Potomkowie frankistów (katolickich Żydów)

W połowie XVIII w. żydowski mistyk i myśliciel, Jakub Frank, pociągnął za sobą setki zwolenników zwanych wówczas antytalmudystami, a później od jego nazwiska frankistami. Po debatach z rabinami i biskupami ochrzcił się w katedrze lwowskiej w 1759 r., a część jego zwolenników zrobiła to później. Po śmierci Franka (w 1791) jego zwolennicy, zamożni, wpływowi i wykształceni, stali się ośrodkiem wokół którego tworzyła się warszawska inteligencja XIX w.

Ochrzczonych frankistów było ok. pół tysiąca. Nie wszyscy założyli rodziny, znacznej części nie udało się wybić… Ale spora grupa osiadła w Warszawie, gdzie przynajmniej do Powstania Listopadowego tworzyła zwartą grupę, która zawierała związki małżeńskie prawie wyłącznie między sobą. Dlatego jeżeli nawet nie ma ścisłych dowodów genealogicznych, jesteśmy w stanie wyłuskać frankistów na podstawie owych związków rodzinnych.

Poniżej przedstawię dwie listy: pierwszą jest spis protoplastów – założycieli „dynastii” frankistowskich; ze względu na luki w danych część z nich to osoby urodzone w II poł. XVIII w., które były braćmi czy dziećmi osób urodzonych jako starozakonni; lista ta z pewnością będzie jeszcze uzupełniana i poprawiana. Bardzo dużo zawdzięczam tu już pomocy p. Wojciecha Tomorowicza i jego ogromnej wiedzy nt. XVIII-wiecznych frankistów. Druga lista to spis bohaterów Polskiego słownika biograficznego, którzy są ich potomkami.

1. Założyciele dynastii frankistowskich

Mamy tu 84 osoby, noszących 36 różnych nazwisk: Brzeziński, Czyński, Grabowski, Jakubowski, Jasiński, Jeziorański, Kapliński, Koralewski, Krysiński, Lanckoroński, Łabęcki, Marjewski, Markiewicz, Matuszewski, Minkowiecki, Młodzianowski, Moszyński, Naimski, Niemirowski, Nowicki, Oranowski, Orłowski, Piasecki, Piotrowski, Podoski, Rudnicki, Rydecki, Steinbock, Steinbrich, Sygietyński, Szymanowski, Tatarkiewicz, Wołowski, Zaleski, Zaleszczyński, Zalewski, Zawadzki, Zieliński. Jak widać, prawie wszystkie to nazwiska zupełnie polskie, brzmiące jak typowe nazwiska szlacheckie. Część zresztą to nazwiska otrzymane od rodziców chrzestnych.

 1. Brzeziński: Franciszek, Maciej, Michał, Michał, Michał
 2. Czyński: Jan
 3. Grabowski: Beniamin
 4. Jakubowski: Nachman
 5. Jasiński: Aleksander, Jan, Józef, Stanisław, Szymon, Tomasz
 6. Jeziorański: Dominik (chrzest 1759), Józef (chrzest 1759)
 7. Kapliński: Jakub, Jan,
 8. Koralewski: Jan, Karol, Rafał
 9. Krysiński: Józef, Jan
 10. Lanckoroński: Ignacy, Józef, Wojciech
 11. Łabęcki: Józef, Szymon
 12. Marjewski: Feliks, Jan, Karol
 13. Markiewicz: Marcin
 14. Matuszewski: Jan, Józef
 15. Minkowiecki: Andrzej
 16. Młodzianowski: Franciszek (chrzest 1764)
 17. Moszyński: Moszyński
 18. Naimski: Ignacy (chrzest 1759), Józef (chrzest 1759)
 19. Niemirowski: Józef, Stanisław
 20. Nowicki: Magdalena (chrzest 1761), Teresa (chrzest 1761)
 21. Oranowski: Szymon
 22. Orłowski: Ewa (chrzest 1759), Józef
 23. Piasecki: Kajetan
 24. Piotrowski: Antoni
 25. Podoski: Józef
 26. Rudnicki: Józef, Michał, Wojciech
 27. Rydecki: Ignacy, Ignacy, Jan, Jan, N. (mąż Bogumiły z Krysińskich
 28. Steinbock: Sebastian
 29. Steinbrich: Franciszek
 30. Sygietyński: Adam
 31. Szymanowski: Franciszek, Michał, Michał, Paweł
 32. Tatarkiewicz: Jan
 33. Wołowski: Adam, Andrzej (chrzest 1759), Eliasz, Franciszek (chrzest 1759), Franciszek, Ksawery, Marcin, Michał, Michał, Paweł, Piotr, Tomasz
 34. Zaleski: Stanisław
 35. Zaleszczyński: Józef
 36. Zalewski: Kazimierz, Szymon
 37. Zawadzki: Antoni, Jan
 38. Zieliński: Marcin

2. Potomkowie frankistów, którzy zasłużyli sobie na biogram w Polskim słowniku biograficznym

Jeżeli ktokolwiek wątpi, jak ogromny wpływ mieli frankiści na kulturę polską, to niech przeczyta tylko tę listę. A przecież nie ma na niej wszystkich! PSB nie obejmuje liter T-Ż, nie ma więc tu ani Kazimierza Przerwy-Tetmajera, ani Tadeusza Boya-Żeleńskiego, nie ma też Jana Nowaka-Jeziorańskiego (bo żył jeszcze, gdy wydawano tom na „J”) i wielu innych…

 1. BOGUSŁAWSKI Władysław (1838-1909) krytyk teatralny
 2. BRONIEWSKI Stanisław (1859-1908) dyrektor cukrowni
 3. BRZEZIŃSKA Filipina (1800-1886) kompozytorka, pianistka
 4. BRZEZIŃSKI Kazimierz (1824-1876) prawnik
 5. CIECHANOWSKI Stanisław (1845-1927) prawnik, ziemianin
 6. CZYŃSKI Czesław (1858-1932) okultysta
 7. CZYŃSKI Jan (1801-1867) działacz polityczny, emigrant
 8. DOMASZEWSKI Jan Wacław (1848-1915) prawnik
 9. FAUCHER Aleksandra (1812-1905) pianistka, działaczka społeczna
 10. GLISZCZYŃSKI Artur (1869-1910) poeta, dziennikarz
 11. GORECKA Maria Helena (1835-1922) pisarka, działaczka filantropijna
 12. GORECKI Ludwik Władysław (1863-1936) lekarz
 13. GRABOWSKI Edward Józef (1809-1899) adwokat
 14. GUERIN Laura (1817-1883) pedagog
 15. JANTZEN Kazimierz (1885-1940) astronom, meteorolog
 16. JASIEŃSKI Feliks Manggha (1861-1929) kolekcjoner, krytyk, publicysta
 17. JASIŃSKI Feliks Antoni (1856-1899) profesor mechaniki budowli
 18. JASIŃSKI Jakub (1791-1855) lekarz, fizyk
 19. JASIŃSKI Kazimierz Julian (1849-1914) literat, adwokat
 20. JASIŃSKI Roman (1854-1898) lekarz
 21. JASIŃSKI Stanisław Jakub (ok. 1823-1879) rejent, działacz kulturalny
 22. JASIŃSKI Wacław (1881-1936) profesor pediatrii
 23. JEZIORAŃSKI Antoni (1821-1882) generał wojsk powstańczych
 24. JEZIORAŃSKI Bolesław (1871-1920) rzeźbiarz
 25. JEZIORAŃSKI Feliks (1820-1896) prawnik
 26. JEZIORAŃSKI Jan (1833-1864) powstaniec
 27. JEZIORAŃSKI Jan (1865-1933) inżynier, przemysłowiec
 28. JEZIORAŃSKI Józef (1834-1907) pisarz ekonomiczny ziemianin
 29. KAPLIŃSKA Helena (1868-1914) założycielka liceum żeńskiego w Krakowie
 30. KAPLIŃSKA Zofia (1831-1864) nauczycielka, pisarka
 31. KAPLIŃSKI Edward (1834-1879) budowniczy społecznik
 32. KAPLIŃSKI Leon (1826-1873) malarz, pisarz
 33. KAPLIŃSKI Seweryn (1826-1857) prawnik, tłumacz
 34. KARPIŃSKI Stanisław (1870-1943) bankowiec, minister skarbu
 35. KOWALCZEWSKI Bronisław (1896-1943) podpułkownik
 36. KOZICKI Stanisław (1876-1958) polityk, publicysta, historyk
 37. KRYSIŃSKA Maria Anastazja (1857-1908) poetka, powieściopisarka
 38. KRYSIŃSKI Dominik (1785-1853) polityk, ekonomista
 39. KRYSIŃSKI Franciszek Ksawery (ok. 1755-1824) pułkownik
 40. KRYSIŃSKI Ildefons (1795-1870) chirurg, psychiatra
 41. KRYSIŃSKI Jan (ok. 1770- ok. 1840) generał brygady, topograf
 42. KRYSIŃSKI Stanisław Dominik (1846-1897) lekarz, matematyk
 43. KRZYŻEWICZ Tadeusz (1924-1943) członek Szarych Szeregów
 44. KWIETNIEWSKI Kazimierz (1873-1942) zoolog, profesor uniwersytetów
 45. KWIETNIEWSKI Stefan (1874-1940) matematyk
 46. LASOCKI Józef Adam (1861-1931) generał dywizji WP
 47. LASOCKI Zygmunt Bronisław (1867-1948) działacz ludowy, poseł, dyplomata, historyk
 48. LEO Anna (1873-1945) pamiętnikarka, tłumaczka
 49. LESZCZYŃSKI Stanisław Andrzej (1856-1914) adwokat, działacz oświatowy i polityczny
 50. ŁABĘCKI Antoni (1773-1854) prawnik, mecenas
 51. ŁABĘCKI Hieronim Hilary (1809-1862) leksykograf, historyk górnictwa i hutnictwa
 52. MARKIEWICZ Seweryn (ok. 1840-1869) prawnik, powstaniec 1863
 53. MARKIEWICZ Stanisław Nikodem (1839-1911) lekarz, twórca kolonii dziecięcych
 54. MICKIEWICZ Józef Teofil (1850-1938) pianista, pedagog, publicysta we Francji
 55. MICKIEWICZ Władysław Józef (1838-1926) biograf Adama Mickiewicza, tłumacz, publicysta
 56. MUSZYŃSKI Jan (1871-1910) przyrodnik, publicysta, działacz robotniczy
 57. NAIMSKI Michał (1842-1915) rolnik, działacz rybacki
 58. NIEMIEROWSKI Andrzej Kazimierz (1840- po 1905) literat
 59. NIEMIROWSKI Adam Aleksander (1841-1921) prawnik, dziennikarz
 60. NOWODWORSKI Leon (1889-1941) adwokat
 61. OLCHOWICZ Aleksander (1898-1954) dziennikarz, poseł
 62. OŁTUSZEWSKI Władysław (1855-1922) lekarz, pionier polskiej foniatrii
 63. ORDON Juliusz Konstanty (1810-1887) powstaniec, oficer, garibaldczyk
 64. PAPROCKI Stanisław Józef (1895-1976) prawnik, działacz polityczno-społeczny
 65. PODOWSKI Henryk (1804-1894) dermatolog, wenerolog
 66. PRZYBYŁKO-POTOCKA Maria Henryka (1873-1944) aktorka
 67. RAFALSKI Julian Bogumił (187-1949) leśnik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 68. RAYSKI-KIETLICZ Konstanty (1868-1924) malarz, działacz kulturalny, etnograf
 69. ROMEYKO-HURKO Wanda (1890-1978) malarka, graficzka, ilustratorka
 70. RONISZ Wincenty (1867/68-1900) dziennikarz, literat
 71. ROSE Adam Karol (1895-1951) ekonomista, wiceminister przemysłu i handlu
 72. ROSE Edward Stefan (1893-1969) ekonomista, działacz i publicysta gospodarczy
 73. ROZDEICZER-KRYSZKOWSKI Tadeusz (1905-1984) prawnik, ekonomista, oficer AK
 74. RUDNICKI Adam Antoni (1785-1838) lekarz medycyny, pionier weterynarii, dyrektor Instytutu Weterynarii w Burakowie
 75. RUDNICKI Józef (1782-1849) oficer, major inwalidów, pamiętnikarz
 76. RUŚKIEWICZ Franciszek (1819-1883) malarz
 77. RUŚKIEWICZ Tomasz (1867-1926) inżynier elektryk, działacz społeczny
 78. RZEWUSKI Tadeusz Kazimierz (1893-1971) ksiądz, pisarz religijny
 79. SOKOŁOWSKA Zofia Katarzyna (1896-1924) rzeźbiarka, nowicjuszka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
 80. SROCZYŃSKA Waleria (1901-1992) działaczka harcerska
 81. STROIŃSKI Leon Zdzisław (1921-1944) poeta, krytyk literacki, żołnierz Armii Krajowej
 82. STYPIŃSKI Andrzej (1907-1975), architekt wnętrz
 83. STYPIŃSKI Józef Jacenty (1880-1943), poseł na Sejm
 84. SULISTROWSKI Kazimierz Władysław (1838-1910), powstaniec styczniowy, zesłaniec
 85. SUŁOWSKI Zygmunt Michał (1920-1995), historyk
 86. SYGIETYŃSKI Antoni (1850-1923) krytyk literacki, artystyczny, muzyczny i teatralny, prozaik, pianista, tłumacz
 87. SYGIETYŃSKI Leon (1822-1891) właściciel ziemski, dziennikarz, tłumacz, literat
 88. SYGIETYŃSKI Tadeusz (1896-1955) kompozytor, dyrygent, pianista, tłumacz, założyciel i dyrektor zespołów pieśni i tańca «Mazowsze» i «Warszawa»
 89. SZCZENIOWSKI Szczepan (1890-1979) fizyk
 90. SZEBEKO Ignacy (1859-1937) poseł do rosyjskiej Rady Państwa i Sejmu RP
 91. SZEBEKO Józefa (1859-1945) tłumaczka, senator RP, działaczka społeczna
 92. SZOBER Stanisław (1879-1938), językoznawca
 93. SZREDER Władysław (1902-1972), lekarz, patofizjolog
 94. SZWEYCER Michał Teofil (1843-1919), powstaniec styczniowy, prawnik
 95. SZYMANOWSKA Marianna (1789-1831), pianistka, kompozytorka
 96. SZYMANOWSKA Zofia (1825-1870), malarka
 97. SZYMANOWSKI Antoni (1914-1985), dyplomata, tłumacz
 98. SZYMANOWSKI Jan Michał (1805-1864), członek Rady Stanu Królestwa Polskiego
 99. SZYMANOWSKI Michał Alfred (1830-1889), ekonomista, prawnik
 100. SZYMANOWSKI Wacław (1821-1886), dziennikarz, publicysta, dramaturg
 101. SZYMANOWSKI Wacław (1859-1930), rzeźbiarz, malarz
 102. SZYMANOWSKI Wacław (1895-1965), fizyk, minister łączności PRL
 103. SZYMANOWSKI Zygmunt (1873-1956), lekarz bakteriolog, działacz polityczny
 104. SZYNDLER Jerzy (1897-1944), aktor, reżyser
 105. ŚMIECHOWSKI Antoni (1867-1944), chirurg

3. Czego nie widać w nazwiskach

Ze względu na wczesne przyjęcie katolicyzmu i polskobrzmiących nazwisk (w dodatku zwykle w formie typowo szlacheckiej, jak Brzeziński, Jasiński czy Zaleski), frankistów bardzo łatwo pomylić z polską szlachtą. Skarżył się już na to Zygmunt Krasiński, którego mylono z Aleksandrem Krysińskim. Warto zacytować tu obszerny fragment z listu Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego, wysłanego z Kissingen 6 lipca 1837, bo dostarcza on mnóstwa informacji na temat tego, czego w aktach metrykalnych nie znajdziemy:

Temu dni kilka przejeżdżał tędy cny i godny wyobraziciel plemienia swojego, eks-sekretarz dyktatora, dawny mecenas Krysiński. Nie wystawisz sobie narzutność, z którą się ten człowiek każdemu nastręcza. Kareta pyszna, w herby, szklanki, filiżanki w herby, karty wizytowe w herby, a herb Leliwa dawny, jeszcze pogański, słowiański, najstarożytniejszy z naszych polskich, wyrażający miesiąc i gwiazdę, czyli obojga Lelów, brata i siostrę, bogów dnia i nocy. Wystawże sobie, że ta biedna para błądziła długo, długo, od kiedy ją Mieczysław z świętych wyrugował borów, aż wreszcie po hełmach tylu rycerzy, po tarczach tylu hetmanów, gdy pierwsi i drudzy polegli, wygaśli, dostała się na palce, na szlafrok, na poduszkę Żyda. I Żyd nią się porządza gdyby niewolników sforą, co kupi, to ją wyrznie na tym. Od łańcuszków, pierścieni Żyd cały połyska, rękawiczek innych nie nosi jedno białe, i to rano i w wieczór. Laski złotem sadzone z Londynu sprowadza, portki z Londynu, okulary ditto. Słowem, wielki pan taki, że mnie każdy golibroda, widząc obok niego, weźmie za lokaja, za gatunek pazia lub forysia, a jego za księcia jakiego z Moskwy lub Trebizondu. Lecz z tym wszystkim Żyd nie zdoła zataić pewnych przycisków w mowie, pewnych poruszeń w grzbiecie, pewnych usterków w chodzie, które go biegłemu oku wydadzą za kuzyna Rotszylda. Potem, zanadto niegrzeczny i dumny na prawdziwego szlachcica. Godności żadnej w postawie, wciąż gada o pieniądzach i sypie stami dukatów, nie z worka, ale z gęby. Ta dziwna mieszanina złota zewnątrz a błota wewnątrz dziś panuje w Warszawie. Różnorodnymi okolicznościami u nas i we Francji skutek sprowadzony jeden i ten sam. Szlachta w dół, tiers état w górę (bo u nas prócz przechrztów tiers état nie było). Zresztą w Polsce tiers état jest nienarodowy, przybył albowiem z Niemiec lub z Palestyny, własnegośmy nigdy nie mieli. Wdarł się on do Polski z prawami cudzoziemskimi, odwoływał się do Magdeburga, zarzucił Polskę cudzoziemszczyzną, zdobył Polskę i zgnębił ją moralnie, i ducha słowiańskiego, rodzimego w niej zatarł. [Cyt. za: Listy Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego, Lwów 1882, ss. 167-167.]

Jak pisze Maria Janion w książce Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, w ramach niejakiej zemsty, Krasiński uczynił z Aleksandra Krysińskiego pierwowzór przechrzty-Leonarda w Nie-boskiej komedii. Zwróćmy jednak uwagę, że Nie-boska powstała w r. 1833. Było to 70 lat po tym, gdy dziadkowie Krysińskiego wzięli katolicki ślub (w lutym 1763 r.)! Już ojciec Krysińskiego urodził się jako katolik (w grudniu 1763 r.)!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Genealogia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.