeczypospolitej, t. XIII), Kraków: Dr Minakowski 2013, ISBN 978-83-63202-11-8
 14. Elita inflancka (Elita Rzeczypospolitej, t. XIV), Kraków: Dr Minakowski 2014, ISBN 978-83-63202-12-5
 15. Elita podlaska (Elita Rzeczypospolitej, t. XV), Kraków: Dr Minakowski 2014, ISBN 978-83-63202-13-2
 16. Elita poznańska poselska (Elita Rzeczypospolitej, t. XVI), Kraków: Dr Minakowski 2014, ISBN 978-83-63202-14-9
 17. Elita czernihowska (Elita Rzeczypospolitej, t. XVII), Kraków: Dr Minakowski 2014, ISBN 978-83-63202-15-6
 18. Elita łęczycka i rawska (Elita Rzeczypospolitej, t. XVIII), Kraków: Dr Minakowski 2015, ISBN 978-83-63202-16-3
 19. Elita kujawska (Elita Rzeczypospolitej, t. XIX), Kraków: Dr Minakowski 2015, ISBN 978-83-63202-17-0
 20. Elita płocka (Elita Rzeczypospolitej, t. XX), Kraków: Dr Minakowski 2015, ISBN 978-83-63202-18-7

Bazy danych on-line

 1. Wielka genealogia Minakowskiego, http://Wielcy.pl
 2. Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, http://Sejm-Wielki.pl

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Marek Jerzy Minakowski, Gęstość sieci koligacji w parafii Kampinos w XIX wieku, w: Przeszłość demograficzna Polski, t. 35 (4/2014), ss. 65-74
 2. Marek Jerzy Minakowski, Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową, w: „Przeszłość demograficzna Polski”, tom 38 (4/2016), ss. 63-88
 3. Marek Jerzy Minakowski, Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821-1861, w: Przeszłość demograficzna Polski, t. 39 (2017), ss. 7-49

Rozdziały w monografiach

 1. Marek Jerzy Minakowski, Dziesięć tomów PSB na jednej tablicy genealogicznej. „Ci wielcy Polacy to nasza rodzina”, w: Rafał T. Prinke (ed.), Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, ss. 97-106, Poznań 2007/li>
 2. Marek Jerzy Minakowski, Długoterminowi potomkowie XIV-XV-wiecznych elit Polski i Litwy: Marek Jerzy Minakowski, Potomkowie sygnatariuszy z Horodła w elicie Korony i Litwy kolejnych wieków, w: Sławomir Górzyński (red.), Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich, Warszawa: DiG 2015

Artykuły w prasie ogólnej

 1. do uzupełnienia

Wywiady prasowe

 1. do uzupełnienia

Artykuły o mnie i recenzje moich prac

 1. do uzupełnienia