40,8% osób z nekrologiem w KurWarze jest już w WGM (narodowe czytanie Lalki)

Udało się przeanalizować kolejne 47.336 warszawskich aktów zgonu z lat 1841-61, których dotąd nie było w indeksach Geneteki. Zrobiłem to dzięki indeksowi stworzonemu przez pewną osobę (pragnie zostać anonimowa), którą wyłoniłem w ogłoszonym tutaj przetargu. Z tego dla 2036 znalazłem odpowiadające im doniesienie w „Kurierze Warsz.” (to 4,3%). Wszystkie 2036 starannie przeczytałem i wypisałem z nich wszystko, co ważne.


W tej grupie 1017 (ideanie połowa!) jest już w mojej genealogii (Wielcy.pl/Sejm-Wielki.pl) – albo była w niej wcześniej, albo w akcie zgonu znalazłem wskazówki, jak te osoby dołączyć. Wszystkie one są oznaczone w WGM tagiem „ma nekrolog w Kur. Warsz.” (jak np. moja pra5babcia Katarzyna Biernawska).

Ponadto dla części z tych 2036 znalazłem w Genetece akty ślubów ich albo ich rodziców – w nie wczytam się osobno. Zapewne dzięki temu wzrośnie jeszcze liczba tych, którzy trafią do mojej genealogii.

Łącznie sytuacja jest taka: na 18038 nekrologów „Kuriera” z lat 1821-61 znalazłem i przeczytałem 7.378 aktów zgonu. Co oznacza, że pozostałych 10.660 albo nie ma ich w Genetece albo są, ale nie ma dla nich skanu ani dziennej daty zgonu, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy to ci sami.

Część z tych, których akt zgonu znalazłem to osoby spoza elity. Ale za to część elity udało się dopasować do wspomnień w „Kurierze” na podstawie innych źródeł. Tych, których udało się włączyć do mojej genealogii (zatem jest znana liczba łóżek, które łączą ich ze mną) jest obecnie 7357.

Zatem 40,8% spośród ponad 18 tysięcy osób, o których zgonie donosił „Kurier Warszawski” lat 1821-61, udało się do tej pory połączyć w jedną wielką rodzinę. Oznacza to, że udało się zrekonstruować zasadniczą część ówczesnej warszawskiej „socjety” – ludzi, których wypadało w Warszawie znać. 9 miesięcy temu donosiłem, że mam już 35,7% – wygląda więc, że ta liczba nie będzie już tak intensywnie rosnąć (nie wiem, czy uda się przekroczyć połowę, zwłaszcza że sporo z tych doniesień w „KurWarze” to wzmianki o zgonie sędziwych staruszków umierających w warszawskich przytułkach).

Statystyka dla tych najświeższych dodatków wygląda tak:

parafia rok zgonów w WGM w KurWar
poza WGM
par. św. Jana (katedra) 1859 692 29 4,2% 23 3,3%
par. św. Andrzeja (na Mirowie) 1852 915 58 6,3% 48 5,2%
- ” - 1853 565 39 6,9% 28 5,0%
- ” - 1854 660 57 8,6% 31 4,7%
- ” - 1860 686 36 5,2% 40 5,8%
- ” - 1861 766 52 6,8% 49 6,4%
par. św. Krzyża (Krak. Przedm.) 1841 1454 18 1,2% 18 1,2%
- ” - 1842 1339 17 1,3% 25 1,9%
- ” - 1843 1487 18 1,2% 21 1,4%
- ” - 1844 1474 26 1,8% 19 1,3%
- ” - 1845 2042 21 1,0% 25 1,2%
- ” - 1846 2764 36 1,3% 31 1,1%
- ” - 1847 2416 36 1,5% 28 1,2%
- ” - 1848 2550 41 1,6% 73 2,9%
- ” - 1849 2063 61 3,0% 51 2,5%
- ” - 1850 1749 38 2,2% 47 2,7%
- ” - 1853 2133 32 1,5% 38 1,8%
- ” - 1854 3446 46 1,3% 43 1,2%
- ” - 1855 4164 75 1,8% 77 1,8%
- ” - 1856 2726 52 1,9% 53 1,9%
- ” - 1857 2342 62 2,6% 49 2,1%
- ” - 1859 2785 52 1,9% 52 1,9%
- ” - 1860 2924 50 1,7% 70 2,4%
- ” - 1861 3194 63 2,0% 79 2,5%
razem 47336 1015 2,1% 1018 2,2%

Przy okazji widać ostre zróżnicowanie społeczne ówczesnej Warszawy – elity mieszkały najgęściej w ówczesnej parafii św. Andrzeja (mającej siedzibę przy pl. Teatralnym, a potem przy kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej) – trochę mniej prestiżowe było Stare Miasto, a w parafii św. Krzyża mieszkał głównie warszawski plebs (co trochę zaskakuje, zważywszy że w XVIII w. kościół św. Krzyża był parafią magnaterii mieszkającej w podmiejskich pałacach).

A co ma do tego „narodowe czytanie Lalki„? To, że Lalka B. Prusa opisuje dokładnie to środowisko, tyle że kilkanaście-kilkadziesiąt lat później. Osoby, które donosiły o zgonie swoich rodziców w roku 1850 to rówieśnicy Starego Subiekta, Rzeckiego.

Zapomniałem dodać – ten indeks 47.336 warszawskich zgonów lat 1841-61 przekażę Genetece za darmo.

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Imigranci: tak, pod warunkiem że będą chcieli walczyć za Polskę

Cywilizacja polska została zbudowana przez uchodźców i imigrantów. Nie przez etnicznie polskich chłopów, którzy przed XX wiekiem prawie nic nie wnieśli do naszej kultury, ale przez imigrantów i uchodźców: Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Nowym dyrektorem Muzeum Narodowego mąż pra7wnuczki hospodara wołoskiego

Ach ci imigranci! Władca południowej Rumunii (w tym Bukaresztu), Stefan Kantakuzen wiosną 1716 został ścięty wraz ojcem i stryjem z rozkazu sułtana. Jego syn Rudolf znalazł azyl w Polsce. Ożenił się z Francuzką (również imigrantką), Elżbietą d’Estival. Ich córka wyszła za imigranta z Irlandii, Henryka O’Donnela (generała austriackiego). Córka tych ostatnich, Julia, wyszła za hrabiego Dunin-Wąsowicza i ma epitafium w Kościele Mariackim w Krakowie: Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

2346 oficerów w naszej rodzinie

Opracowałem spis oficerów Powstania Listopadowego (1830-31) umieszczając w Wielkiej Genealogii wszystkich, których się dało. A że ci sami oficerowie często walczyli wcześniej przy boku Napoleona, a potem dostali pracę w armii Królestwa Polskiego, potem zaś stanowili trzon Wielkiej Emigracji – to razem utworzyło to bardzo ciekawą układankę. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | 1 komentarz

Przetarg na indeksowanie do Geneteki

[2 lipca, 15:25: Dziękuję serdecznie za wszystkie zgłoszenia, było ich naprawdę dużo. Postaram się wybrać jak najszybciej najkorzystniejszą ofertę i odpowiedzieć wszystkim, którzy się zgłaszali]

Poszukuję kogoś, kto spisałby skorowidze zgonów z trzech warszawskich parafii, by można je było umieścić w bazie Geneteki (http://geneteka.genealodzy.pl/). Sęk w tym, że brakujące roczniki, których potrzebuję, to łącznie prawie 41 tysięcy aktów zgonu, więc jest ryzyko, że długo nie znajdzie się wystarczająco dużo czasu u wolontariuszy. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Korczak jest nasz!

Spuścizna Janusza Korczaka trafiła wreszcie do domeny publicznej! Społeczeństwo wygrało z władzą walkę o ustalenie jego daty zgonu (tu szczegóły procesu). Aby to uczcić, przedstawiam zrekonstruowaną niedawno genealogię Korczaka i jego związek z Jarosławem Lipszycem, głównym dowódcą zwycięskiej kampanii. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Komorowski, Duda, Mikke i Braun w jednej rodzinie

Co najmniej czterech kandydatów w niedzielnych wyborach prezydenckich to osoby z naszej rodziny, czyli obecni w Wielkiej Genealogii Minakowskiego (na sejm-wielki.pl i wielcy.pl). Są to: Bronisław hr. Komorowski, Andrzej Duda, Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun. Poniżej pokrótce omawiam ich koligacje. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Nieślubny wuj księżnej Ponińskiej

Piękny casus nadesłał mi jeden z czytelników, na którym znakomicie widać, jak traktowano w XIX w. potomstwo nieślubne w wyższych sferach. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Stare panny (23 lata i więcej)

Naturalny dla kobiety wiek zamążpójścia to 20 lat. Tak przynajmniej wyglądało to zanim wprowadzono masowe szkolnictwo w badanej przeze mnie XIX-wiecznej parafii Kampinos, gdzie typowy wiek zamążpójścia panny wynosił właśnie tyle: 20 lat. Jest to mediana na 1302 przypadki, gdy znam datę urodzin panny młodej: połowa kobiet biorących pierwszy ślub była młodsza, połowa była starsza. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Z większością wielkich Polaków łączy mnie do 31 łóżek

W Polskim Słowniku Biograficznym (wyd. Inst. Historii PAN) opisano 26,5 tys. najwybitniejszych Polaków wszech czasów (od Popiela i Rzepichy do osób zmarłych w r. 2000, z wyjątkiem osób o nazwiskach na litery T-Ż, które jeszcze nie są opracowane). Jeżeli uznać łóżko jako miejsce gdzie się konsumuje związek małżeński i gdzie rodzą się dzieci (nawet te pozamałżeńskie), to aby połączyć mnie z 13,4 tys. tych osób potrzeba za każdym razem najwyżej 31 łóżek. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj