Wielcy żydowscy chrześcijanie

Wprowadziłem do genealogii dane z 1816 chrztów warszawskich Żydów XIX-wiecznych, zebranych przez T. Jeske-Choińskiego w pracy Neofici polscy (Warszawa 1904). Ci, którzy trafili do WGM (jest ich 429) znajdują się na Wielcy.pl otagowani jako „neofita ochrzczony” (tutaj). To grupa ogromnie ważna dla historii Polski – ludzie, którzy tworzyli polską inteligencję: fundatorzy uczelni i filharmonii, wydawcy, naukowcy, lekarze, prawnicy, biznesmeni – śmietanka śmietanki polskiego społeczeństwa. Bez nich Polska nie byłaby sobą.

Zmiana wyznania na chrześcijańskie (zwykle kalwińskie lub luterańskie, rzadziej katolickie) umożliwiała zawarcie związku małżeńskiego z chrześcijaninem lub chrześcijanką. Często było odwrotnie – ludzie chrzcili się właśnie po to, by móc zawrzeć ślub (na obszarze b. Kongresówki w latach 1826-1946 r. śluby były wyłącznie religijne). Bogaci Żydzi, po zmianie wyznania, wchodzili często do arystokracji, ci mniej bogaci, ale wykształceni, tworzyli elity inteligenckie. Tak czy inaczej, asymilowali się dość prędko.

Wybrałem z genealogii te osoby, które są opisane w Polskim słowniku biograficznym, przy czym nie ograniczałem się do samych neofitów, ale też wybrałem ich krewnych – nie chodzi mi tu wszak o ich osobistą religijność, ale o środowisko, w którym żyli i działali.

Jeden z moich pradziadków uczył się w Szkole Handlowej L. Kronenberga (to obecna SGH w Warszawie). Drugi w Szkole Technicznej Wawelberga i Rotwanda – z nich trzech, tylko H. Wawelberga nie ma na poniższej liście, bo PSB nie doszedł jeszcze do litery W. Z tego samego powodu nie ma rodzin Toeplitzów i Wieniawskich. Nie ma na tej liście noblisty, Henriego Bergsona, bo żył jeszcze, gdy wydawano tom na literę B.

Jeske-Choiński, choć wykonał pracę kolosalną, przeglądając w warszawskich kancelariach parafialnych miliony akt metrykalnych, niektóre chrzty neofickie przeoczył. Wymienia np. kilku Lesmanów, a nie zauważa, że w 1887 r. ochrzcił się 40-letni Józef Lesman ze swoim 10-letnim synem Bolesławem. Bolesław zmienił potem nazwisko na „Leśmian” i uchodzi za poetę polskiego, ale jego żydowskie korzenie nie mogły być dlań abstrakcją, skoro przechodząc na chrześcijaństwo w warszawskiej katedrze był już tego w pełni świadomy: na pewno pamiętał swój chrzest do końca życia tak, jak jego rówieśnicy pamiętają swoją I Komunię Świętą.

Kwestie stosunku do religii i tradycji żydowskiego to bardzo szczególna sprawa, wymagająca osobnej, głębszej analizy. Dla przykładu jest na tej liście naczelny rabin Warszawy, Izaak Kramsztyk (1814-1889). On się nie ochrzcił, ale zrobił to jego syn Marceli, 4 lata po śmierci ojca (1893). W r. 1903 ochrzciły się dorosłe dzieci dwóch kolejnych synów, Stefana i Jakuba. Kolejny syn, Feliks (prawnik), nie ochrzcił się i pochowano go w 1918 r. na cm. Żydowskim w Warszawie, za to wnuk Feliksa, matematyk, prof. Stanisław Hartman to ojciec znanego z ostro ateistycznych poglądów filozofa, prof. Jana Hartmana. Tego ostatniego, mojego uniwersyteckiego kolegę, przywołuję tu zwłaszcza ze względu na jego artykuł w żydowskim miesięczniku „Midrasz” z lutego 2004. W artykule tym, zatytułowanym List do przodków (dostępny na stronie domowej J.H.), we wzruszający sposób opisuje te właśnie kwestie polsko-żydowskiej tożsamości. Serdecznie polecam jego lekturę, podobnie jak lekturę książki innego lewicowego publicysty, K.T. Toeplitza, p.t. Książka mojego ojca. Mamy tu jednak także środowiska zgoła nielewicowe – długoletnią bliską przyjaciółkę Jana Pawła II, Annę-Teresę Tymieniecką, założycielkę ss. nazaretanek, błogosławioną Franciszkę Siedliską i członka zarządu Kawalerów Maltańskich, Jerzego Donimirskiego.

A do tego wszystkiego – polski James Bond, czyli Krystyna Skarbek.

Oto obiecana lista osób opisanych w Polskim słowniku biograficznym, których żydowscy przodkowie lub krewni ochrzcili się w Warszawie w latach 1800-1904.

 1. ADAMKIEWICZ Albert (1850-1921) profesor medycyny
 2. ARCT Michał (1840-1916) księgarz
 3. BEREKSOHN Berek (1764-1822) handlarz
 4. BERGSON Józef (ur. 1812) lekarz
 5. BERGSON Michał (1820-1898) kompozytor, pianista
 6. BERNSTEIN Józef (1797-1853) okulista
 7. BERSOHN Mathias (1823-1908) historyk sztuki i kultury
 8. BLOCH Jan Gotlib (1836-1902) finansista, ekonomista
 9. BLOCH Józef (1850-1923) rabin, poseł
 10. BRÜHL Juliusz Wilhelm (1850-1911) profesor
 11. BRÜHL Robert (1842-1888) inżynier agronom
 12. BRUNER Ludwik (1871-1913) profesor chemii fizycznej
 13. BRUNNER Jerzy (1870-1925) lekarz, bakteriolog
 14. BRUNNER Mikołaj Ludwik (1840-1914) lekarz
 15. BUCHNER Abraham (1789-1869) nauczyciel
 16. CEDERBAUM Henryk Stanisław (1864-1928) adwokat, publicysta
 17. EISENBAUM Antoni (1791-1852) pedagog, pisarz
 18. EJSMOND Julian (1892-1930) poeta, bajkopisarz
 19. EJSMOND Stanisław (1894-1939) malarz
 20. ENOCH Juliusz Kazimierz (1822-1880) działacz polityczny, publicysta
 21. EPSTEIN Adam (1799-1870) bankier, filantrop
 22. EPSTEIN Herman (1806-1867) bankier, przemysłowiec
 23. EPSTEIN Jakub (1771-1843) kupiec, filantrop
 24. EPSTEIN Jan (1805-1885) bankier, przemysłowiec
 25. EPSTEIN Józef (1795-1876) bankier, filantrop
 26. EPSTEIN Mieczysław (1833-1914) bankier, przemysłowiec
 27. EPSTEIN Mikołaj Stanisław (1831-1902) powstaniec
 28. EPSTEIN Tadeusz (1870-1939) przemysłowiec
 29. EPSTEIN Władysław (1838-1910) inżynier
 30. FABIAN Aleksander (1847-1910) lekarz
 31. FABIAN Oskar (1846-1899) matematyk, fizyk
 32. FABIAN Szymon (1803-1885) aptekarz
 33. FLAMM Dawid (1793-1866) lekarz
 34. FLAMM Filip (1828-1895) adwokat
 35. FLATAU Michał Stanisław (1865-1925) kierownik Dyrekcji Policji w Krakowie
 36. FLATOW Jakub (1800-1868) bankier, filantrop
 37. FRANKENSTEIN Edward (1827-1888) skrzypek
 38. GLÜCKSBERG August Emanuel (1804-1894) księgarz, wydawca
 39. GLÜCKSBERG Gustaw Leon (1807- po 1863) księgarz, wydawca
 40. GLÜCKSBERG Henryk Emanuel (1802-1870) tłumacz, publicysta
 41. GLÜCKSBERG Jan (1784-1859) drukarz, księgarz, wydawca
 42. GLÜCKSBERG Krystian Teofil (1796-1876) księgarz, wydawca, typograf
 43. GLÜCKSBERG Maksymilian (1840-1894) adwokat, publicysta
 44. GLÜCKSBERG Michał (1838-1907) księgarz, wydawca
 45. GLÜCKSBERG Natan (1780-1831) księgarz, drukarz, wydawca
 46. GOLCZEWSKA Maria (1872-1913) nauczycielka, autorka podręczników
 47. GOLDMAN Bernard (1841-1901) polityk, poseł
 48. GOLDSTAND Aleksander (1838-1903) bankier
 49. GOLDSTAND Leon Feliks (1871-1926) ekonomista, dyplomata
 50. GOLDSZMIT Henryk «Janusz Korczak» (1878/79-1942) lekarz, pisarz, pedagog
 51. GROSZKOWSKI Tadeusz (1893-1957) inżynier
 52. HANTKE Bernard Ludwik (1826-1900) przemysłowiec
 53. HERTZ Benedykt (1872-1952) bajkopisarz, satyryk
 54. HERTZ Józef (1841-1890) kupiec, powstaniec
 55. HERTZ Leon (1846-1933) powstaniec 1863
 56. HERYNG Jerzy (1886-1937) działacz rewolucyjny
 57. HERYNG Teodor (1847-1925) lekarz
 58. HERYNG Zygmunt (1854-1931) działacz ruchu robotniczego
 59. HIRSZEL Anastazy Stanisław (1798-1859) lekarz
 60. HIRSZEL Władysław (1831-1889) budowniczy
 61. HORWITZ-WALECKA Stefania (1881-1937) działaczka PPS-Lewicy
 62. HUSARSKI Wacław Teofil (1883-1951) malarz, historyk sztuki
 63. JAKUBOWSKI Salwian (ur. 1807) bankier żydowski
 64. JANASZ Aleksander (1851-1930) hodowca roślin
 65. JANASZ Józef (1784-1868) kupiec żydowski
 66. JASIEŃSKI Bruno (1901-1939) poeta, powieściopisarz
 67. JASIŃSKI Feliks Stanisław (1862-1901) grafik
 68. JASIŃSKI Gustaw Wincenty (1863-1940) lekarz, działacz polonijny
 69. JELLENTA Cezary (1861-1935) poeta, krytyk literacki
 70. KOCIATKIEWICZOWA Janina (ok. 1870-1926) działaczka społeczno-oświatowa
 71. KON Piotr (1865-1937) adwokat, działacz rewolucyjny
 72. KONIC Henryk (1860-1934) adwokat, działacz polityczny, poseł
 73. KONIC Jan Stanisław (1892-1962) adwokat, redaktor
 74. KONITZ Leon (1822-1895) lekarz ginekolog-położnik
 75. KOSTANECKI Jan (1902-1937) ekonomista, docent UJ
 76. KOSTANECKI Michał Antoni (1904-1945) architekt, publicysta
 77. KOŚCIELSKI Władysław August (1886-1933) poeta, wydawca
 78. KOŹNIEWSKI Andrzej (1907-1939) matematyk i aktuariusz
 79. KRAMSZTYK Feliks (1853-1918) adwokat, pisarz z zakresu prawa
 80. KRAMSZTYK Izaak (1814/16?-1889) rabin warszawski
 81. KRAMSZTYK Julian (1851-1926) lekarz, społecznik
 82. KRAMSZTYK Roman (1885-1942) malarz
 83. KRAMSZTYK Stanisław (1841-1906) fizyk, przyrodnik, pisarz
 84. KRAMSZTYK Stefan (1877-1942?) lekarz, publicysta
 85. KRAMSZTYK Zygmunt (1849-1920) okulista, publicysta, badacz literatury
 86. KRONENBERG Leopold (1812-1878) finansista, przemysłowiec
 87. KRONENBERG Leopold Julian (1849-1937) finansista, kompozytor
 88. KRONENBERG Samuel Eleazar (1773-1826) kupiec, bankier
 89. KRONENBERG Stanisław Leopold (1846-1894) przemysłowiec, finansista
 90. KRONENBERG Stanisław Ludwik (1828-1898) kupiec
 91. KRONENBERG Władysław Edward (1848-1892) inżynier, kompozytor
 92. KROŃSKI Tadeusz Juliusz (1907-1958) filozof, pedagog, pisarz
 93. KURATOWSKI Marek Marceli (1857-1927) adwokat, członek Komisji Kodyfikacyjnej
 94. KURATOWSKI Roman (1890-1964) adwokat, wykładowca
 95. LANDY Adam (1891-1937) działacz ruchu robotniczego, nauczyciel, literat
 96. LANDY Aleksander Robert (1881-1969) pediatra, działacz społeczny pisarz
 97. LANDY Michał (1844-1861) uczeń, uczestnik manifestacji 8 IV 1861 na Placu Zamkowym
 98. LANDY Stanisław (1855-1915) socjalista, redaktor
 99. LEO Anna (1873-1945) pamiętnikarka, tłumaczka
 100. LEO Edward (1829-1901) prawnik, publicysta, redaktor
 101. LEO Leopold August (1792-1868) lekarz, wydawca
 102. LESSER Aleksander (1814-1884) malarz
 103. LEŚMIAN Bolesław (1877/78-1937) poeta
 104. LEWANDOWSKI Leopold Leon (1831-1896) skrzypek, kompozytor, dyrygent
 105. LEWIŃSKI Jakub Walenty (1792-1867) generał WP, działacz polityczny
 106. LITAUER Jan Jakub (1873-1949) sędzia Sądu Najwyższego, członek Komisji Kodyfikacyjnej
 107. LOEWE Adolf Adam (1811-1885) architekt
 108. LOEWENHARDT Karol Zygmunt (1834-1896) powstaniec 1863, emigrant
 109. LOEWENHARDT Stanisław Henryk (1838-1915) powstaniec 1863, emigrant, lekarz
 110. LOEWENSTEIN Bernard (1821-1889) rabin, kaznodzieja
 111. LOEWENSTEIN Leon Władysław (1836-1900) przemysłowiec, filantrop
 112. LOEWENSTEIN Natan (1859-1929) adwokat, poseł
 113. LOEWENSTEIN Stanisław (1890-1944) historyk, działacz socjalistyczny
 114. LUKSEMBURG Rozalia (1870-1919) teoretyk socjalizmu, działacz ruchu robotniczego, ekonomista
 115. ŁOZA Stanisław Bartłomiej (1888-1956) podpułkownik WP, historyk
 116. ŁYCHOWSKA Melania (1874-1962) polityk społeczny
 117. ŁYCHOWSKI Tadeusz (1900-1967) ekonomista
 118. MARKUSFELD Henryk (1819-1890) powstaniec 1848
 119. MATUSZEWSKI Ignacy Hugo (1891-1946) pułkownik, publicysta, polityk emigracyjny
 120. MATUSZEWSKI Tadeusz (1895-1945) mikrobiolog
 121. MAYZEL Jan Szczęsny (1892-1941) działacz POW, syndykalista, pisarz
 122. MAYZEL Wacław (1847-1916) lekarz histolog, jeden z odkrywców mitozy
 123. MAYZEL Władysław (1847-1905) rolnik, producent buraków cukrowych
 124. MERZBACH Henryk (1836-1903) księgarz, poeta, publicysta
 125. MERZBACH Karol (1875-1943) oficer belgijski, historyk wojskowości, wiceprezes Tow. Polsko-Belgijskiego
 126. MERZBACH Ludwik (1820-1890) księgarz, drukarz, wydawca
 127. MERZBACH Samuel Henryk (zm. 1874) księgarz, nakładca
 128. MERZBACH Zygmunt (1800/01-1852) księgarz, nakładca, poeta, tłumacz
 129. MEYER Jerzy (1855-1941) kupiec
 130. MĘCZKOWSKA Teodora Maria (1870-1954) nauczycielka, działaczka społeczna
 131. MILESKI Wacław (1872-1940) chemik, publicysta
 132. MILESKI Witold (1904-1940?) prawnik, działacz turystyki górskiej
 133. MINCHEJMER Adam Ryszard (1907-1959) inżynier mechanik, profesor
 134. MINHEIMER Jan Salomon (1808-1879) medalier, rysownik
 135. MINKOWSKA Anna Jadwiga (1891-1969) historyczka, nauczycielka
 136. MOSTOWSKI Andrzej Stanisław (1913-1975) matematyk, profesor UW, członek PAN
 137. MÜNCHHEIMER Adam (1830-1904) kompozytor, pedagog
 138. MUSZKAT Henryk (1898-1937) działacz komunistyczny
 139. MUTERMILCH Stanisław (1870-1937) lekarz bakteriolog
 140. NATANSON Antoni (1862-1933) lekarz, działacz społeczny
 141. NATANSON Bronisław (1865/64-1906) prawnik, wydawca, działacz społeczny
 142. NATANSON Edward (1861-1940) finansista, przemysłowiec
 143. NATANSON Henryk (1820-1895) księgarz, bankier, działacz społeczny
 144. NATANSON Jakub (1832-1884) chemik, profesor, działacz społeczny
 145. NATANSON Józef Eryk (1854/55-1929) przyrodnik, organizator cukrownictwa, działacz społeczny
 146. NATANSON Kazimierz (1853-1935) prawnik, finansista, działacz społeczny
 147. NATANSON Ludwik (1822-1896) lekarz, redaktor, działacz społeczny
 148. NATANSON Seelig (1795-1879) kupiec, współwłaściciel domu bankowego, protoplasta rodu
 149. NATANSON Stefan (1872-1944) inżynier, działacz polityczny i społeczny
 150. NATANSON Władysław (1864-1937) fizyk, historyk nauki, rektor UJ
 151. NATANSON-LESKI Jan (1883-1969) geograf, historyk, profesor UJ
 152. OKRĘT Leon (1864-1937) adwokat, dziennikarz
 153. OKRĘT Władysław (1870-1910) redaktor, wydawca
 154. OLSZEWICZ Bolesław Henryk (1893-1972) historyk, bibliotekarz, profesor
 155. OLSZEWICZ Wacław Kazimierz (1888-1974) ekonomista, historyk, działacz gospodarczy, bibliotekoznawca
 156. OPPMAN Edmund (1903-1951) historyk, archiwista
 157. OPPMAN Tadeusz (1904-1958) adwokat, działacz komunistyczny
 158. ORGELBRAND Bolesław (1884-1957) inżynier mechanik, rektor
 159. ORGELBRAND Hipolit (1843-1920) współwłaściciel zakładów graficznych, nakładca
 160. ORGELBRAND Maurycy (1826-1904) księgarz, nakładca
 161. ORGELBRAND Mieczysław (1847-1903) współwłaściciel zakładów graficznych, nakładca
 162. ORGELBRAND Samuel (1810-1868) księgarz, nakładca, drukarz
 163. PAPROCKI Abraham (1813-1852) pedagog, pisarz żydowski
 164. PAPROCKI Gustaw (1845-1909) członek organizacji narodowej, sekretarz rządu
 165. PETERSOWA Zofia (1899-1955) literatka, tłumaczka
 166. PIK Jakub (1806-1897) optyk
 167. POLIŃSKI Władysław Karol (1885-1930) zoolog, malakolog
 168. POZNAŃSKI Czesław (1885-1957) prawnik, malarz, działacz niepodległościowy, publicysta
 169. PRZYBOROWSKI Józef Jakub (1895-1939) profesor hodowli roślin
 170. PUSZET Jacek Jakub (1904-1977) rzeźbiarz, profesor
 171. PUSZET Ludwik (1877-1942) rzeźbiarz, pisarz, historyk sztuki
 172. RABSKA Zuzanna Aleksandra (1882-1960) nowelistka, powieściopisarka, poetka, pisarka dla młodzieży, bibliofil
 173. RADLIŃSKA Helena (1879-1954) działaczka oświatowa i niepodległościowa, historyk oświaty
 174. RAJCHMAN Aleksander (1855-1915) publicysta, redaktor, literat, dyrektor administracyjny Filharmonii i Opery Warszawskiej
 175. RAJCHMAN Aleksander Michał (1890-1940) profesor matematyki, docent
 176. RAJCHMAN Ludwik Witold (1881-1965) bakteriolog, przewodniczący Rady Zarządzającej UNICEF
 177. RAWICZ Józef (1829-1901) bankier
 178. RAWICZ Władysław (1832-1863) naczelnik cywilny
 179. REJCHMAN Bronisław (1848-1936) przyrodnik, popularyzator, publicysta, taternik, podróżnik, przemysłowiec
 180. REJCHMAN Mikołaj (1851-1918) lekarz, twórca warszawskiej szkoły gastronomicznej
 181. REYCHMAN Jan Antoni (1910-1975) historyk, orientalista, hungarysta, etnograf, miłośnik Tatr i Podhala, profesor
 182. REYCHMAN Kazimierz (1882-1936) dyplomata, bibliofil, znawca ekslibrisów
 183. ROGOWSKA-GAJDUCZENI Maria Julia (1907-1977) malarka, graficzka, projektantka sztuki użytkowej
 184. ROSE Adam Karol (1895-1951) ekonomista, wiceminister przemysłu i handlu
 185. ROSE Edward Stefan (1893-1969) ekonomista, działacz i publicysta gospodarczy
 186. ROSE Karol (1863-1940) działacz polonijny, pierwszy polski konsul generalny RP w Berlinie
 187. ROSEN Jan (1854-1936) malarz
 188. ROSEN Jan Henryk (1891-1982) malarz
 189. ROSEN Mathias (1804-1865) bankier, działacz społeczny
 190. ROSENTHAL Dawid (1808-1889) nauczyciel lekarz, profesor
 191. ROSENTHAL Jakub (1844-1912) lekarz, ordynator oddziału ginekologicznego
 192. ROTWAND Andrzej (1878-1951) inżynier, bankowiec, przemysłowiec, kolekcjoner
 193. ROTWAND Bolesław Jerzy (1862-1930) adwokat
 194. ROTWAND Stanisław (1839-1916) prawnik, finansista, przemysłowiec, filantrop
 195. SACHSOWA Ludwika (1884-1939) działaczka socjalistyczna
 196. SALINGER Jakub (1807-1881) kupiec, powstaniec 1863, pamiętnikarz
 197. SAMELSON Szymon (1814-1881) adwokat, polityk, działacz społeczny
 198. SEIFMAN Piotr Stefan (1823-1903) weterynarz
 199. SIECZKOWSKI Stefan (1881-1944) wiceminister sprawiedliwości
 200. SIECZKOWSKI Tadeusz Eugeniusz (1907-1973) architekt, urbanista
 201. SIEDLISKA Franciszka (1842-1902) błogosławiona
 202. SKARBEK-GIŻYCKA Krystyna (1915-1952) agentka angielskiego wywiadu i angielskiej organizacji dywersyjnej w czasie drugiej wojny światowej
 203. SOKAL Franciszek (1881-1932) inżynier, działacz polityczny, minister pracy i opieki społecznej, dyplomata
 204. SOKOŁOWSKI Kazimierz Andrzej (1901-1988) urzędnik państwowy, profesor ekonomii
 205. SONNEFELD Adolf Gustaw (1837-1914) skrzypek, dyrygent, kompozytor
 206. SPOKORNY Maurycy (1859-1917) farmaceuta, przedsiębiorca, działacz społeczny
 207. STABLEWSKI Stefan Florian (1895-1985) rotmistrz dyplomowany Wojska Polskiego, publicysta, działacz konserwatywny
 208. STYPUŁKOWSKA Aleksandra (1906-1982), prawniczka, publicystka Radia Wolna Europa
 209. STYPUŁKOWSKI Andrzej (1929-1981), wydawca emigracyjny
 210. SUNDERLAND Jan Maurycy (1891-1979), artysta fotografik
 211. SUNDERLAND Lewi Selig (1771-1869), założyciel fabryki fajansu w Iłży
 212. SUNDERLAND Seweryn (1842-1922), powstaniec styczniowy, działacz gospodarczy
 213. SUNDERLAND Stanisław Józef (1847-1912), adwokat, poseł do Dumy
 214. SWOLKIEŃ Marian (1883-1971) szef służb specjalnych, działacz społeczny
 215. SZNAJDER Mary (1900-1992), malarka, graficzka
 216. SZYMANOWSKI Antoni (1914-1985), dyplomata, tłumacz
 217. ŚMIAROWSKI Eugeniusz (1878-1932), adwokat, poseł na Sejm RP
 218. ŚMIŁOWSKI Filip (1893-1920), żołnierz Legionów Polskich, kapitan WP
Ten wpis został opublikowany w kategorii Genealogia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.