Ujawniamy! Fundacja Nowoczesna Polska promuje rodzinę prezesa Lipszyca!

Fundacja Nowoczesna Polska wykorzystuje pieniądze sponsorów, by w swoim serwisie „Wolne Lektury” (wolnelektury.pl) publikować utwory literackie spełniające rolę lektur szkolnych dla młodzieży. Drobiazgowa analiza pokazała, że ogromna część autorów tych lektur to rodzina prezesa Nowoczesnej Polski, Jarosława Lipszyca. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

3/4 autorów polskich lektur jest w naszej rodzinie

Naliczyłem 61 polskich autorów, których książki są (lub były) lekturami szkolnymi w ostatnich latach. Spośród nich 48 (ponad trzy czwarte) odnalazło się już w naszej rodzinie. Wśród pozostałych czternastu większość to literatura współczesna. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Polish grandma of Google and her twisted life

It was in Susan Wójcicki’s garage where Google had its first headquarter. Since then Wójcicki is one of top Google executives – now as YouTube’s CEO. Her sister, Ann Wójcicki was married to half of Google’s duo (Sergey Brin) and is the mother of their two children (although they divorced this year; Ann is CEO of 23andme, backed by Google). Both are daughters of Professor Stanley (Stanisław) Wójcicki, born in Warsaw, Poland on March 30th, 1937. How the Wójcickis came from Warsaw to Silicon Valley? It was all due to their grandma, Janina, who died two years before Larry and Sergey moved to her granddaughter’s garage. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Polska babcia Google i jej pokręcone losy

Pierwszą siedzibą firmy Google był garaż Zuzanny Wójcickiej, która od tej pory zajmuje czołowe miejsce w tej korporacji (teraz jest prezesem YouTube). Jej siostra, Anna Wójcicka, wyszła za połowę duetu założycieli Google, Siergieja Brina i ma z nim dwoje dzieci (choć w tym roku się rozwiedli i obecnie Anna jest prezesem firmy 23andme, w którą Google kiedyś sporo zainwestował). Obie są córkami prof. Stanisława Wójcickiego, urodzonego w Warszawie 30 III 1937. Jak Wójciccy trafili z Warszawy do Kalifornii? Wszystko dzięki babci Janinie, zmarłej dwa lata przed tym, jak Larry i Siergiej wprowadzili się do garażu wnuczki. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

PSB nie będzie mi robił konkurencji

Uczestniczyłem dziś w konferencji celebrującej 80 lat wydawania Polskiego Słownika Biograficznego. W 1935 r. ukazał się tom z nazwiskami od A- do Bey-, a ostatni pełny tom (49) obejmuje nazwiska od Szp- do Szy-. Z tego, co usłyszałem i zobaczyłem wnioskuję, że moja działalność ze strony PSB, a nawet szerzej – polskiej nauki instytucjonalnej konkurencji mieć nie będzie. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

40,8% osób z nekrologiem w KurWarze jest już w WGM (narodowe czytanie Lalki)

Udało się przeanalizować kolejne 47.336 warszawskich aktów zgonu z lat 1841-61, których dotąd nie było w indeksach Geneteki. Zrobiłem to dzięki indeksowi stworzonemu przez pewną osobę (pragnie zostać anonimowa), którą wyłoniłem w ogłoszonym tutaj przetargu. Z tego dla 2036 znalazłem odpowiadające im doniesienie w „Kurierze Warsz.” (to 4,3%). Wszystkie 2036 starannie przeczytałem i wypisałem z nich wszystko, co ważne. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Imigranci: tak, pod warunkiem że będą chcieli walczyć za Polskę

Cywilizacja polska została zbudowana przez uchodźców i imigrantów. Nie przez etnicznie polskich chłopów, którzy przed XX wiekiem prawie nic nie wnieśli do naszej kultury, ale przez imigrantów i uchodźców: Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Nowym dyrektorem Muzeum Narodowego mąż pra7wnuczki hospodara wołoskiego

Ach ci imigranci! Władca południowej Rumunii (w tym Bukaresztu), Stefan Kantakuzen wiosną 1716 został ścięty wraz ojcem i stryjem z rozkazu sułtana. Jego syn Rudolf znalazł azyl w Polsce. Ożenił się z Francuzką (również imigrantką), Elżbietą d’Estival. Ich córka wyszła za imigranta z Irlandii, Henryka O’Donnela (generała austriackiego). Córka tych ostatnich, Julia, wyszła za hrabiego Dunin-Wąsowicza i ma epitafium w Kościele Mariackim w Krakowie: Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

2346 oficerów w naszej rodzinie

Opracowałem spis oficerów Powstania Listopadowego (1830-31) umieszczając w Wielkiej Genealogii wszystkich, których się dało. A że ci sami oficerowie często walczyli wcześniej przy boku Napoleona, a potem dostali pracę w armii Królestwa Polskiego, potem zaś stanowili trzon Wielkiej Emigracji – to razem utworzyło to bardzo ciekawą układankę. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | 1 komentarz

Przetarg na indeksowanie do Geneteki

[2 lipca, 15:25: Dziękuję serdecznie za wszystkie zgłoszenia, było ich naprawdę dużo. Postaram się wybrać jak najszybciej najkorzystniejszą ofertę i odpowiedzieć wszystkim, którzy się zgłaszali]

Poszukuję kogoś, kto spisałby skorowidze zgonów z trzech warszawskich parafii, by można je było umieścić w bazie Geneteki (http://geneteka.genealodzy.pl/). Sęk w tym, że brakujące roczniki, których potrzebuję, to łącznie prawie 41 tysięcy aktów zgonu, więc jest ryzyko, że długo nie znajdzie się wystarczająco dużo czasu u wolontariuszy. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj