Pochwała crowdsourcingu

Bardzo potrzebowałem metryki ślubu moich prapradziadków Radzickich, bo mi się genealogia nie kleiła zupełnie. Szukałem jej bez powodzenia w okolicach Ciechanowa – bo tam urodził się mój pradziadek. Po to, żeby ją znaleźć, musiałem wymyślić Genetekę i doprowadzić do tego, by tysiące ludzi ją zapełniali danymi. Ostatecznie ta metryka znalazła się w Warszawie, w par. św. Aleksandra. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

U uczonych linia macierzysta jest ważniejsza, gdy jest znana

Wśród 1134 członków polskich akademii nauk 58% (653 osoby) udało się włączyć w naszą genealogię (WGM). Tam, gdzie znamy obie ich babcie okazuje się że babcia macierzysta ma wyższą pozycję społeczną od ojczystej. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

710 bohaterów Pol. Słown. Biograf. doszło w 2015 r. do naszej rodziny

Polski słownik biograficzny wydawany przez IH PAN zawiera obecnie 27.165 biografii najwybitniejszych Polaków o nazwiskach na lit. A-S. Z nich 14.269 (52,5%) jest już w naszej rodzinie, której genealogię widać na stronach sejm-wielki.pl i Wielcy.pl. W tym roku doszło 710, czyli prawie dwóch dziennie. Sześć i pół roku temu miałem 30% i pisałem „Marzę o tym, by dojść do 1/3”. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Polska jako kraj kolonialny

Moim zdaniem PiS to polski odpowiednik partii murzyńskiej w południowej Afryce – tubylców, którzy próbują przejąć władzę z rąk elit kolonialnych (w tym: swoich zasymilowanych pobratymców). A jako, że polscy Murzyni nie różnią się kolorem skóry od kolonizatorów, pojawiają się dodatkowe komplikacje i qui pro quo.

Powtarza się często, że chłopi pańszczyźniani w Polsce mieli status niewolników. Ten opis nie jest prawdziwy: Polska nie była krajem niewolniczym, ale kolonialnym. Opisywanie jej w ten sposób pozwala zrozumieć wiele zjawisk, które w inny sposób trudno wytłumaczyć. Także zjawisk z polityki polskiej ostatnich tygodni. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Cyrkulacja elit polskich w ostatnich stu latach

W dyskusjach o przechodzeniu elit z jednego ustroju do drugiego popełniamy często podstawowy błąd w myśleniu o strukturze społeczeństwa. Z tego błędu wynika mnóstwo nieporozumień.

Błąd ten polega na tym, że ludzie wyobrażają sobie społeczeństwo jak stos nieruchomych kamieni, albo lepiej jeszcze – jak stóg siana. To, co jest na wierzchu grzeje się w słońcu, a co jest na spodzie – gnije. Co jakiś czas przychodzi człowiek z widłami, zbiera trochę z wierzchu i wynosi do obory odsłaniając warstwy niższe, a czasami przewraca wszystko, żeby teraz leżało inaczej i wyschło po równo. Stóg sam z siebie ani drgnie. To, co na wierzchu, odpowiada oczywiście elitom społeczeństwa, a to co w środku warstwom średnim – według tej perspektywy społeczeństwo jest stabilne, a jedynie interwencja zewnętrznych czynników powoduje jego przemieszanie.

Tymczasem społeczeństwo przypomina raczej kocioł wrzącej zupy, w którym wciąż wszystko się miesza i kotłuje. Zewnętrzne interwencje, jak chochla kucharza, trochę zwiększają to mieszanie, ale nie zmieniają zasadniczego porządku rzeczy. Z tej perspektywy badanie obecnej struktury społeczeństwa nie jest wcale ciekawe (ona i tak się zmieni) – ciekawe jest badanie, jak ona się zmienia – co sprawia, że niektórym udaje się utrzymać na wierzchu, oraz co powoduje, że jednym uda się wypłynąć z dna na powierzchnie, a inni pozostają na dnie.

Zobaczmy, jak to mieszanie elit wyglądało w polskiej polityce ostatnich stu lat. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Ujawniamy! Fundacja Nowoczesna Polska promuje rodzinę prezesa Lipszyca!

Fundacja Nowoczesna Polska wykorzystuje pieniądze sponsorów, by w swoim serwisie „Wolne Lektury” (wolnelektury.pl) publikować utwory literackie spełniające rolę lektur szkolnych dla młodzieży. Drobiazgowa analiza pokazała, że ogromna część autorów tych lektur to rodzina prezesa Nowoczesnej Polski, Jarosława Lipszyca. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

3/4 autorów polskich lektur jest w naszej rodzinie

Naliczyłem 61 polskich autorów, których książki są (lub były) lekturami szkolnymi w ostatnich latach. Spośród nich 48 (ponad trzy czwarte) odnalazło się już w naszej rodzinie. Wśród pozostałych czternastu większość to literatura współczesna. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Polish grandma of Google and her twisted life

It was in Susan Wójcicki’s garage where Google had its first headquarter. Since then Wójcicki is one of top Google executives – now as YouTube’s CEO. Her sister, Ann Wójcicki was married to half of Google’s duo (Sergey Brin) and is the mother of their two children (although they divorced this year; Ann is CEO of 23andme, backed by Google). Both are daughters of Professor Stanley (Stanisław) Wójcicki, born in Warsaw, Poland on March 30th, 1937. How the Wójcickis came from Warsaw to Silicon Valley? It was all due to their grandma, Janina, who died two years before Larry and Sergey moved to her granddaughter’s garage. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

Polska babcia Google i jej pokręcone losy

Pierwszą siedzibą firmy Google był garaż Zuzanny Wójcickiej, która od tej pory zajmuje czołowe miejsce w tej korporacji (teraz jest prezesem YouTube). Jej siostra, Anna Wójcicka, wyszła za połowę duetu założycieli Google, Siergieja Brina i ma z nim dwoje dzieci (choć w tym roku się rozwiedli i obecnie Anna jest prezesem firmy 23andme, w którą Google kiedyś sporo zainwestował). Obie są córkami prof. Stanisława Wójcickiego, urodzonego w Warszawie 30 III 1937. Jak Wójciccy trafili z Warszawy do Kalifornii? Wszystko dzięki babci Janinie, zmarłej dwa lata przed tym, jak Larry i Siergiej wprowadzili się do garażu wnuczki. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj

PSB nie będzie mi robił konkurencji

Uczestniczyłem dziś w konferencji celebrującej 80 lat wydawania Polskiego Słownika Biograficznego. W 1935 r. ukazał się tom z nazwiskami od A- do Bey-, a ostatni pełny tom (49) obejmuje nazwiska od Szp- do Szy-. Z tego, co usłyszałem i zobaczyłem wnioskuję, że moja działalność ze strony PSB, a nawet szerzej – polskiej nauki instytucjonalnej konkurencji mieć nie będzie. Czytaj dalej

Opublikowano Genealogia | Skomentuj