Frapująca genealogia posłów i senatorów 1919-2013

W badaniach historycznych najbardziej lubię liczby: twarde procenty. A jeszcze bardziej – obserwację, jak zmieniały się w czasie. Dość mam dyskusji o jakości polskich elit, która opiera się na przeczuciach, zamiast twardych danych. Policzyłem więc dokładnie, jak kształtowała się obecność dawnych elit w składzie polskiego parlamentu lat 1919-2013.

Pod lupę wziąłem wszystkich posłów i senatorów zasiadających w parlamencie RP i PRL w latach 1919-2013, zakładając, że kadencja parlamentu wybranego w wyborach 1938 r. trwała do wyborów z roku 1947.  Jest to łącznie 7.566 osób.

W tej bazie wyszukałem wszystkie osoby występujące w moich dwóch bazach genealogicznych:

 • Genealogii Potomków Sejmu Wielkiego, dostępnej za darmo pod adresem www.sejm-wielki.pl, zawierającej potomków posłów i senatorów Sejmu Wielkiego (1788-1791) i ich rodzeństwa, wraz z małżonkami i teściami tych osób (baza ta liczy obecnie ok. 110 tys. osób)
 • Wielkiej Genealogii Minakowskiego, dostępnej w rocznym abonamencie 49 zł pod adresem Wielcy.pl, zawierającej prawie pół miliona osób, stanowiących jedną wielką rodzinę, w tym połowę z 26 tys. osób opisanych w Polskim Słowniku Biograficznym wydawanym przez IH PAN).

Osoby spełniające pierwszy z tych warunków (Pot. Sejmu Wlk.) to więc bezpośredni potomkowie przedrozbiorowych polskich parlamentarzystów lub – w najgorszym razie – osoby, których dzieci „wżeniły się” w tę grupę.

Osoby spełniające drugi z tych warunków (WGM), to osoby, z którymi udało się połączyć w jakikolwiek sposób więzami rodzinnymi (choćby byli to kuzyni szwagra ciotki synowej wuja pradziadka potomka Sejmu Wielkiego). Oczywiście wszyscy Potomkowie Sejmu Wielkiego zawierają się w WGM.

A oto wynik tego zestawienia:

elity.

Najpierw ważna uwaga: WGM można znaleźć wielu „starych komunistów”, bo XIX-wieczna polska inteligencja (z której się często wywodzili) była mocno powiązana rodzinnie ze szlachtą. Dotyczy to także starej inteligencji żydowskiej. Poniżej zamieszczam szczegółową listę tych osób, gdzie każdy będzie mógł sobie ocenić, kto i dlaczego się na niej znalazł, ale zanim do tego dojdzie – odczytajmy co widać na powyższym wykresie.

W latach 1919-22 obradował Sejm Ustawodawczy. Ordynacja doń została przygotowana przez socjalistyczny rząd Jędrzeja Moraczewskiego, dając równe prawa wyborcze wszystkim, także kobietom. Sejm wybrany w  ten sposób ów uchwalił Konstytucję Marcową, która formalnie uznała, że Rzeczpospolita Polska nie uznaje tytułów szlacheckich, a zatem przynależność do dawnej elity nie ma żadnego wpływu na prawa i obowiązki obywatelskie. Od samego początku II Rzeczypospolitej pochodzenie społeczne obywatela nie miało wpływu na jego prawa wyborcze – ani czynne (możliwość głosowania), ani bierne (możliwość zostania posłem lub senatorem).

Widzę na tym wykresie następujące ciekawe zjawiska, z których cześć mnie zaskoczyła:

 • Dawne elity (o znanej genealogii, zwłaszcza takiej, która została opublikowana w drukowanych książkach) były zawsze bardziej reprezentowane w Senacie niż w Sejmie. Ta zależność jest trwała przez cały ten okres: dawnych elit w Senacie było około trzykrotnie więcej niż w Sejmie. Być może dlatego główna debata w czasie Referendum 1946 dotyczyła zniesienia Senatu?
 • W czasie PRL zawsze było w sejmie trochę osób związanych z tradycyjną elitą, w czym szczególnie dużą była zasługa Koła Poselskiego Znak: prawie wszyscy jego członkowie są w WGM.
 • Najciekawszy jest jednak efekt roku 1989 i lat następnych: widać, że do Sejmu Kontraktowego i pierwszego Senatu trafiło bardzo dużo osób należących do elit tradycyjnych – były to jednak w znacznej części osoby urodzone jeszcze przed wojną. W ten sposób można powiedzieć że w roku 1989 „stare elity” dostały swoje ostatnie pięć minut.

Efekt roku 1989 zanikł prawie natychmiast: te osoby z tradycyjnych elit (rozumianych najszerzej), które dostały się do polityki w roku 1989 były w stanie przetrwać tam kilka kolejnych kadencji. Niektórzy (choć bardzo nieliczni) trwają w polityce do dzisiaj.  Jednak po roku 1989 furtka się zatrzasnęła – nowi już prawie się tam nie pojawiają.

Do głowy przychodzi mi wiele hipotez, które mogą tłumaczyć tę sytuację.

Być może mamy zjawisko podobne do czasu pułkowników – końca „Sanacji” – gdzie parlamentarzyści nie są wybitnymi reprezentantami społeczeństwa, ale urzędnikami, których pracą jest podnoszenie ręki i naciskanie przycisku. Dlatego wartościowi ludzie nie pchają się na listy wyborcze – tam trafiają ludzie, których nie stać na nic więcej. Takie wnioski można wyciągnąć choćby z wywiadów z różnymi byłymi politykami.

Inne tłumaczenie jest takie, że dawne elity nie wymarły, ale zostały odsunięte od wpływu na wychowanie społeczeństwa. Dlatego ludzie, którzy wychowali się jeszcze przed II wojną światową należą do resztek „starej Polski”, podczas gdy cała reszta to już dzieci i wnuki PRL-u; ostatni przedstawiciele przedwojennego świata są już nieszkodliwymi staruszkami, dla których nie ma miejsca w parlamencie, a dzisiejsze elity polityczne to tylko „przemalowany PRL”, jak można wywnioskować z lektur tak obcych sobie – zdawałoby się – myślicieli, jak Ryszard Legutko z PiS (Esej o duszy polskiej)) i Andrzej Leder z „Krytyki politycznej” (Kto nam zabrał tę rewolucję?).

Zapraszam do dyskusji i dalszego wyciągania wniosków, a tymczasem rzucę tu mięso, czyli listę XX- i XXI-wiecznych parlamentarzystów polskich, których udało się odnaleźć w moich genealogiach. Lista ta będzie potem aktualizowana pod adresem http://www.sejm-wielki.pl/parlament_od_1919.php [poniższa lista tutaj zaktualizowana 21 XI 2013].

2011- Sejm RP VII Kadencji

3.0% (14 z 467)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.1% (5 z 467)

 1. Fedorowicz Jerzy Feliks (1947-)
 2. Fiedler Arkady (1945-)
 3. Hall Katarzyna (1957-)
 4. Kaczyński Jarosław (1949-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Kidawa-Błońska Małgorzata (1957-)
 6. Kierwiński Marcin (1976-)
 7. Naimski Piotr (1951-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 8. Niesiołowski Stefan (1944-)
 9. Nowicka Wanda (1956-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 10. Suski Marek (1958-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Ujazdowski Kazimierz Michał (1964-)
 12. Vincent-Rostowski Jan (1951-)
 13. Święcicki Marcin (1947-)
 14. Żelichowski Stanisław (1944-) (Pot. Sejmu Wlk.)

2011- Senat RP VIII Kadencji

3.0% (3 z 101)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 0.0% (0 z 101)

 1. Borys-Damięcka Barbara (1937-)
 2. Jackowski Jan Maria (1958-)
 3. Libicki Jan Filip (1971-)

2007-2011 Sejm RP VI Kadencji

2.7% (13 z 482)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.0% (5 z 482)

 1. Celiński Andrzej (1950-)
 2. Fedorowicz Jerzy Feliks (1947-)
 3. Fiedler Arkady (1945-)
 4. Kaczyński Jarosław (1949-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Kidawa-Błońska Małgorzata (1957-)
 6. Komorowski Bronisław (1952-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 7. Niesiołowski Stefan (1944-)
 8. Ołdakowski Jan (1972-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Rokita-Arnold Nelli (1957-)
 10. Suski Marek (1958-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Tyszkiewicz Krzysztof (1980-)
 12. Ujazdowski Kazimierz Michał (1964-)
 13. Widacki Jan (1948-) (Pot. Sejmu Wlk.)

2007-2011 Senat RP VII Kadencji

2.9% (3 z 102)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.0% (1 z 102)

 1. Andrzejewski Piotr Łukasz Juliusz (1942-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 2. Borys-Damięcka Barbara (1937-)
 3. Romaszewski Zbigniew (1940-)

2005-2007 Sejm RP V Kadencji

2.7% (13 z 477)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.3% (6 z 477)

 1. Fedorowicz Jerzy Feliks (1947-)
 2. Fiedler Arkady (1945-)
 3. Gronkiewicz-Waltz Hanna (1952-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 4. Kaczyński Jarosław (1949-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Kidawa-Błońska Małgorzata (1957-)
 6. Komorowski Bronisław (1952-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 7. Libicki Jan Filip (1971-)
 8. Ołdakowski Jan (1972-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Rokita Jan (1959-)
 10. Suski Marek (1958-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Ujazdowski Kazimierz Michał (1964-)
 12. Śpiewak Paweł (1951-)
 13. Żelichowski Stanisław (1944-) (Pot. Sejmu Wlk.)

2005-2007 Senat RP VI Kadencji

4.0% (4 z 100)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 2.0% (2 z 100)

 1. Andrzejewski Piotr Łukasz Juliusz (1942-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 2. Niesiołowski Stefan (1944-)
 3. Romaszewski Zbigniew (1940-)
 4. Trybuła Zbigniew (1957-) (Pot. Sejmu Wlk.)

2001-2005 Sejm RP IV Kadencji

2.9% (14 z 490)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.4% (7 z 490)

 1. Błońska-Fajfrowska Barbara (1949-)
 2. Celiński Andrzej (1950-)
 3. Janowski Gabriel (1947-)
 4. Kaczyński Jarosław (1949-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Kaczyński Lech (1949-2010) (Pot. Sejmu Wlk.)
 6. Komorowski Bronisław (1952-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 7. Libicki Marcin (1939-)
 8. Małachowski Aleksander (1924-2004) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Nowina-Konopka Halina (1938-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 10. Olszewski Jan (1930-)
 11. Rokita Jan (1959-)
 12. Suski Marek (1958-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 13. Ujazdowski Kazimierz Michał (1964-)
 14. Żelichowski Stanisław (1944-) (Pot. Sejmu Wlk.)

2001-2005 Senat RP V Kadencji

1.8% (2 z 110)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 0.9% (1 z 110)

 1. Romaszewski Zbigniew (1940-)
 2. Wielowieyski Andrzej Jan (1927-) (Pot. Sejmu Wlk.)

1997-2001 Sejm RP III Kadencji

5.8% (28 z 482)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 2.3% (11 z 482)

 1. Arkuszewski Wojciech (1948-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 2. Braun Juliusz (1948-)
 3. Buzek Jerzy (1940-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 4. Czarnecki Ryszard (1963-)
 5. Hall Aleksander (1953-)
 6. Ikonowicz Piotr (1956-)
 7. Jackowski Jan Maria (1958-)
 8. Janowski Gabriel (1947-)
 9. Kaczyński Jarosław (1949-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 10. Komorowski Bronisław (1952-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Kuroń Jacek (1934-2004)
 12. Libicki Marcin (1939-)
 13. Lipowicz Irena Ewa (1953-)
 14. Mazowiecki Tadeusz (1927-)
 15. Niesiołowski Stefan (1944-)
 16. Nowina-Konopka Halina (1938-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 17. Nowina-Konopka Piotr (1949-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Olszewski Jan (1930-)
 19. Onyszkiewicz Janusz (1937-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 20. Pilniakowski Stanisław (1944-)
 21. Puzyna Włodzimierz (1947-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 22. Rokita Jan (1959-)
 23. Smereczyńska Maria Władysława (1954-)
 24. Stolzman Maria (1929-2010) (Pot. Sejmu Wlk.)
 25. Suchocka Hanna (1946-)
 26. Ujazdowski Kazimierz Michał (1964-)
 27. Wielowieyski Andrzej Jan (1927-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 28. Żelichowski Stanisław (1944-) (Pot. Sejmu Wlk.)

1997-2001 Senat RP IV Kadencji

5.7% (6 z 105)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 3.8% (4 z 105)

 1. Andrzejewski Piotr Łukasz Juliusz (1942-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 2. Chełkowski August (1927-1999) (Pot. Sejmu Wlk.)
 3. Chrzanowski Wiesław Marian (1923-2012) (Pot. Sejmu Wlk.)
 4. Kozłowski Krzysztof Jan (1931-2013)
 5. Michałowski Tomasz Edward (1960-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 6. Romaszewski Zbigniew (1940-)

1993-1997 Sejm RP II Kadencji

5.9% (28 z 474)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 3.0% (14 z 474)

 1. Arkuszewski Wojciech (1948-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 2. Braun Juliusz (1948-)
 3. Celiński Andrzej (1950-)
 4. Dmochowska Maria (1930-)
 5. Gaberle Andrzej (1937-2012)
 6. Gąsienica-Makowski Andrzej (1952-)
 7. Ikonowicz Piotr (1956-)
 8. Komornicki Jan (1943-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Komorowski Bronisław (1952-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 10. Król Krzysztof (1963-)
 11. Kuroń Jacek (1934-2004)
 12. Labuda Barbara (1946-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 13. Lipowicz Irena Ewa (1953-)
 14. Mazowiecki Tadeusz (1927-)
 15. Małachowski Aleksander (1924-2004) (Pot. Sejmu Wlk.)
 16. Moczulski Leszek (1930-)
 17. Nowina-Konopka Piotr (1949-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Onyszkiewicz Janusz (1937-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 19. Puzyna Włodzimierz (1947-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 20. Rokita Jan (1959-)
 21. Stolzman Maria (1929-2010) (Pot. Sejmu Wlk.)
 22. Suchocka Hanna (1946-)
 23. Taylor Jacek (1939-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 24. Trzcińska-Fajfrowska Maria (1937-1994) (Pot. Sejmu Wlk.)
 25. Wielowieyski Andrzej Jan (1927-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 26. Wolfram Krzysztof (1946-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 27. Święcicki Marcin (1947-)
 28. Żelichowski Stanisław (1944-) (Pot. Sejmu Wlk.)

1993-1997 Senat RP III Kadencji

4.8% (5 z 104)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.9% (2 z 104)

 1. Andrzejewski Piotr Łukasz Juliusz (1942-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 2. Chełkowski August (1927-1999) (Pot. Sejmu Wlk.)
 3. Kozłowski Krzysztof Jan (1931-2013)
 4. Protasowicki Mieczysław (1943-)
 5. Romaszewski Zbigniew (1940-)

1991-1993 Sejm RP I Kadencji

7.8% (36 z 464)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 3.0% (14 z 464)

 1. Arkuszewski Wojciech (1948-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 2. Bielecki Jan Krzysztof (1951-)
 3. Braun Juliusz (1948-)
 4. Chrzanowski Wiesław Marian (1923-2012) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Czarnecki Ryszard (1963-)
 6. Dmochowska Maria (1930-)
 7. Gąsienica-Makowski Andrzej (1952-)
 8. Hall Aleksander (1953-)
 9. Hennelowa Józefa (1925-)
 10. Janowski Gabriel (1947-)
 11. Kaczyński Jarosław (1949-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Kaczyński Lech (1949-2010) (Pot. Sejmu Wlk.)
 13. Komorowski Bronisław (1952-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 14. Korwin-Mikke Janusz (1942-)
 15. Król Krzysztof (1963-)
 16. Kurczewski Jacek (1943-)
 17. Kuroń Jacek (1934-2004)
 18. Labuda Barbara (1946-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 19. Libicki Marcin (1939-)
 20. Lipowicz Irena Ewa (1953-)
 21. Mazowiecki Tadeusz (1927-)
 22. Małachowski Aleksander (1924-2004) (Pot. Sejmu Wlk.)
 23. Moczulski Leszek (1930-)
 24. Niesiołowski Stefan (1944-)
 25. Nowina-Konopka Halina (1938-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 26. Nowina-Konopka Piotr (1949-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 27. Olszewski Jan (1930-)
 28. Onyszkiewicz Janusz (1937-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 29. Puzyna Włodzimierz (1947-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 30. Rokita Jan (1959-)
 31. Suchocka Hanna (1946-)
 32. Taylor Jacek (1939-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 33. Ujazdowski Kazimierz Michał (1964-)
 34. Wesołowski Mariusz (1950-)
 35. Wielowieyski Andrzej Jan (1927-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 36. Żelichowski Stanisław (1944-) (Pot. Sejmu Wlk.)

1991-1993 Senat RP II Kadencji

9.0% (9 z 100)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 5.0% (5 z 100)

 1. Andrzejewski Piotr Łukasz Juliusz (1942-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 2. Celiński Andrzej (1950-)
 3. Chełkowski August (1927-1999) (Pot. Sejmu Wlk.)
 4. Findeisen Władysław (1926-)
 5. Kozłowski Krzysztof Jan (1931-2013)
 6. Romaszewski Zbigniew (1940-)
 7. Rossa Henryk (1943-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 8. Tukałło Konstanty (1929-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Zamoyski Jan Tomasz (1912-2002) (Pot. Sejmu Wlk.)

1989-1991 Sejm PRL X Kadencji („Kontraktowy”)

5.2% (24 z 460)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 2.0% (9 z 460)

 1. Bednarkiewicz Maciej Józef (1940-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 2. Bielecki Jan Krzysztof (1951-)
 3. Braun Juliusz Jan (1948-)
 4. Czerwiński Leszek (1939-)
 5. Dmochowska Maria (1930-)
 6. Dowgiałło Krzysztof (1938-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 7. Hennelowa Józefa Maria (1925-)
 8. Komornicki Krzysztof Władysław (1942-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Kozłowski Stefan (1928-)
 10. Kuroń Jacek Jan (1934-)
 11. Labuda Barbara (1946-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Łapicki Andrzej (1924-)
 13. Małachowski Aleksander (1924-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 14. Michnik Adam (1946-)
 15. Niesiołowski Stefan Konstanty (1944-)
 16. Onyszkiewicz Janusz (1937-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 17. Orzeł Jerzy Marian (1953-)
 18. Rokita Jan Maria (1959-)
 19. Skalski Władysław Józef (1941-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 20. Stolzman Maria Joanna (1929-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 21. Suchocka Hanna (1946-)
 22. Święcicki Marcin (1947-)
 23. Ujazdowski Kazimierz Mieczysław (1934-)
 24. Zieliński Ryszard (1926-) (Pot. Sejmu Wlk.)

1989-1991 Senat RP I Kadencji

22.3% (23 z 103)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 10.7% (11 z 103)

 1. Andrzejewski Piotr Łukasz Juliusz (1942-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 2. Białkowski Grzegorz (1932-1989)
 3. Celiński Andrzej (1950-)
 4. Chełkowski August (1927-1999) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Dembiński Stanisław (1933-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 6. Dietl Jerzy J. (1927-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 7. Findeisen Władysław (1926-)
 8. Ganowicz Ryszard (1931-1998) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Janowski Gabriel (1947-)
 10. Kaczyński Jarosław (1949-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Kaczyński Lech (1949-2010) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Kozłowski Krzysztof Jan (1931-2013)
 13. Kłoczowski Jerzy (1924-)
 14. Lipski Jan Józef (1926-1991)
 15. Radziwiłł Anna M. (1939-2009) (Pot. Sejmu Wlk.)
 16. Regulski Jerzy J. (1924-)
 17. Reiff Ryszard (1923-2007) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Romaszewski Zbigniew (1940-)
 19. Sobieski Franciszek T. (1928-)
 20. Stelmachowski Andrzej S. (1925-2009)
 21. Szczepkowski Andrzej (1923-1997)
 22. Wajda Andrzej (1926-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 23. Wielowieyski Andrzej Jan (1927-) (Pot. Sejmu Wlk.)

1985-1989 Sejm PRL IX Kadencji

2.6% (12 z 460)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.5% (7 z 460)

 1. Dobraczyński Jan (1910-1994)
 2. Gertych Zbigniew (1922-2008) (Pot. Sejmu Wlk.)
 3. Gierowski Józef Andrzej (1922-2006)
 4. Hensel Witold (1917-2008) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Jabłoński Henryk (1909-2003) (Pot. Sejmu Wlk.)
 6. Jaruzelski Wojciech (1923-)
 7. Morawski Kazimierz Bazyli (1929-2012) (Pot. Sejmu Wlk.)
 8. Ozdowski Jerzy (1925-1994) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Suchodolski Bogdan (1903-1992)
 10. Zakrzewski Witold Stefan (1918-1992)
 11. Żelichowski Stanisław (1944-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Żukrowski Wojciech (1916-2000) (Pot. Sejmu Wlk.)

1980-1985 Sejm PRL VIII Kadencji

3.2% (16 z 505)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.4% (7 z 505)

 1. Bukowski Jerzy (1902-1982)
 2. Gertych Zbigniew (1922-2008) (Pot. Sejmu Wlk.)
 3. Jabłoński Henryk (1909-2003) (Pot. Sejmu Wlk.)
 4. Jaroszewicz Piotr (1909-1992)
 5. Jaruzelski Wojciech (1923-)
 6. Kętrzyński Wojciech (1918-1983)
 7. Kijowski Józef (1923-1983)
 8. Małcużyński Karol (1922-1984)
 9. Morawski Kazimierz Bazyli (1929-2012) (Pot. Sejmu Wlk.)
 10. Ozdowski Jerzy (1925-1994) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Reiff Ryszard (1923-2007) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Rostworowski Stanisław Jan (1934-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 13. Skibniewska Halina (1921-2011)
 14. Suchocka Hanna (1946-)
 15. Zakrzewski Witold Stefan (1918-1992)
 16. Żukrowski Wojciech (1916-2000) (Pot. Sejmu Wlk.)

1976-1980 Sejm PRL VII Kadencji

2.9% (14 z 475)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.3% (6 z 475)

 1. Bukowski Jerzy (1902-1982)
 2. Hołuj Tadeusz (1916-1985)
 3. Iwaszkiewicz Jarosław Leon (1894-1980)
 4. Jabłoński Henryk (1909-2003) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Jaroszewicz Piotr (1909-1992)
 6. Jaruzelski Wojciech (1923-)
 7. Kijowski Józef (1923-1983)
 8. Łubieński Konstanty (1910-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Małcużyński Karol (1922-1984)
 10. Morawski Kazimierz Bazyli (1929-2012) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Ozdowski Jerzy (1925-1994) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Rostworowski Stanisław Jan (1934-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 13. Skibniewska Halina (1921-2011)
 14. Żukrowski Wojciech (1916-2000) (Pot. Sejmu Wlk.)

1972-1976 Sejm PRL VI Kadencji

3.2% (15 z 466)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.1% (5 z 466)

 1. Bukowski Jerzy (1902-1982)
 2. Groszkowski Janusz (1898-1984)
 3. Hagmajer Jerzy (1913-1998) (Pot. Sejmu Wlk.)
 4. Hołuj Tadeusz (1916-1985)
 5. Iwaszkiewicz Jarosław Leon (1894-1980)
 6. Jabłoński Henryk (1909-2003) (Pot. Sejmu Wlk.)
 7. Jaroszewicz Piotr (1909-1992)
 8. Jaruzelski Wojciech (1923-)
 9. Kijowski Józef (1923-1983)
 10. Łubieński Konstanty (1910-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Rostworowski Stanisław Jan (1934-) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Skibniewska Halina (1921-2011)
 13. Starościak Jerzy (1914-1974)
 14. Szyr Eugeniusz (1915-2000)
 15. Żukrowski Wojciech (1916-2000) (Pot. Sejmu Wlk.)

1969-1972 Sejm PRL V Kadencji

3.2% (15 z 466)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.1% (5 z 466)

 1. Cyrankiewicz Józef (1911-1989)
 2. Hagmajer Jerzy (1913-1998) (Pot. Sejmu Wlk.)
 3. Iwaszkiewicz Jarosław Leon (1894-1980)
 4. Jabłoński Henryk (1909-2003) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Jaroszewicz Piotr (1909-1992)
 6. Jaruzelski Wojciech (1923-)
 7. Kliszko Zenon (1908-1989)
 8. Kulczyński Stanisław Leon (1895-1975)
 9. Lendzion Leon (1918-2005)
 10. Łubieński Konstanty (1910-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Mazowiecki Tadeusz (1927-)
 12. Skibniewska Halina (1921-2011)
 13. Spychalski Marian (1906-1980) (Pot. Sejmu Wlk.)
 14. Trąmpczyński Witold (1909-1982)
 15. Wycech Czesław (1899-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)

1965-1969 Sejm PRL IV Kadencji

4.6% (21 z 460)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.3% (6 z 460)

 1. Bukowski Jerzy (1902-1982)
 2. Cyrankiewicz Józef (1911-1989)
 3. Drobner Bolesław (1883-1968)
 4. Hagmajer Jerzy (1913-1998) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Iwaszkiewicz Jarosław Leon (1894-1980)
 6. Jabłoński Henryk (1909-2003) (Pot. Sejmu Wlk.)
 7. Jaroszewicz Piotr (1909-1992)
 8. Jaruzelski Wojciech (1923-)
 9. Kliszko Zenon (1908-1989)
 10. Kopecki Kazimierz (1904-1984)
 11. Kulczyński Stanisław Leon (1895-1975)
 12. Lendzion Leon (1918-2005)
 13. Lorentz Stanisław (1899-1991)
 14. Łubieński Konstanty (1910-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)
 15. Mazowiecki Tadeusz (1927-)
 16. Rapacki Adam (1909-1970)
 17. Reiff Ryszard (1923-2007) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Skibniewska Halina (1921-2011)
 19. Spychalski Marian (1906-1980) (Pot. Sejmu Wlk.)
 20. Szyr Eugeniusz (1915-2000)
 21. Wycech Czesław (1899-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)

1961-1965 Sejm PRL III Kadencji

5.4% (25 z 460)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.5% (7 z 460)

 1. Bukowski Jerzy (1902-1982)
 2. Cyrankiewicz Józef (1911-1989)
 3. Drobner Bolesław (1883-1968)
 4. Gertych Zbigniew (1922-2008) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Grabski Andrzej Kazimierz (1908-1965)
 6. Hagmajer Jerzy (1913-1998) (Pot. Sejmu Wlk.)
 7. Hryniewiecki Jerzy (1908-1989)
 8. Iwaszkiewicz Jarosław Leon (1894-1980)
 9. Jabłoński Henryk (1909-2003) (Pot. Sejmu Wlk.)
 10. Jaroszewicz Piotr (1909-1992)
 11. Jaruzelski Wojciech (1923-)
 12. Kisielewski Stefan (1911-1991)
 13. Kliszko Zenon (1908-1989)
 14. Kopecki Kazimierz (1904-1984)
 15. Kulczyński Stanisław Leon (1895-1975)
 16. Lendzion Leon (1918-2005)
 17. Lepszy Kazimierz (1904-1964)
 18. Łubieński Konstanty (1910-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)
 19. Mazowiecki Tadeusz (1927-)
 20. Piechotka Maria (1920-?)
 21. Rapacki Adam (1909-1970)
 22. Spychalski Marian (1906-1980) (Pot. Sejmu Wlk.)
 23. Szyr Eugeniusz (1915-2000)
 24. Wycech Czesław (1899-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)
 25. Załęski Zygmunt (1892-1966) (Pot. Sejmu Wlk.)

1957-1961 Sejm PRL II Kadencji

4.3% (20 z 461)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 2.0% (9 z 461)

 1. Bukowski Jerzy (1902-1982)
 2. Cyrankiewicz Józef (1911-1989)
 3. Drobner Bolesław (1883-1968)
 4. Gertych Zbigniew (1922-2008) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Hryniewiecki Jerzy (1908-1989)
 6. Iwaszkiewicz Jarosław Leon (1894-1980)
 7. Jabłoński Henryk (1909-2003) (Pot. Sejmu Wlk.)
 8. Jaroszewicz Piotr (1909-1992)
 9. Kisielewski Stefan (1911-1991)
 10. Kliszko Zenon (1908-1989)
 11. Kulczyński Stanisław Leon (1895-1975)
 12. Łubieński Konstanty (1910-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)
 13. Makarczyk Zbigniew (1904-1963) (Pot. Sejmu Wlk.)
 14. Meissner Tadeusz Wiktor (1902-1966) (Pot. Sejmu Wlk.)
 15. Nowakowski Zygmunt (1912-1993) (Pot. Sejmu Wlk.)
 16. Rapacki Adam (1909-1970)
 17. Spychalski Marian (1906-1980) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Wojtysiak Antoni (1896-1978)
 19. Wycech Czesław (1899-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)
 20. Załęski Zygmunt (1892-1966) (Pot. Sejmu Wlk.)

1952-1957 Sejm PRL I Kadencji

6.0% (26 z 436)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.1% (5 z 436)

 1. Biernawski Witold Franciszek Marian (1898-1957)
 2. Budzyńska Celina (1907-1993)
 3. Cyrankiewicz Józef (1911-1989)
 4. Dobraczyński Jan (1910-1994)
 5. Drobner Bolesław (1883-1968)
 6. Horodyński Dominik (1919-2008) (Pot. Sejmu Wlk.)
 7. Iwaszkiewicz Jarosław Leon (1894-1980)
 8. Jabłoński Henryk (1909-2003) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Jarochowska Maria (1918-1975) (Pot. Sejmu Wlk.)
 10. Jaroszewicz Piotr (1909-1992)
 11. Kowalski Władysław (1894-1958)
 12. Kulczyński Stanisław Leon (1895-1975)
 13. Łubieński Konstanty (1910-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)
 14. Marchlewski Teodor (1899-1962)
 15. Nałkowska Zofia (1884-1954)
 16. Rapacki Adam (1909-1970)
 17. Rokossowski Konstanty (1896-1968)
 18. Schayer Wacław Maria (1905-1959)
 19. Skibniewski Zygmunt (1905-1994)
 20. Szczeniowski Szczepan (1898-1979)
 21. Szyr Eugeniusz (1915-2000)
 22. Teisseyre Stanisław (1905-1988)
 23. Tołwiński Stanisław (1895-1969)
 24. Wycech Czesław (1899-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)
 25. Wyka Kazimierz (1910-1975)
 26. Żemaitis Kiejstut (1906-1973)

1947-1952 Sejm Ustawodawczy

5.8% (26 z 446)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 1.3% (6 z 446)

 1. Cyrankiewicz Józef (1911-1989)
 2. Drobner Bolesław (1883-1968)
 3. Hiżowa Emilia (1895-1970)
 4. Jabłoński Henryk (1909-2003) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Jaroszewicz Piotr (1909-1992)
 6. Kliszko Zenon (1908-1989)
 7. Korboński Stefan (1901-1989)
 8. Kowalski Władysław (1894-1958)
 9. Krzyżanowski Adam (1873-1963)
 10. Kulczyński Stanisław Leon (1895-1975)
 11. Kulisiewicz Jan Szczepan (1897-1966)
 12. Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan (1888-1974)
 13. Michałowicz Mieczysław (1876-1965)
 14. Michejda Tadeusz (1879-1956)
 15. Nałkowska Zofia (1884-1954)
 16. Nowicki Marian Jerzy (1893-1960) (Pot. Sejmu Wlk.)
 17. Olchowicz Aleksander (1898-1854)
 18. Osiecki Stanisław (1875-1967)
 19. Radziwiłł Krzysztof Mikołaj (1898-1986) (Pot. Sejmu Wlk.)
 20. Rapacki Adam (1909-1970)
 21. Spychalski Marian (1906-1980) (Pot. Sejmu Wlk.)
 22. Świerczewski Karol (1897-1947)
 23. Tołwiński Stanisław (1895-1969)
 24. Wycech Czesław (1899-1977) (Pot. Sejmu Wlk.)
 25. Załęski Zygmunt (1892-1966) (Pot. Sejmu Wlk.)
 26. Żuławski Zygmunt (1880-1949)

1938-1939 Sejm V Kadencji

15.7% (32 z 204)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 3.9% (8 z 204)

 1. Antonowicz Witold (1897-1946)
 2. Chmieliński Stanisław (1895-?)
 3. Döllinger Zygmunt Antoni (1899-1949) (Pot. Sejmu Wlk.)
 4. Dudrewicz Tadeusz (1896-1939)
 5. Gebethner Jan Stanisław (1894-1981)
 6. Jankowski Bolesław (1885-1939)
 7. Jóźwiak Stanisław (1892-1964)
 8. Karśnicki Feliks (1894-1961) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Kościałkowski-Zyndram Marian (1892-1946)
 10. Krupski Czesław (1889-po 1939)
 11. Krzywiec Michał Marian (1902-?)
 12. Kudelska Stefania Jadwiga (1890-1944)
 13. Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan (1888-1974)
 14. Lechnicki Tadeusz (1892-1939)
 15. Leopold Stanisław (1884-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 16. Lepecki Zbigniew (1902-po 1939)
 17. Lgocki Stefan (1894-1947)
 18. Machlejd Jerzy Artur (1901-1940)
 19. Makowski Wacław (1880-1942)
 20. Milewski Alfred (1893-1959)
 21. Nowak Tadeusz (1895-1971)
 22. Orlański Mieczysław Hipolit (1898-1945)
 23. Ostaszewski Roman (1903-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 24. Pikulski Jerzy Marian (1904-1941)
 25. Piotrowski Jan Antoni (1891-1962) (Pot. Sejmu Wlk.)
 26. Rączkowski Ludwik (1892-1968)
 27. Skwarczyński Stanisław (1888-1981)
 28. Stahl Zdzisław Henryk (1901-1987) (Pot. Sejmu Wlk.)
 29. Szczytt-Niemirowicz Krzysztof (1893-?) (Pot. Sejmu Wlk.)
 30. Święcicki Kazimierz (1904-?)
 31. Trębicki Henryk Adam (1898-1940)
 32. Wichliński Jan (1908-?) (Pot. Sejmu Wlk.)

1938-1939 Senat V Kadencji

36.7% (36 z 98)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 13.3% (13 z 98)

 1. Bartlowa Maria z d. Rutkowska (1881-1969)
 2. Beck Józef (1894-1944)
 3. Beczkowicz Zygmunt Kazimierz (1887-1985) (Pot. Sejmu Wlk.)
 4. Bisping Kazimierz (1887-1941) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Dębski Jan Michał (1889-1976) (Pot. Sejmu Wlk.)
 6. Fudakowski Kazimierz Bohdan (1880-1965) (Pot. Sejmu Wlk.)
 7. Giedroyć Tadeusz (1888-1941) (Pot. Sejmu Wlk.)
 8. Godlewski Józef Marian (1890-1968) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Hempel Stanisław (1891-1968)
 10. Jędrusik Henryk (1895-1972)
 11. Klarner Czesław Romuald (1872-1957) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Kobylański Tadeusz Wiktor (1890-1970)
 13. Koc Adam Ignacy (1891-1969)
 14. Kolankowski Ludwik (1882-1956)
 15. Lechnicki Felicjan (1885-1963)
 16. Miedziński Bogusław (1891-1972)
 17. Miklaszewski Bolesław Grzegorz (1871-1941)
 18. Miłaszewski Stanisław (1886-1944)
 19. Morawski-Dzierżykraj Edward (1892-1961) (Pot. Sejmu Wlk.)
 20. Nosalewski Kazimierz (1871-1947) (Pot. Sejmu Wlk.)
 21. Olchowicz Konrad (1894-1978)
 22. Osiński Aleksander (1870-1956)
 23. Patek Stanisław Jan (1866-1944)
 24. Przedpełski Bolesław (1896-1981)
 25. Puławski Ignacy (1886-po 1944)
 26. Radziwiłł ks. Krzysztof Mikołaj (1898-1986) (Pot. Sejmu Wlk.)
 27. Róg Michał (1884-1940)
 28. Roman Antoni (1892-1951)
 29. Semkowicz Aleksander (1885-1954)
 30. Siciński Stanisław (1896-1966) (Pot. Sejmu Wlk.)
 31. Starzewski Maciej (1891-1944)
 32. Starzyński Stefan Bronisław (1893-?) (Pot. Sejmu Wlk.)
 33. Stryjeński Władysław Jan (1889-1956)
 34. Sujkowska z d. Chmieleńska Helena Antonina (1878-1944)
 35. Ślaski Jan (1895-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 36. Wysocki Alfred (1873-1959)

1935-1938 Sejm IV Kadencji

24.9% (51 z 205)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 10.2% (21 z 205)

 1. Bogusz Edward Franciszek (1893-1986)
 2. Car Stanisław Henryk (1882-1938)
 3. Chełmicki Bogdan (właśc. Bohdan) Józef (1895-1982) (Pot. Sejmu Wlk.)
 4. Choiński-Dzieduszycki Jan (1890-1971) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Chojnacki Bronisław (1895-1955)
 6. Dębicki Czesław (1899-1951)
 7. Dehnel Marian Ludwik (1880-1936)
 8. Donimirski-Brochwicz Jerzy Marian (1897-1939) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Floyar-Rajchman Henryk Janusz (1893-1951)
 10. Gardecki Zygmunt (1885-1942)
 11. Goetz-Okocimski Antoni Jan (1895-1962) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Haczyński Wacław (1894-1940)
 13. Hołyński Jan Walerian (1890-1969)
 14. Hoppe Jan Władysław (1902-1969)
 15. Hutten-Czapski Emeryk (1897-1979) (Pot. Sejmu Wlk.)
 16. Jabłoński Jerzy Włodzimierz (1895-1986) (Pot. Sejmu Wlk.)
 17. Karśnicki Feliks (1894-1961) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Koc Adam Ignacy (1891-1969)
 19. Kościałkowski-Zyndram Marian (1892-1946)
 20. Kozicki Jerzy Marian (1890-1952) (Pot. Sejmu Wlk.)
 21. Kozłowski Tomasz Stefan (1895-1946)
 22. Kroebl Adam (1880-1950)
 23. Krzeczunowicz Kornel (1894-1988) (Pot. Sejmu Wlk.)
 24. Krzywoszyński Włodzimierz (1903-1975) (Pot. Sejmu Wlk.)
 25. Lenkiewicz-Ipohorski Jan (1881-po 1939)
 26. Łubieński Bogusław (1893-1941) (Pot. Sejmu Wlk.)
 27. Madeyski Zbigniew Stanisław (1897-1984)
 28. Marchlewski Tadeusz (1892-1967)
 29. Messing Henryk Aleksander (1893-1977)
 30. Miedziński Bogusław (1891-1972)
 31. Morawski Józef (1893-1969) (Pot. Sejmu Wlk.)
 32. Mostowski Janusz (1891-1975)
 33. Mróz Stanisław (1890-1972)
 34. Olewiński Stanisław (1896-po 1939)
 35. Paciorkowski Jerzy (1893-1957) (Pot. Sejmu Wlk.)
 36. Pełczyńska Wanda Izabela z d. Filipkowska (1894-1976)
 37. Podoski Bohdan Czesław Karol (1894-1986) (Pot. Sejmu Wlk.)
 38. Puławski Ignacy (1886-po 1944)
 39. Sapieha ks. Leon (1883-1944) (Pot. Sejmu Wlk.)
 40. Schaetzel Tadeusz (1891-1971) (Pot. Sejmu Wlk.)
 41. Stpiczyński Wojciech (1896-1936)
 42. Suchorzewski Leon (1894-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 43. Szalewicz Tomasz Witold (1890-1961)
 44. Szetela Tadeusz (1901-1983)
 45. Ślaski Jan (1895-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 46. Światopełk-Mirski Kazimierz (1891-1941) (Pot. Sejmu Wlk.)
 47. Tarnowski Artur (1903-1984) (Pot. Sejmu Wlk.)
 48. Thun Tadeusz de (1897-1974)
 49. Widacki Stanisław Zygmunt (1883-1940)
 50. Wierzbicki Andrzej (1877-1961)
 51. Wyganowski Stefan (1894-1960) (Pot. Sejmu Wlk.)

1935-1938 Senat IV Kadencji

49.5% (52 z 105)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 16.2% (17 z 105)

 1. Barański Jerzy Julian (1884-1959)
 2. Bartel Kazimierz Władysław (1882-1941)
 3. Beck Józef (1894-1944)
 4. Beczkowicz Zygmunt Kazimierz (1887-1985) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Bisping Kazimierz (1887-1941) (Pot. Sejmu Wlk.)
 6. Bniński Adolf Rafał Jan (1884-1942) (Pot. Sejmu Wlk.)
 7. Bobrowski Emil (1876-1938)
 8. Cholewicki Roman (1886-1942)
 9. Chrzanowski Bernard (1861-1944)
 10. Dworakowski Tadeusz Michał (1881-1956) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Dzieduszycki Konstanty (1884-1964)
 12. Ehrenkreutz Stefan Łukasz (1880-1945)
 13. Fudakowski Kazimierz Bohdan (1880-1965) (Pot. Sejmu Wlk.)
 14. Gołuchowski Wojciech Maria Agenor (1888-1960) (Pot. Sejmu Wlk.)
 15. Gwiżdż Feliks (1885-1952)
 16. Heiman-Jarecki Aleksander (1886-1966)
 17. Jaroszewiczowa Halina z d. Chełmicka (1892-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Jastrzębowski Wojciech Tadeusz (1884-1963)
 19. Jędrzejewicz Janusz (1885-1951)
 20. Karszo-Siedlewski Tadeusz Aleksander (1893-1939)
 21. Kleszczyński Edward (1892-1984)
 22. Kozłowski Leon Tadeusz (1892-1944)
 23. Kratowska Julia (1870-1946)
 24. Kudelska Stefania Jadwiga (1890-1944)
 25. Łakiński Tadeusz Franciszek (1890-1958)
 26. Lechnicki Felicjan (1885-1963)
 27. Leszczyński Zygmunt Leon Józef Alojzy (1866-1942) (Pot. Sejmu Wlk.)
 28. Lewandowski Jan (1885-1960)
 29. Lipiński Franciszek Dominik (1883-po 1944)
 30. Lubomirski książę Zdzisław (1865-1943) (Pot. Sejmu Wlk.)
 31. Macieszyna Władysława Jadwiga z d. Srzednicka (1888-1967)
 32. Makowski Wacław (1880-1942)
 33. Malinowski Maksymilian (1860-1948)
 34. Mańkowski Stanisław (1876-1937) (Pot. Sejmu Wlk.)
 35. Michałowicz Mieczysław Jan (1876-1965)
 36. Michałowski Czesław Paweł (1885-1941)
 37. Miklaszewski Bolesław Grzegorz (1871-1941)
 38. Modrzewski Jan Ignacy (1869-1962)
 39. Olewiński Piotr (1895-1962) (Pot. Sejmu Wlk.)
 40. Osiński Aleksander (1870-1956)
 41. Patek Stanisław Jan (1866-1944)
 42. Piłsudski Adam (1869-1935)
 43. Radziwiłł ks. Janusz Franciszek (1880-1967) (Pot. Sejmu Wlk.)
 44. Róg Michał (1884-1940)
 45. Rostworowski Wojciech (1877-1952) (Pot. Sejmu Wlk.)
 46. Rydel Stefan (1892-1975) (Pot. Sejmu Wlk.)
 47. Siedlecki Stanisław (1877-1939)
 48. Siemiątkowski Jerzy (1889-1947)
 49. Sieroszewski Wacław (1858-1945) (Pot. Sejmu Wlk.)
 50. Taube Józef (1893-1971) (Pot. Sejmu Wlk.)
 51. Wróblewski Stanisław (1868-1938)
 52. Zaleski August (1883-1972) (Pot. Sejmu Wlk.)

1930-1935 Sejm III Kadencji

20.2% (99 z 491)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 5.9% (29 z 491)

 1. Abraham Roman Józef (1891-1976)
 2. Awenarius Zdzisław Józef (1900-1975)
 3. Balicka Gabriela z d. Iwanowska (1871-1962)
 4. Birkenmayer Alfred Józef (1892-1977)
 5. Boerner Ignacy August (1875-1933)
 6. Bogdani Roman (1879-1940)
 7. Bojanowski Stanisław (1894-1959) (Pot. Sejmu Wlk.)
 8. Bryła Stefan Władysław (1886-1943)
 9. Bzowski Włodzimierz (1881-1942)
 10. Car Stanisław Henryk (1882-1938)
 11. Chamiec Antoni (1891-1965)
 12. Chęciński Marian (1894-1937?)
 13. Choiński-Dzieduszycki Jan (1890-1971) (Pot. Sejmu Wlk.)
 14. Chrystowski Ignacy (1883-1938) (Pot. Sejmu Wlk.)
 15. Czetwertyński-Światopełk książę Seweryn Franciszek (1873-1945) (Pot. Sejmu Wlk.)
 16. Dąbrowski Marian (1878-1958)
 17. Dąbrowski Stefan Zygmunt (1877-1947) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Daszyński Ignacy Ewaryst (1866-1936) (Pot. Sejmu Wlk.)
 19. Dembiński Zbigniew Adam (1898-1981) (Pot. Sejmu Wlk.)
 20. Dolanowski Mikołaj (1895-1978)
 21. Dubois Stanisław Józef (1901-1942)
 22. Dyboski Tadeusz Ignacy (1891-1939)
 23. Dzieduszycki Władysław (1875-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 24. Fijałkowski Mieczysław (1888-1972)
 25. Godlewski Hipolit Józef (1867-1936) (Pot. Sejmu Wlk.)
 26. Grodzicki Stanisław Franciszek (1865-1943) (Pot. Sejmu Wlk.)
 27. Gwiżdż Feliks (1885-1952)
 28. Hołówko Tadeusz (1889-1931)
 29. Hołyński Jan Walerian (1890-1969)
 30. Hutten-Czapski Emeryk (1897-1979) (Pot. Sejmu Wlk.)
 31. Jaroszewiczowa Halina z d. Chełmicka (1892-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 32. Jasiukowicz Stanisław (1882-1946) (Pot. Sejmu Wlk.)
 33. Jędrzejewicz Janusz (1885-1951)
 34. Karwacki Wacław (1895-1982)
 35. Kawecki Józef (1883-1959)
 36. Kleszczyński Edward (1892-1984)
 37. Koc Adam Ignacy (1891-1969)
 38. Komarnicki Wacław (1891-1954)
 39. Kozłowski Leon Tadeusz (1892-1944)
 40. Kozłowski Tomasz Stefan (1895-1946)
 41. Krzyżanowski Adam Alojzy (1873-1963)
 42. Kulczycki Ludwik (1866-1941)
 43. Kulisiewicz Jan Szczepan (1897-1966)
 44. Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan (1888-1974)
 45. Łaguna Sławomir (1889-1940)
 46. Lechnicki Felicjan (1885-1963)
 47. Lechnicki Zdzisław Klemens (1890-1959)
 48. Lipiński Franciszek Dominik (1883-po 1944)
 49. Lubomirski Andrzej (1862-1953) (Pot. Sejmu Wlk.)
 50. Mackiewicz-Cat Stanisław (1896-1966)
 51. Madeyski Zbigniew Stanisław (1897-1984)
 52. Makowski Wacław (1880-1942)
 53. Malinowski Maksymilian (1860-1948)
 54. Miedziński Bogusław (1891-1972)
 55. Minkowski Paweł (1888-1947)
 56. Moraczewska Zofia Anna z d. Gostkowska (1873-1958) (Pot. Sejmu Wlk.)
 57. Morawski-Dzierżykraj Tadeusz (1893-1974) (Pot. Sejmu Wlk.)
 58. Niedziałkowski Mieczysław (1893-1940)
 59. Nowicki Marian Jerzy (1893-1960) (Pot. Sejmu Wlk.)
 60. Nowodworski Jan Edward (1876-1954)
 61. Paschalski Franciszek Julian (1889-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 62. Pepłowska Ewelina z d. Furs-Żyrkiewicz (1887-1969)
 63. Pieracki Bronisław Wilhelm (1895-1934)
 64. Piestrzyński Ryszard Stanisław (1902-1962)
 65. Piłsudski Jan (1876-1950)
 66. Podoski Bohdan Czesław Karol (1894-1986) (Pot. Sejmu Wlk.)
 67. Polakiewicz Karol (1893-1962)
 68. Pomianowski Stefan Gustaw (1879-1968)
 69. Poniatowski Józef Maria (1897-1995)
 70. Ponikowski Antoni Józef (1878-1949)
 71. Przanowski Jan (1873-1941)
 72. Psarski Władysław (1888-1944) (Pot. Sejmu Wlk.)
 73. Puławski Ignacy (1886-po 1944)
 74. Pułjan Romuald (1894-1971)
 75. Pużak Kazimierz (1883-1950)
 76. Radziwiłł ks. Janusz Franciszek (1880-1967) (Pot. Sejmu Wlk.)
 77. Róg Michał (1884-1940)
 78. Roj-Gąsienica Wojciech (1875-1954)
 79. Rudziński Marian (1894-1952)
 80. Rutkowski Władysław (1883-1973) (Pot. Sejmu Wlk.)
 81. Rzóska Józef (1897-1973)
 82. Sacha Stefan (1888-1943)
 83. Sachs Henryk (1867-1934)
 84. Seidler Teodor (1882-1972)
 85. Siciński Stanisław (1896-1966) (Pot. Sejmu Wlk.)
 86. Stahl Zdzisław Henryk (1901-1987) (Pot. Sejmu Wlk.)
 87. Staniewicz Witold Cezary (1887-1966)
 88. Staniszkis Teofil Witold (1880-1941)
 89. Starzyński Stefan Bronisław (1893-?) (Pot. Sejmu Wlk.)
 90. Stroński Stanisław (1882-1955)
 91. Strzetelski Stanisław (1895-1969) (Pot. Sejmu Wlk.)
 92. Stypułkowski Zbigniew (1904-1979)
 93. Tebinka Zygmunt (1892-1944)
 94. Trąmpczyński Wojciech (1860-1953)
 95. Tyszkiewicz Jan (1896-1939) (Pot. Sejmu Wlk.)
 96. Waryński Tadeusz (1881-1932) (Pot. Sejmu Wlk.)
 97. Witos Wincenty (1874-1945)
 98. Wysłouch Antoni (1864-po 1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 99. Żuławski Zygmunt (1880-1949)

1930-1935 Senat III Kadencji

31.6% (37 z 117)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 12.8% (15 z 117)

 1. Achmatowicz Aleksander (1865-1944)
 2. Boguszewski Stefan (1877-1938)
 3. Czartoryski Witold (1864-1945) (Pot. Sejmu Wlk.)
 4. Dąmbski Stanisław (1865-1941) (Pot. Sejmu Wlk.)
 5. Daszyńska-Golińska Zofia z d. Poznańska (1866-1934)
 6. Dobrzański Stefan Andrzej (1883-1945)
 7. Drucki-Lubecki Franciszek Marian (1878-1944) (Pot. Sejmu Wlk.)
 8. Gałecki Tadeusz (1871-1937)
 9. Gaszyński Stanisław (1875-1965)
 10. Godlewski Stanisław Aleksander (1867-1933) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Goetz-Okocimski baron Jan Albin (1864-1931) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Gołuchowski Agenor Maria (1886-1956) (Pot. Sejmu Wlk.)
 13. Gross Daniel Bernard (1866-po 1942)
 14. Gruszczyński Stanisław (1880-1943)
 15. Hedinger Witold (1876-1932) (Pot. Sejmu Wlk.)
 16. Jabłonowski Władysław (1865-1956) (Pot. Sejmu Wlk.)
 17. Kamieniecki Witold Franciszek (1883-1964)
 18. Kelles-Krauz Stanisław Maciej (1883-1965)
 19. Kozicki Stanisław Izydor (1876-1958)
 20. Laurysiewicz Stefan (1867-1935)
 21. Limanowski Bolesław (1835-1935) (Pot. Sejmu Wlk.)
 22. Łubieński Leon (1861-1944) (Pot. Sejmu Wlk.)
 23. Lubomirski książę Zdzisław (1865-1943) (Pot. Sejmu Wlk.)
 24. Marchlewski Leon Paweł (1869-1946)
 25. Niezabytowski Karol Stanisław (1865-1952) (Pot. Sejmu Wlk.)
 26. Pepłowski Edward Adolf (1880-1960)
 27. Posner Stanisław (Salomon) (1868-1930)
 28. Rogowicz Jan Antoni (1881-1945)
 29. Rolle Karol (1871-1954)
 30. Roman Walery (1877-1952)
 31. Seyda Marian (1879-1967)
 32. Sokołowski Michał (1881-1947) (Pot. Sejmu Wlk.)
 33. Szarski Marcin (1868-1941)
 34. Tarnowski Zdzisław (1862-1937) (Pot. Sejmu Wlk.)
 35. Thullie Maksymilian Marceli (1853-1939)
 36. Wańkowicz Stanisław (1885-1943(44)?) (Pot. Sejmu Wlk.)
 37. Wasiutyński Bohdan Szczepan Ksawery (1882-1940)

1928-1930 Sejm II Kadencji

19.1% (90 z 470)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 5.3% (25 z 470)

 1. Anusz Antoni (1884-1935)
 2. Balicka Gabriela z d. Iwanowska (1871-1962)
 3. Barański Jerzy Julian (1884-1959)
 4. Bartel Kazimierz Władysław (1882-1941)
 5. Birkenmayer Alfred Józef (1892-1977)
 6. Bobrowski Emil (1876-1938)
 7. Bojko Jakub (1857-1943)
 8. Brun Henryk Stanisław (1888-1940)
 9. Bryła Stefan Władysław (1886-1943)
 10. Chaciński Józef (1889-1954) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Czetwertyński-Światopełk książę Seweryn Franciszek (1873-1945) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Dąbrowski Marian (1878-1958)
 13. Dąbrowski Stefan Zygmunt (1877-1947) (Pot. Sejmu Wlk.)
 14. Daszyński Ignacy Ewaryst (1866-1936) (Pot. Sejmu Wlk.)
 15. Dębski Jan Michał (1889-1976) (Pot. Sejmu Wlk.)
 16. Diamand Herman (1860-1931)
 17. Dobiecki Artur Stanisław (1884-1948) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Downarowicz Medard (1878-1934)
 19. Dubois Stanisław Józef (1901-1942)
 20. Dyboski Tadeusz Ignacy (1891-1939)
 21. Dzieduszycki Konstanty (1884-1964)
 22. Fijałkowski Mieczysław (1888-1972)
 23. Gardecki Zygmunt (1885-1942)
 24. Gdyk Ludwik Teofil (1874-1940)
 25. Gołuchowski Wojciech Maria Agenor (1888-1960) (Pot. Sejmu Wlk.)
 26. Gwiżdż Feliks (1885-1952)
 27. Hołyński Jan Walerian (1890-1969)
 28. Jaruzelski-Ślepowron Ksawery (1882-1930)
 29. Jasiukowicz Stanisław (1882-1946) (Pot. Sejmu Wlk.)
 30. Jędrzejewicz Janusz (1885-1951)
 31. Kaczanowski Kazimierz Marian Michał (1875-1937)
 32. Karnicka Aleksandra z d. Barańska (1882-1965)
 33. Kleszczyński Edward (1892-1984)
 34. Koc Adam Ignacy (1891-1969)
 35. Kochanowski Jan Karol (1869-1949) (Pot. Sejmu Wlk.)
 36. Komarnicki Wacław (1891-1954)
 37. Kosmowska Irena (1879-1945)
 38. Kościałkowski-Zyndram Marian (1892-1946)
 39. Kozłowski Leon Tadeusz (1892-1944)
 40. Krzyżanowski Adam Alojzy (1873-1963)
 41. Kulisiewicz Jan Szczepan (1897-1966)
 42. Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan (1888-1974)
 43. Lechnicki Felicjan (1885-1963)
 44. Lechnicki Zdzisław Klemens (1890-1959)
 45. Loewenherz Henryk (1871-1936)
 46. Maciesza Adolf (1878-1929) (Pot. Sejmu Wlk.)
 47. Mackiewicz-Cat Stanisław (1896-1966)
 48. Makowski Wacław (1880-1942)
 49. Malinowski Maksymilian (1860-1948)
 50. Miedziński Bogusław (1891-1972)
 51. Morawski-Dzierżykraj Tadeusz (1893-1974) (Pot. Sejmu Wlk.)
 52. Niedziałkowski Mieczysław (1893-1940)
 53. Nowicki Marian Jerzy (1893-1960) (Pot. Sejmu Wlk.)
 54. Nowicki Zygmunt (1881-1944)
 55. Olewiński Piotr (1895-1962) (Pot. Sejmu Wlk.)
 56. Paczkowski Romuald (1878-1940)
 57. Piasecki Adam (1898-1938) (Pot. Sejmu Wlk.)
 58. Pieracki Bronisław Wilhelm (1895-1934)
 59. Piłsudski Jan (1876-1950)
 60. Pluciński Leon Bolesław (1875-1935) (Pot. Sejmu Wlk.)
 61. Podoski Bohdan Czesław Karol (1894-1986) (Pot. Sejmu Wlk.)
 62. Polakiewicz Karol (1893-1962)
 63. Potworowski Tadeusz (1882-1949) (Pot. Sejmu Wlk.)
 64. Praussowa Zofia z d. Kulesza (1878-1945)
 65. Próchnik Adam Feliks (1892-1942)
 66. Przedpełski Wiktor Zygmunt (1891-1941)
 67. Puławski Ignacy (1886-po 1944)
 68. Pułjan Romuald (1894-1971)
 69. Pużak Kazimierz (1883-1950)
 70. Radziwiłł ks. Janusz Franciszek (1880-1967) (Pot. Sejmu Wlk.)
 71. Róg Michał (1884-1940)
 72. Rzepecki Karol (1865-1931)
 73. Sacha Stefan (1888-1943)
 74. Sapieha ks. Eustachy Kajetan (1881-1963) (Pot. Sejmu Wlk.)
 75. Seidler Teodor (1882-1972)
 76. Srocki Bolesław Maciej (1893-1954)
 77. Stadnicki Adam (1882-1982) (Pot. Sejmu Wlk.)
 78. Staniszkis Teofil Witold (1880-1941)
 79. Stroński Stanisław (1882-1955)
 80. Stypiński Józef (1880-1943) (Pot. Sejmu Wlk.)
 81. Sypuła Konstanty (1882-1937)
 82. Targowski Józef (1883-1952) (Pot. Sejmu Wlk.)
 83. Trąmpczyński Wojciech (1860-1953)
 84. Warski Adolf (1868-po 1937)
 85. Wiśniewski Ludwik (1867-1942) (Pot. Sejmu Wlk.)
 86. Witos Wincenty (1874-1945)
 87. Zarański Jan (1865-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 88. Żarski Tadeusz (1896-1934)
 89. Żółtowski Adam (1881-1958) (Pot. Sejmu Wlk.)
 90. Żuławski Zygmunt (1880-1949)

1928-1930 Senat II Kadencji

43.3% (55 z 127)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 18.1% (23 z 127)

 1. Barański Jerzy Julian (1884-1959)
 2. Bartoszewicz Joachim Stefan (1867-1938) (Pot. Sejmu Wlk.)
 3. Bobrowski Emil (1876-1938)
 4. Boguszewski Stefan (1877-1938)
 5. Bojko Jakub (1857-1943)
 6. Brzeziński Kazimierz Tadeusz (1887-1944)
 7. Czerwiński Jan Marian (1878-1962)
 8. Dąmbski Stanisław (1865-1941) (Pot. Sejmu Wlk.)
 9. Dębski Aleksander (1857-1935)
 10. Dobiecki Artur Stanisław (1884-1948) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Drucki-Lubecki Franciszek Marian (1878-1944) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Dworakowski Tadeusz Michał (1881-1956) (Pot. Sejmu Wlk.)
 13. Ehrenkreutz Stefan Łukasz (1880-1945)
 14. Godlewski Stanisław Aleksander (1867-1933) (Pot. Sejmu Wlk.)
 15. Gross Daniel Bernard (1866-po 1942)
 16. Hubicka Hanna z d. Paciorkowska 2. voto Szlendak (1889-1941) (Pot. Sejmu Wlk.)
 17. Iwanowski Jerzy (1878-1965) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Jabłonowski Władysław (1865-1956) (Pot. Sejmu Wlk.)
 19. Janta-Połczyński Leon (1867-1961) (Pot. Sejmu Wlk.)
 20. Jeleński Olgierd Augustyn (1881-po 1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 21. Jundziłł Zygmunt (1880-1953)
 22. Kamieniecki Witold Franciszek (1883-1964)
 23. Karłowski Stanisław Franciszek Józef (1879-1939) (Pot. Sejmu Wlk.)
 24. Klemensiewicz Zygmunt Gabryel (1874-1948)
 25. Kobyliński Stanisław Marian Michał (1872-1937) (Pot. Sejmu Wlk.)
 26. Kozicki Stanisław Izydor (1876-1958)
 27. Laurysiewicz Stefan (1867-1935)
 28. Leszczyński Zygmunt Leon Józef Alojzy (1866-1942) (Pot. Sejmu Wlk.)
 29. Limanowski Bolesław (1835-1935) (Pot. Sejmu Wlk.)
 30. Loewenherz Henryk (1871-1936)
 31. Lubomirski książę Zdzisław (1865-1943) (Pot. Sejmu Wlk.)
 32. Marchlewski Leon Paweł (1869-1946)
 33. Meissner Czesław Gorgoniusz (1879-1950)
 34. Michejda Tadeusz (1879-1956)
 35. Osiecki Stanisław (1872-1967)
 36. Pepłowski Edward Adolf (1880-1960)
 37. Potocki Jerzy (1889-1961) (Pot. Sejmu Wlk.)
 38. Potworowski Tadeusz (1882-1949) (Pot. Sejmu Wlk.)
 39. Rogowicz Jan Antoni (1881-1945)
 40. Rolle Karol (1871-1954)
 41. Roman Walery (1877-1952)
 42. Rostworowski Wojciech (1877-1952) (Pot. Sejmu Wlk.)
 43. Rydzewski Bronisław (1884-1945)
 44. Seyda Marian (1879-1967)
 45. Sieńko Władysław (1882-1949)
 46. Skirmunt Roman (1868-1939) (Pot. Sejmu Wlk.)
 47. Stecki Jan (1871-1954) (Pot. Sejmu Wlk.)
 48. Strumiłło Marian Zygmunt (1866-1951)
 49. Sypniewski Józef (1883-1937)
 50. Szarski Marcin (1868-1941)
 51. Targowski Józef (1883-1952) (Pot. Sejmu Wlk.)
 52. Thullie Maksymilian Marceli (1853-1939)
 53. Wańkowicz Stanisław (1885-1943(44)?) (Pot. Sejmu Wlk.)
 54. Wasiutyński Bohdan Szczepan Ksawery (1882-1940)
 55. Wiszniewski Eugeniusz (1864-1931)

1922-1927 Sejm I Kadencji

21.3% (104 z 489)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 7.2% (35 z 489)

 1. Anusz Antoni (1884-1935)
 2. Balicka Gabriela z d. Iwanowska (1871-1962)
 3. Barański Jerzy Julian (1884-1959)
 4. Bartel Kazimierz Władysław (1882-1941)
 5. Belina Tadeusz (1886-1958) (Pot. Sejmu Wlk.)
 6. Bobrowski Emil (1876-1938)
 7. Brownsford Kazimierz (1856-1925) (Pot. Sejmu Wlk.)
 8. Bryła Stefan Władysław (1886-1943)
 9. Chaciński Józef (1889-1954) (Pot. Sejmu Wlk.)
 10. Chełmoński Adam (1890-1959)
 11. Chłapowski Alfred Stefan (1874-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Chłapowski Kazimierz Rafał (1872-1923) (Pot. Sejmu Wlk.)
 13. Chomiński Ludwik (1890-1958) (Pot. Sejmu Wlk.)
 14. Chwalibóg Tadeusz Józef (1863-1942) (Pot. Sejmu Wlk.)
 15. Czetwertyński-Światopełk książę Seweryn Franciszek (1873-1945) (Pot. Sejmu Wlk.)
 16. Dąbrowski Marian (1878-1958)
 17. Dąbrowski Stefan Zygmunt (1877-1947) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Daszyński Ignacy Ewaryst (1866-1936) (Pot. Sejmu Wlk.)
 19. Dębski Jan Michał (1889-1976) (Pot. Sejmu Wlk.)
 20. Diamand Herman (1860-1931)
 21. Dobrzański Stefan Andrzej (1883-1945)
 22. Drewnowski Symforian Ksawery (1859-1934) (Pot. Sejmu Wlk.)
 23. Dubanowicz Edward (1881-1943) (Pot. Sejmu Wlk.)
 24. Dunin-Suligostowski Ludwik (1892-1987) (Pot. Sejmu Wlk.)
 25. Falkowski Stefan Feliks (1879-1958)
 26. Fudakowski Tadeusz (1872-1924) (Pot. Sejmu Wlk.)
 27. Gardecki Zygmunt (1885-1942)
 28. Gawlikowski Jan (1892-1962) (Pot. Sejmu Wlk.)
 29. Gdyk Ludwik Teofil (1874-1940)
 30. Gerlicz Wiesław (1872-1933)
 31. Gościcki Jerzy Nikodem (1879-1946)
 32. Grabski Stanisław (1871-1949)
 33. Haller Józef (1873-1960)
 34. Holder-Eggerowa Maria z d. Szretter (1879-1941)
 35. Ilski Konrad (1885-1963)
 36. Jankowski Józef (1864-1944?)
 37. Jaroszyński Marian (1876-1944) (Pot. Sejmu Wlk.)
 38. Jasiukowicz Stanisław (1882-1946) (Pot. Sejmu Wlk.)
 39. Kalenkiewicz Jan (1875-1960) (Pot. Sejmu Wlk.)
 40. Kawecki Józef (1883-1959)
 41. Knothe Bronisław (1881-1957)
 42. Konopczyński Władysław Aleksander (1880-1952)
 43. Kordowski Antoni Bonifacy (1892-1942)
 44. Kosmowska Irena (1879-1945)
 45. Kościałkowski-Zyndram Marian (1892-1946)
 46. Kozicki Stanisław Izydor (1876-1958)
 47. Królikowski Stefan (1881-1937)
 48. Kryński Wacław (1879-1924)
 49. Kujawski Kazimierz Józef (1874-1942)
 50. Kwiatkowski Michał Franciszek (1883-1966)
 51. Ładzina Wanda Władysława z d. Szczuka (1880-1966)
 52. Lipski Henryk Mieczysław (1878-1953)
 53. Łuszczewski Konrad (1876-1937) (Pot. Sejmu Wlk.)
 54. Lutosławski Kazimierz (1880-1924)
 55. Łypacewicz Wacław Walenty (1871-1951)
 56. Malinowski Maksymilian (1860-1948)
 57. Marylski Antoni (1865-1932) (Pot. Sejmu Wlk.)
 58. Matakiewicz Antoni August (1873-1937)
 59. Michalski Jerzy Jakub (1870-1956)
 60. Miedziński Bogusław (1891-1972)
 61. Mierzejewski Karol (1879-1942)
 62. Moraczewski Jędrzej Edward (1870-1944) (Pot. Sejmu Wlk.)
 63. Niedziałkowski Mieczysław (1893-1940)
 64. Niedzielski Tadeusz (1889-?)
 65. Nowicki Zygmunt (1881-1944)
 66. Osiecki Stanisław (1872-1967)
 67. Ossowski Stanisław (1886-1929)
 68. Piechocki Stefan (1883-1968) (Pot. Sejmu Wlk.)
 69. Pluciński Leon Bolesław (1875-1935) (Pot. Sejmu Wlk.)
 70. Polakiewicz Karol (1893-1962)
 71. Poniatowski Juliusz (1886-1975)
 72. Praussowa Zofia z d. Kulesza (1878-1945)
 73. Prószyński Tadeusz Anastazy (1873-1925)
 74. Puzynianka Irena (1881-1933) (Pot. Sejmu Wlk.)
 75. Pużak Kazimierz (1883-1950)
 76. Rabski Władysław (1865-1925)
 77. Raczkowski Feliks (1876-?) (Pot. Sejmu Wlk.)
 78. Radziszewski Henryk Aleksander (1873-1923)
 79. Rokossowski Kazimierz (1876-?)
 80. Romocki Paweł herbu Prawdzic. (1880-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 81. Rudnicki Jan Piotr (1867-1944)
 82. Rusinek Zygmunt (1893-1984) (Pot. Sejmu Wlk.)
 83. Rybacki Szczepan (1887-1937?)
 84. Rzepecki Karol (1865-1931)
 85. Sacha Stefan (1888-1943)
 86. Seyda Marian (1879-1967)
 87. Seyda Zygmunt (1876-1925)
 88. Sobczyński Antoni (1888-1959)
 89. Sokolnicka Zofia (1878-1927) (Pot. Sejmu Wlk.)
 90. Staniszkis Teofil Witold (1880-1941)
 91. Stęślicka Halina Felicja (1897-1957)
 92. Stroński Stanisław (1882-1955)
 93. Sykała Julian (1874-1925)
 94. Szebeko Ignacy (1859-1937) (Pot. Sejmu Wlk.)
 95. Thugutt Stanisław August (1873-1941)
 96. Trepka-Nekanda Edmund (1880-1964) (Pot. Sejmu Wlk.)
 97. Warski Adolf (1868-po 1937)
 98. Wierzbicki Andrzej (1877-1961)
 99. Wierzbicki Franciszek (1884-1945) (Pot. Sejmu Wlk.)
 100. Wilkoński Tomasz (1885-1939) (Pot. Sejmu Wlk.)
 101. Witos Wincenty (1874-1945)
 102. Zdziechowski Jerzy (1880-1975) (Pot. Sejmu Wlk.)
 103. Żółtowski Leon (1877-1956) (Pot. Sejmu Wlk.)
 104. Żuławski Zygmunt (1880-1949)

1922-1927 Senat I Kadencji

35.9% (47 z 131)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 18.3% (24 z 131)

 1. Baliński Ignacy (1862-1951) (Pot. Sejmu Wlk.)
 2. Bartoszewicz Joachim Stefan (1867-1938) (Pot. Sejmu Wlk.)
 3. Bauminger Izaak (1868-1930)
 4. Biały Stanisław (1868-1932)
 5. Bojanowski Michał Ignacy (1865-1932) (Pot. Sejmu Wlk.)
 6. Bojko Jakub (1857-1943)
 7. Brun Stanisław Gustaw (1854-1925)
 8. Buzek Józef (1873-1936)
 9. Cieński Tadeusz (1856-1925) (Pot. Sejmu Wlk.)
 10. Cieszkowski August Adolf (1861-1932) (Pot. Sejmu Wlk.)
 11. Czartoryski Witold (1864-1945) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Deutscher Mojżesz (1878-1941)
 13. Gaszyński Stanisław (1875-1965)
 14. Glogier Maciej (1869-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 15. Godlewski Emil Ludwik (1875-1944) (Pot. Sejmu Wlk.)
 16. Grabski Władysław (1867-1927) (Pot. Sejmu Wlk.)
 17. Hempel Joachim (1858-1944 (?))
 18. Jabłonowski Władysław (1865-1956) (Pot. Sejmu Wlk.)
 19. Jackowski Aleksander Romuald (1869-1949)
 20. Janta-Połczyński Leon (1867-1961) (Pot. Sejmu Wlk.)
 21. Karnicka Aleksandra z d. Barańska (1882-1965)
 22. Karpiński Stanisław (1870-1943) (Pot. Sejmu Wlk.)
 23. Kasznica Stanisław Wincenty Antoni (1874-1958) (Pot. Sejmu Wlk.)
 24. Kiniorski Marian (1868-1943) (Pot. Sejmu Wlk.)
 25. Krzywkowski Błażej (1878-1940)
 26. Krzyżanowski Bronisław (1876-1943)
 27. Kurnatowski Eryk (1882-1975) (Pot. Sejmu Wlk.)
 28. Lewakowski Zygmunt (1865-1941) (Pot. Sejmu Wlk.)
 29. Limanowski Bolesław (1835-1935) (Pot. Sejmu Wlk.)
 30. Lipkowski Stanisław (1860-1942) (Pot. Sejmu Wlk.)
 31. Łubieński Leon (1861-1944) (Pot. Sejmu Wlk.)
 32. Nowicki Zygmunt (1867-1941)
 33. Nowodworski Stanisław (1873-1931)
 34. Orliński Henryk (1873-1953)
 35. Posner Stanisław (Salomon) (1868-1930)
 36. Prądzyński Józef (1877-1942)
 37. Prauss Ksawery Franciszek (1874-1925)
 38. Pułaski Ludomił (1871-1953) (Pot. Sejmu Wlk.)
 39. Sapieha ks. Adam Stefan (1867-1951) (Pot. Sejmu Wlk.)
 40. Semkowicz Erazm (1872-1945)
 41. Siedlecki Stanisław (1877-1939)
 42. Stecki Jan (1871-1954) (Pot. Sejmu Wlk.)
 43. Szarski Marcin (1868-1941)
 44. Szułdrzyński Tadeusz (1864-1943) (Pot. Sejmu Wlk.)
 45. Thullie Maksymilian Marceli (1853-1939)
 46. Trąmpczyński Wojciech (1860-1953)
 47. Wysłouch Bolesław (1855-1937) (Pot. Sejmu Wlk.)

1919-1922 Sejm Ustawodawczy

20.3% (98 z 482)
w tym w Potomkach Sejmu Wlk. 6.6% (32 z 482)

 1. Abrahamowicz Dawid (1839-1926)
 2. Anusz Antoni (1884-1935)
 3. Balicka Gabriela z d. Iwanowska (1871-1962)
 4. Bańkowski Witold Antoni (1864-1942)
 5. Baworowski Jerzy (1870-1933) (Pot. Sejmu Wlk.)
 6. Bobrowski Emil (1876-1938)
 7. Bojanowski Michał Ignacy (1865-1932) (Pot. Sejmu Wlk.)
 8. Bojko Jakub (1857-1943)
 9. Brownsford Kazimierz (1856-1925) (Pot. Sejmu Wlk.)
 10. Brun Stanisław Gustaw (1854-1925)
 11. Brzostowski Stanisław (1880-1955) (Pot. Sejmu Wlk.)
 12. Buzek Józef (1873-1936)
 13. Chaniewski Stanisław Antoni (1859-1920)
 14. Chomiński Ludwik (1890-1958) (Pot. Sejmu Wlk.)
 15. Czetwertyński-Światopełk książę Seweryn Franciszek (1873-1945) (Pot. Sejmu Wlk.)
 16. Dąbrowski Marian (1878-1958)
 17. Dąbrowski Stefan Zygmunt (1877-1947) (Pot. Sejmu Wlk.)
 18. Daszyński Ignacy Ewaryst (1866-1936) (Pot. Sejmu Wlk.)
 19. Dębski Jan Michał (1889-1976) (Pot. Sejmu Wlk.)
 20. Dembiński Bronisław (1858-1939) (Pot. Sejmu Wlk.)
 21. Diamand Herman (1860-1931)
 22. Dmowski Roman (1864-1939)
 23. Dombek Paweł (1865-1925)
 24. Dreszer Zygmunt (1888-po1938)
 25. Dubanowicz Edward (1881-1943) (Pot. Sejmu Wlk.)
 26. Dziubińska Jadwiga (1876-1937)
 27. Falkowski Stefan Feliks (1879-1958)
 28. Federowicz Jan Kanty (1858-1924)
 29. Gawlikowski Jan (1892-1962) (Pot. Sejmu Wlk.)
 30. Gdyk Ludwik Teofil (1874-1940)
 31. Grabski Stanisław (1871-1949)
 32. Grabski Władysław (1867-1927) (Pot. Sejmu Wlk.)
 33. Grabski Władysław (1874-1938)
 34. Halban Alfred (1865-1926)
 35. Hellich Stanisław Grzegorz (1879-1944)
 36. Jabłonowski Władysław (1865-1956) (Pot. Sejmu Wlk.)
 37. Jasiukowicz Stanisław (1882-1946) (Pot. Sejmu Wlk.)
 38. Kamieniecki Witold Franciszek (1883-1964)
 39. Klemensiewicz Zygmunt Gabryel (1874-1948)
 40. Kosmowska Irena (1879-1945)
 41. Krzywkowski Błażej (1878-1940)
 42. Krzyżanowski Bronisław (1876-1943)
 43. Kunicki Ryszard Paweł (1873-1960)
 44. Łaszewski Stefan (1862-1924) (Pot. Sejmu Wlk.)
 45. Lewandowski Jan (1861-1933)
 46. Loewenstein Natan (1859-1929)
 47. Lutosławski Kazimierz (1880-1924)
 48. Majewski-Starża Stanisław Jan (1860-1944)
 49. Malewski Bronisław (1874-1920)
 50. Maliński Kazimierz (1872-1928)
 51. Małowieski Józef (1892-1944) (Pot. Sejmu Wlk.)
 52. Marylski Antoni (1865-1932) (Pot. Sejmu Wlk.)
 53. Matakiewicz Antoni August (1873-1937)
 54. Meissner Czesław Gorgoniusz (1879-1950)
 55. Mierzejewski Karol (1879-1942)
 56. Moraczewska Zofia Anna z d. Gostkowska (1873-1958) (Pot. Sejmu Wlk.)
 57. Moraczewski Jędrzej Edward (1870-1944) (Pot. Sejmu Wlk.)
 58. Nasierowski Michał (1855-1920)
 59. Niedziałkowski Mieczysław (1893-1940)
 60. Nowicki Stanisław (1870-1948)
 61. Osiecki Stanisław (1872-1967)
 62. Paderewski Ignacy Jan (1860-1941)
 63. Piasecka Anna Anastazja z d. Łęgowska (1882-1980)
 64. Poklewski-Koziełł Witold (1883-?)
 65. Poniatowski Juliusz (1886-1975)
 66. Ponikiewski Stefan (1881-1941) (Pot. Sejmu Wlk.)
 67. Przeździecki Henryk Ignacy (1873-1939)
 68. Pużak Kazimierz (1883-1950)
 69. Raczkowski Feliks (1876-?) (Pot. Sejmu Wlk.)
 70. Rączkowski Józef (1885-1951)
 71. Radziszewski Henryk Aleksander (1873-1923)
 72. Radziwiłł ks. Ferdynand Franciszek (1834-1926) (Pot. Sejmu Wlk.)
 73. Roj-Gąsienica Wojciech (1875-1954)
 74. Rosset Aleksander Henryk de (1866-1933) (Pot. Sejmu Wlk.)
 75. Rottermund Stefan (1878-1945)
 76. Rudnicki Jan Piotr (1867-1944)
 77. Rząd Antoni (1865-1940(41)?)
 78. Serwatowski Władysław Józef (1873-1940) (Pot. Sejmu Wlk.)
 79. Seyda Marian (1879-1967)
 80. Seyda Władysław Kazimierz (1863-1938)
 81. Seyda Zygmunt (1876-1925)
 82. Skarbek Aleksander (1874-1922) (Pot. Sejmu Wlk.)
 83. Skulski Leopold (1877-po 1939)
 84. Sokolnicka Zofia (1878-1927) (Pot. Sejmu Wlk.)
 85. Sokołowski Stefan (?-?) (Pot. Sejmu Wlk.)
 86. Staniszkis Teofil Witold (1880-1941)
 87. Steinhaus Ignacy (1860-1928)
 88. Suligowski Adolf (1849-1932)
 89. Suliński Stanisław (1873-1951)
 90. Szadurski Wacław (1878-1958) (Pot. Sejmu Wlk.)
 91. Tarnawski Leonard Michał (1845-1930)
 92. Trąmpczyński Wojciech (1860-1953)
 93. Trzciński Juliusz (1880-1939) (Pot. Sejmu Wlk.)
 94. Tuchołka Wiesław (1882-1942) (Pot. Sejmu Wlk.)
 95. Wierzbicki Andrzej (1877-1961)
 96. Witos Wincenty (1874-1945)
 97. Włodek Stanisław (1873-?) (Pot. Sejmu Wlk.)
 98. Żuławski Zygmunt (1880-1949)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Genealogia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.