Właściciele domów na Kazimierzu 1861 i 1887

Przygotowując się do wystąpienia na XI Kongresie European Association of Jewish studies (wrażenia z poprzedniego, paryskiego, opisałem tutaj), zrobiłem zestawienie właścicieli domów na Kazimierzu – wg Kalendarza Krakowskiego Czecha za lata 1861 i 1887. W roku 1861 podane były tylko numery hipoteczne, w roku 1887 mamy też numery „orientacyjne”. Zmieniły się niektóre nazwy ulic i przybyło budynków. Widać, że przybył sporo nazwisk żydowskich w części zwanej dawniej „chrześcijańskim Kazimierzem”.

ulica Nr hip. Właściciele 1861 Właściciele 1887 adres 1887
ul. Rynek 1 Własność miejska (Ratusz.) Gmina miasta Krakowa Krakowska 38, Plac Wolnica 1
2 Noworyta. Jakób Gmina miasta Krakowa Krakowska 38
3 Leo Jan. (Plac dawniej zwany Wolnica.) Gmina miasta Krakowa Krakowska 38
4 Rosch August Innfeld Salomon Leizer Krakowska 41, Augustiańska 32
5 Rogowski Mateusz Neudorfer Dawid, Hirsch i Manne Szymon, Schmerla, Salomon, Józef, Rozalia, Lozie, Dawid, Estera, Mandelbaum Rebeka Krakowska 39, Augustiańska 30
6 Schulza Józefa SS Mörser Necha Krakowska 37, Augustiańska 28
7 Łatkiewicz Wincenty Wasserberger Salomon Krakowska 35, Węglowa 2
8 Betta Izaaka SS Bett Abraham, Henryk i Machumbaum Amalia, Fromer Freuda Plac Wolnica 3, Bożego Ciała 15
9 Jakubowski Maciej Priver Izrael Bernard Plac Wolnica 4, św. Wawrzyńca 1, 5, 7, Gazowa 1, 3, 5
10 Majewska Ritterman Wolf Plac Wolnica 5
11 Bett Loebl Molkner Chaim i Chaja Ittel Plac Wolnica 6
12 Hauser Dawid Steil Cheim Jonas i Reisla Plac Wolnica 7
13 Rittermann Schachne Silberstein Grüne Plac Wolnica 8, Pusta 2, 4
14 Kritzler Józefa SS Weisslitz Julian, Ernestyna, Karol Aleksander, Nelken Anna i Ginzig Toni Plac Wolnica 9, 10, 11, Przesmyk 1, 3
15 Kritzler Józefa SS Weisslitz Julian, Ernestyna, Karol, Aleksander, Nelken Anna i Ginzig Toni Krakowska 40
ul. Wielicka 16 Łopackiego SS Kollender Sara Krakowska 42
17 Kieres Antoni Kieres Jan Kanty Krakowska 44
18 Kempler Józef Langrock Josel i Jetty Krakowska 46, Trynitarska 2, 4
19 Bracia Miłosierdzia (Klasztor.) Konwent Braci Miłosierdzia Krakowska 48, Mostowa 7, 9, 11, Trynitarska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
20 Bracia Miłosierdzia (Kościół N. Imien. Jezus.) Konwent Braci Miłosierdzia Krakowska 50
21 Strzelbicki Marcin Beckman Sara Nocha Krakowska 52
22 Kulskiej Konstan. SS Towarzystwo schronienia dla biednych starców izraelickich „Asyfas Skernin” w Krakowie Krakowska 54
23 Bałwański Sebastyan Knoblauch Ignacy i Marya Krakowska 56
24 Raaba Ignacego SS Schmelkes Aleks. Anna Szypa i Schönberg Berisch Krakowska 43, Skawińska 1
25 Bielecki Kasper, Roses Aron Hirsch i Breindla Krakowska 45, Skawińska 2
26 Helcel Zygmunt Hoelzel Floryan i Ludwika Krakowska 47
27 Okoński Ignacy Rubinstein Mojżesz Dawid Krakowska 49
28 Okoński Ignacy Schermant Berta Józef Karolina, Wilhlem, Stefan, Leon, Fani, Bernard, Schulsinger Amalia Krakowska 51
29 Okoński Ignacy Better Chaim i Kendla Krakowska 53
30 Rehmann Franciszek Rehman Franciszek Krakowska 55
31 Jolas Wolf Rosenbaum Chaja Krakowska 57
32 Jabłoński Franciszek Jabłońska Marya, Leon, Józefa, Ignacy, Franc., Mikołaj i Hubertowa Marya Krakowska 59
33 Gajdzińskiego SS Męcki Michał Krakowska 61
34 Jasiński Marcin Jasiński Jan, Józef (Placyd.), Kaparska Marianna, Krukowska Anna i Jan Krakowska 63
35 Jasiński Marcin Jasiński Jan, Józef (Placyd.), Kaparska Marianna, Krukowska Anna i Jan Krakowska 65
ul. Skawińska 36 Helcel Zygmunt Helcel Floryan i Ludwika Skawińska 4, 6
37 Gmina Starozakonnych (Szpital.) Gmina żydowska Skawińska 8
38 Schoenberga Iz. SS Schönberg Berisch, Mayer, Sara, Matwes Rywke, Horowitz Rachel, Reich Hawa, Schmelkes Aleks., Anna Szyfra i Izaak Schiff Skawińska 10
39 Schoenberga Iz. SS Schönberg Berisch, Mayer, Sara, Matwes Rywke, Horowitz Rachel, Reich Hawa, Schmelkes Aleks., Anna Szyfra i Izaak Schiff Skawińska 12
40 Janczalek Tille Rendel Bernard i Estera Beila, Wełnowie Wolf i Laja Skawińska 5, Augustiańska 19
41 Wetzstein Hirsch Wetstein Stiel Chaja, Marya, Iudla Fischel, Wolf, Zlate, Wetstein Certel i Marya Skawińska 7, 9, 11
42 Schoenberg Wolf Schoenberg Józef, Henyrk, Nathan, Schwartz Regina, Broch Karolina, Aschkenazy Zygmunt, Izydor, Krakauer Zofia Skawińska 13, 15, 17
43 Schoenberg Wolf Schoenberg Józef, Henyrk, Nathan, Schwartz Regina, Broch Karolina, Aschkenazy Zygmunt, Izydor, Krakauer Zofia Skawińska 19, 23, 25
44 Schoenberga G. SS Schoenberg Józef, Henyrk, Nathan, Schwartz Regina, Broch Karolina, Aschkenazy Zygmunt, Izydor, Krakauer Zofia Skawińska 14
ul. Piekarska 45 Janczalek T. (Łazienki.) Bornstein Tauba, Janczalek Abraham, Tylles Czewa Brucha, Laufer Bajla, Weber Dawid i Perla, Langrock Rozalia Augustiańska 17, Piekarska 2
46 Wojciechowska Mar Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Krakowie Piekarska 4, 6
47 Hochstim Moses Wolf Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Krakowie Piekarska 8, 10
47 Hochstim Moses Wolf Komitet ochron dla małych dzieci Piekarska 12
48 Schoenberg Wolf Schoenberg Józef, Henyrk, Nathan, Schwartz Regina, Broch Karolina, Aschkenazy Zygmunt, Izydor, Krakauer Zofia Piekarska 14, Skawińska 21
49 Pokuciński Michał nieistniejący
50 Taubera SS Feintuch Izrael i Pessla Piekarska 9
51 Eibuschütz Samuel Feintuch Izrael i Pessla Piekarska 11, 13
52 Własność Rządowa (Kałkusarnia.) Skarb rządowy Piekarska 21
ul. Węglowa 53 Kulskiego SS Kośkowie Szymon i Katarzyna Augustiańska 24
ul. Augustyańska 54 Worstmann Janosz Hochschüller Rachla, Klein Scheindla, Faust Hudes, Sternberg Chaja, Guter Cina, Bauminger Małka, Dunkelbaum Chwula Augustiańska 15, Piekarska 1
55 Schoenberg Dawid Smelkes Aleksander i Süssel Augustiańska 13
56 PP. Augustyanki. Konwent PP. Augustianek Skałeczna 8, Augustiańska 11
57 Własność Kościoła S. Katarzyny (Dzwonnica) Konwent PP. Augustianek Augustiańska 9
58 Augustyanie (Kościół S. Katarzyny i Klasztor Augustyanów Konwent PP. Augustianek Skałeczna 7, Augustiańska 7
59 Raaba Ignacego Schmelkes Aleks. Anna Szypa i Schönberg Berisch Augustiańska 34, Skawińska 3
60 Latkiewicz Wincent Vogelstrauch Teofil Augustiańska 26, Węglowa 4
61 Margulies Leib Margulies Leib Augustiańska 18
ul. Skałeczna 62 Jabłonowski St Xże Janiga Jan Krakowska 31, Skałeczna 2, 4, 6, Augustiańska 22
63 PP. Augustyanki (Klasztor Augustyanek.) Konwent PP. Augustianek Skałeczna 10, Węglowa 3, Piekarska 3, 5, 7
64 XX. Paulini (Klasztor i Kość. S. Stanisława.) Konwent XX. Paulinów Skałeczna 9, Piekarska 15, 17, 19
ul. św. Katarzyny 65 Sobieniowskiego SS Diamant Markus Krakowska 21, św. Katarzyny 2
66 Wachsmann Salomon Jakub Natel św. Katarzyny 4, Augustiańska 14
67 Sowgina Stanisława SS Weisslitz Julian, Ernestyna, Karol, Aleksander, Nelken Anna i Ginzig Toni Krakowska 19, św. Katarzyny 1, 3, 5, Augustiańska 12
ul. Krakowska 68 Jabłonowski Stanis. Xż Janiga Jan Krakowska 33, Węglowa 1
69 Maryanowska Barbara Banet Józef Hirsch Krakowska 29, Skałeczna 1, 3, 5, Augustiańska 20
70 Worstman Izrael Hochwald Róża Krakowska 27
71 Margulies Leib (Smardzoska i Bergeroska.) Margulies Leib Krakowska 25
72 Mohr Karol Borkowski Kazimierz Krakowska 23, Augustiańska 16
73 Chwalibogowskiego SS. (na Wolfowem.) Süsser Leib i Rachla Krakowska 17, Miedzuch 1, Augustiańska 8, 10
74 Rothmantel Elias Kräutler Eisig i Julia Krakowska 15
75 Wójcikiewicz Jakób Wójcikiewicz Stanisław Józef, Hermina, Regina, Marya, Ignacy, Herman Krakowska 13, Miedzuch 3
76 Bałwański Sebastyan Wójcikiewicz Stanisław Józef Krakowska 11, Miedzuch 5
77 Własność miejska (Gliniana Drama.) nieistniejący
78 Ciechanowski Stanisł Wortsmann Gustaw Krakowska 9, Miedzuch 4
79 Placera Fran. SS. (Po-pielowe.) Margulies Lazar i Jacheta Krakowska 7, Dietla 41
80 Wexner Tobias Müller Jan i Rozalia Krakowska 5, Dietla 40
81 Gibasiński Wojciech Ciechanowski Jan Hironim, Zuzanna Stanisława, Zofia Emilia, Marya Anna, Róża Justyna Krakowska 3, Dietla 39
82 Färber Nathan Müller Wolff i Helena Krakowska 1, Dietla 38
83 Jakubowski Maciej Jakubowska Ksawera Krakowska 36, Plac Wolnica 2
84 Dobrzańskiego W. SS Balicer Mojżesz i Sara Krakowska 34
85 Majewska Schabee Bertram Krakowska 32
86 Siwecki Paweł Hübler Jossel, Feine Krakowska 30, Bożego Ciała 14
87 Leiter Floryan Süsskind Gołda, Tilles Kajkla, Goldstern Sara, Horowitz Sara Krakowska 28
88 Steinberg Natan (Dom Hallerów.) Schreibre Izaak i Pesla, Springer Chaim i Estera Krakowska 26, Bożego Ciała 7
89 Sowgina Stanisława SS Treller Abraham i Jacheta Krakowska 24
90 Bartynovvski Wł. (Wo jewódzkie.) Bartynowski Władysław Krakowska 20, Józefa 2
91 Arcybractwo Miłosier John Juliusz August Krakowska 18
92 Ciechanowski Stanisł Schrager Estera Krakowska 16
93 Sendrakowskiego SS Wasserberger Salomon i Dorota Krakowska 14, Miedzuch 7
94 Okońskiego SS Deutscher Izaak i Marya Krakowska 12, Miedzuch 8
95 Staszewskiego P. SS. Blich Markus Pinkus Krakowska 10
96 Zagórski W. (pod Diabłem (97) Rapaport Betti Krakowska 8
97 Zagórski W. (pod Diabłem (97) Kachane Race Laje, Loebenstein Fani, Birnbaum Gołde, Gesang Natan i Samuel Krakowska 6
98 Zagórski W. (pod Diabłem (97) Race Laje Kachane, Loebenstein Fani, Birnbaum Gołde, Gesang Natan i Samuel Krakowska 4, Miodowa 1, 3
99 Siwecki Jan Szczaniecka Aleksandra Krakowska 2, Miodowa 2, 4
ul. Podbrzezie 100 Langrock Gedalia Langrock Loebel, Samuel, Langrock Józef, Maurycy, Joel, Efroim, Rossbach Mindla, Scherman Małka, Reiner Róża, Schanzer Ryfka Miodowa 6, 8, Dietla 36
101 Kotuliński Antoni Griffla Hermana SSie Podbrzezie 2, 4, 6, 8, 10, Dietla 31, 32, 33, 34, 35
101 Karasiński Karol i Marianna Podbrzezie 14
102 Piątkowski Grzegórz Piątkowski Jan i Jóżefa Podbrzezie 16
103 Urbanik Stanisław Frühauf Chaim Salomon i Laja Podbrzezie 18
104 Bryndza Izaak Rosenberg Schifra Podbrzezie 12
104 Bryndza Izaak Judkiewicz Hinda Podbrzezie 20, Dietla 28
104 Bryndza Izaak Engelstein Paulina Podbrzezie 22, Dietla 29, 30
105 Nowakowskiego P. SS Jarek Błażej, Franciszek i Julia Dietla 26
106 XX. Augustyanie nieistniejący
107 XX. Franciszkanie Rabinowicz Wolf i Chana Freidla Starowiślna 29, Dietla 21, 22, 23, 24, 25
108 Pirazzi Karol Schreiber Izaak, Rebeka Pesla Miedzuch 12, Miodowa 5
109 Färber Natan Teitelbaum Kalman i Rozalia Miodowa 7
110 Feinknopf Dawid Liebling Salomon Miodowa 9, 11, 13, Estery 5, 7, Plac Nowy 6, 7, 8
111 Fleischer Hirsch Wohlfinger Małka Miodowa 15, Estery 1, 3
112 Towarzystwo domu modlitwy i wsparcia izraelitów postępowych w Krakowie Podbrzezie 1, 5, Miodowa 10
112 Siedlecki Alexander Rosenzweig Izrael Dawid Podbrzezie 3
113 Szkodziński Sebastyan Włodek Bolesław Miodowa 12, 14, 16, 18, 20
113 Basser Jeruchim, Gereon i Jakub Miedzuch 16
ul. Nowa 114 Benoe Anastazy Gmina Starozakonnych obwodu każmirskiego Plac Nowy 5
Plac Nowy 115 Gmina Starozakonnych (Dom ubogich) nieistniejący
115 Palasz Taube i Lauzin R nieistniejący
117 Strossmann Sola nieistniejący
118 Horecki Eisig i Apeplbaum Herzig nieistniejący
119 Torba Chaim i inni wł nieistniejący
120 Ozerowicz Jak. i Bross Pinkas nieistniejący
121 Gromer Blum Schönberg Benisz i Gronen Berl (masa spadkowa) Estery 12
122 Steif Selig Millet Schaja Estery 14
123 Piasecki Mojżesz Piasecki Mojżesz Estery 9, Plac Nowy 1
ul. Estery 124 Katznera W. SS (Plac do zabudowania) Piasecki M. Estery 11
125 Peiperli A. i Schajer J Goldbaum Róża, Peiper Anna, Pinkus Zelek i Chana Estery –
126 Roemer Ittel nieistniejący
127 Rümler Herschel nieistniejący
ul. Ubogich 128 Katzing Wolf nieistniejący
129 Bernhuf Natan Eintracht Tobiasz Ubogich 6
130 Gmina Starozakonnych (Bóżnica.) Gmina Starozakonnych (Bóżnica) Miodowa 21, Ubogich 8
131 Bulner Samuel i Fridrich Mojżesz Friedrich Dawid, Nachem, Chaje, Saul Miodowa 23
131 Molkner Feiwusch i Chaja Ubogich 10, 12
132 Ruuchingerowie Schla. i Feigel i Danglowitz G nieistniejący
133 Feierstein Schenow nieistniejący
134 Menk Gitta i Bertner i Schaja Munk Józef Ubogich 9
135 Leimanowie Dawid Leibl Mörser Hirsch dawid Ubogich 11, Jakuba 3
ul. Kupa 136 Munk Gittel Munk Józef Ubogich 5
136 Rendel Laja Ubogich 7, Kupa 2
137 Pitzele Aron Wolf Fundusz Szpitala ubogich żydów Kupa 4
138 Groshut Józef i inni Markowicz Izrael i Marya Kupa 6
139 Spitzer Aron Markowicz Izrael i Marya Kupa 8
140 Rolfeld Abr. i inni wł Rauch Rachel, Rothfeld Abraham i Abe vel Lerner Kupa 10
141 Rittermann Scheindl i Glogower Ester Feiner Chaim i Sara Kupa 12
142 Smyk Maciej Sukcesorowie Griffla Hermanna Eichenbaum Jakób, Perla, Chaim i Schiera Kupa 14
143 Orgler Eisig i Rachel inni Frühauf Eisig i Nacha, Priwer Dawid, Beck Reisla Kupa 16
144 Treller Anna i inni wł: Kessler Abraham Kupa 18
145 Fiszhlowitz Fischel Sichfried Izaak Kupa 20
146 Bazes Schwarzbrand Lipa, Metzger Rachla, Dwora, Wolf, Salamon, Amalia i Ryfka Ubogich 3, Kupa 1
147 Danglowicz Wolf Horowitz Hana Rachla Estery 8, Kupa 3
148 Stein Abraham i Wolfgang Dwoire Wolfgang Aaron Hirsch i Cenzor Józef Estery 10, Kupa 5
149 Eitracht Tobiasz Eintracht Tobiasz, Juda, Samuel, Izaak i Józef Kupa 7
150 Ganzig Wolf i inni wł: Wohlman Abraham Kupa 9
ul. Mała 151 Kirsch Abraham Eichner Gitla, Mandelberger Genendla, Kiesch Salamon Kupa 26
152 Abeles Józef Wohlman Abraham Kupa 9
153 Bronner Mann Baaer Gerson, Jeruchim i Jakób Wetzler Michał Selig i Chaja Nache Kupa 28
154 Bractwo Talmotoire Bractwo Talmud Tora Józefa 30
155 Kaniewskiej Amal SS Feldmann Kiwe, Jakób, Alte, Beische Kupa 15
156 Graetzer Estera Goldwasser Lei Sukcesorowie Kupa 17
pl. Izaaka 157 Hochstim Milke Hochstim Leiser i Milke Estery 18
157 nowy Bractwo „Talmud Tora” Kupa 30
158 Schajer Wiktor Schajer Schaja, Tobiasz, Samuel, Józef, Chaim i Battowiczowa Chana Beila Estery 16
159 Goldstossa Joach. SS Baster Abraham, Mojżesz, Jachweta, Herschel, Krendel, Estera i Fragner Bluma Estera, Chaja Sara, Baster, Nachem Wolf i Chudesa Estery 22, Izaaka 1
160 Cypres Gittel Wohlman Abraham Kupa 9
161 Cypres Michał Bractwo opieki nad choremi „Chorea Bicur Cholim” Izaaka 3
162 Leibe Malko Nichthauser Abraham, Daid Szymon, Herschka i Ryfka Kupa 13, Izaaka 5
163 Eichenbaum Schewa Wohlman Abraham Kupa 9
164 Fischer Dawid Fischer Dawid Kupa 11, Izaaka 4
164 Wetzler Selig Michał Estery 24
165 Reisfeld Sura Chaje Hader Perla Estery 20, Izaaka 2
166 Friedman Samuel nieistniejący
ul. Ubogich 167 Gmina Starozakonnych (Bóżnica żeńska Izaka.) Gmina Starozakon. (Bóżnica dla mężcz.) Kupa 22, Izaaka 6
168 Gmina Starozakonnych (Bóżnica dla Mężczyzn.) Gmina Starozakonnych Izaaka 8
169 Wachsman Hirsch Leib i inni Karpel Wolf i Ryfka Kupa 24, Izaaka 7
170 Stowarzyszenie Szkolne Starozakonnych Fundusz Bractwa szkolnego i Gminy Starozakonnych Izaaka 9, Jakuba 23
ul. Kierków 171 Finkenstein Berl Bazes Józef i Chaja Jakuba 4, Ciemna 12
172 Pitzele Jakób Lippman Aaron, Neulinger Kalman Alter, Dinefranc, Beile Jakuba 6, Ciemna 11
173 Grünhut Lei. i Blateis Szymon Order Schyja i Liebe Jakuba 8
174 Muintzer Samuel. l75 Betta Izaak SS Order Schyja i Leibe Jakuba 10
175 vacat Schwartz Michał Jakuba 12, Józefa 36
176 Wolański Karol Rozenweig Jakub Hirsch Miodowa 25, Ubogich 14
176 Towarzystwo „Bicur Cholim” Jakuba 1
177 Sandsteina Abr. SS nieistniejący
178 Leihmann Leib Mörser Hirsch Dawid, Feder Nathan Jakuba 5
179 Kindisz Estera Mörser Hirsch Dawid, Feder Nathan Jakuba 5
180 Färber Natan Mörser Hirsch Dawid, Feder Nathan Jakuba 5
181 Buchbinder Feigel Gmina miasta Krakowa Jakuba 7
182 Hochstim Kitka Fagolner Manele, Binnenzeucht Abraham, Kleinic Berl i Rajca Jakuba 9
183 Rosner Samuel i inni wł Gmina miasta Krakowa Jakuba
184 Rosenzweig Bezalel Rosenzweig Salomon i Chillel Jakuba 11
185 Gutwirth Malke Torbe Benjamin i Marya Jakuba 13
186 Własność Miejska (miejsce puste.) Siódmak Izaak Jakuba 15
187 Haniszer Mojż. i inni Weinblum Nachem Fischel (mas. sp.) Jakuba 17
188 Gruinzweig Salomon Gmina starozakonnych Jakuba 19
189 Fischlowitz Abraham Fischlowitz Izaak i Abrahama SSie Kupa 21, Jakuba 21
190 Lustgarten Mojżesz L Priver Cyrla i > Kupa 16 Jakuba 25
191 Kauter Elle i inni wł Kaufmann Feiwel, Wendum Sara, Gabryel Karpel, Seidenweber Chana, Zierer Bina, Kantor Samuel, Sternglanz Izaak Jakuba 27
192 Keller Abr. i inni wł Wolhlfinger Małka, Mojżesz i Lejb; Galler Schaja, Süssholtz Itla; Matkowicz Estera i Fuchs Aaron Józefa 32, 34, Jakuba 29
ul. Ciemna 193 Wasserberg Nuchem Fink Mande, Markus, Eliasz i Gross Rachla Ciemna 13
194 Daleth Józef Dallet Józef Ciemna 14
195 Katz Pessel i inni właściciele (plac pusty.) Götlich Samuel Feiwel, Saul, Chaim, Eliasz i Friedmann Estera Ciemna 15
196 Selinger Wolf Hirsch Zelinger Wolf Hirsch, Hindla Judes i Leichter Róża Tauba Ciemna 16
197 Pam Majer Gottlieb Józef Ciemna 10
198 Reiner Wolf Obstfeld Pinkus i Sara Ciemna 9
ul. Pod Kierkowem 199 Trenner Markus Obstfeld Rachla Ciemna 17
200 Hollan Perl nieistniejący
201 Römer Doba Remer Blume Ciemna 18
202 Reinhold Markus nieistniejący
203 Zwettel Chaje Rosenfeld Mejer Ciemna 4
Plac Żydowski 204 Silberstein Pessel Glücklich Breindla, Pinkus, Mindla, Goldstein Sara Ryfka, Grünfeld Estera Kela, Silberstein Grüna, Laja, Ascher Izajasz i Abraham Szeroka 28
205 Silberstein Pessel Rittermann Pessla Szeroka 29, Ciemna 8
206 Silbersteina SS Ebersohn Simche, Sara i Sturmwind Małke Szeroka 30, Ciemna 7
207 Hirschfeld Jakób Hirschfeld Jakób Szeroka 31
207 Hochwald Dawid Szeroka 32
208 Landau Schachna Silberfeld Lazar, Fani, Małka, Feitsche, Breindla, Sare, Bluma, Landau Salomon, Juleta, Feitsche, Etella, Aron, Saul, Izaak, Bluma i Fischer Bluma, Seidenfrau Markus i Schifra Szeroka 33, Ciemna 5
209 Leiman Izaak i inni wła Bisam Jakub, Chana, Seidenfrau M. i Schifra, Bleich Dawid i Beila Szeroka 34
210 Erber Mojżesz i inni wła Singlust Salomon i Itla, Arber, Feldman Estera, Kiwe, Jakób, Alte i Peische, Tilles Salomon Löbel, Anna i Weiner Małka Szeroka 35, Ciemna 3
211 Rakower Leib Silberberg Simon i Taube Szeroka 36
212 Reinhold Markus Salzman Laja Szeroka 37, Ciemna 2
213 Leinzenga Salamona SS Birnker Dawid Szeroka 38, Ciemna 1
214 Rabinowicz Abraham Eichner Berl Szeroka 39, Ciemna 19
215 Krongolda Pessla SS Slosser Izaak i Mann Alter Szeroka 40
216 Szembek Stanisław, Blitz Schmelke, Schembek Stanisław Saturnin Szeroka 41
217 Gmina Starozakonnych Gmina Starozakonnych (Bóżnica) Szeroka 42
218 Infeld Abraham Siódmak Maria Miodowa 33
218 Gmina starozakonnych Szeroka 1
219 Eisenbach Chaim i inni właściciele Siódmak Marya, Poss Hillet, Günzig Kaila, Bernstein Heyzyk, Horowitz Schmelke, Benjamin, Eisenbach Rachla i Landau Saul Szeroka 2
220 Gutswirth Jonner i inni właściciele Baryles Mojżesz Abraham, Wolf Charlotte, Chane, Krengel Lazar, Elka, Bernstein Aleksander, Hecht Haja Abraham, Wolfowitz, Lewek i Coretta Szeroka 3
221 Schajer Pessel Schajer Rafał Jakub, Mettel, Abraham Hinda, Ryfka, Józef, Samuel, Weisheim Pessl i Wasserberger Rachla Szeroka 4
222 Hauptszim Pinkas nieistniejący
223 Lebcettner Efraim nieistniejący
224 Rypp Dawid, Spanlang Hirsch Nahcym, Schwenk Fremota, Krengel Józef Mendel i Sara Marya, Weinberg Chana, Rozenzweig Löbel Spitzel Tabla, Rottenberg Rozalia, Sturz Mendel Szeroka 6
224 Gmina Starozakonnych (Łazienki.) Fund gm. starozak. i Czosnek Estera. Dajwór 3
225 Czosnek Jakóba SS Gmina m. Krakowa Szeroka 5, Dajwór 1
226 Friesner Simche Mortko i inni właściciele Czesnek Estera i gmina starozakon. Szeroka 7, Dajwór 5
227 Jankowska Emilia Futter Izak i Wanderowa Liebe Szeroka 8, Dajwór 7
228 Rosenzweig Herschl. 229-230 Rakower Leib Auerbach Berisch Szeroka 9, Dajwór 9
229 vacat Horowitz Majer, Lemler Reisla, Scheller Loebel, Orenstein Berl, Estera Kendla, Hawe, Bertram Etla, Krenzberg Markus Szeroka 10, Dajwór 11
230 vacat Orenstein Berl, Bauminger Izaak i Sara Szeroka 11, Dajwór 13
231 Horowitz Szmelka Lednitzer Abraham i Chana Szeroka 12, Dajwór 15
232 Maizel Izrael Sperling Chani Ber, Schönberg Tobiasz i Keile Szeroka 13
233 Pizele Pessel i Gradowicz Butner Tabela, Liba Ryfka, Hachsla Feigla, Solka, Kohn Ignacy i Adolf Szeroka 14
233 Pizele Pessel i Gradowicz Eidner Sal. i Saara, Blum Mendel i Rude Dajwór 17
234 Bader Mojżesz Kolberg Ludwika, Vorzimmer Szeroka 15
235 Gmina Starozakonnych (Bożnica.) Gmina starozakonnych Szeroka 16, Dajwór 19
236 Gmina Starozakonnych i inni Obstfeld Pinkus i Saara Szeroka 17
237 Weinreich Abraham Stiel Pinkus i Chaja Szeroka 18, Dajwór 21
237 Kleinberger Daniel, Rakower Eliasz, Chaim, Hirsch Jozua, Diesenhaus Chaja, Ehrlich Liebe, Landau Feigle, Bertram Etla, Hirschfeld, Priva, Karmel Netta, Damasek Mojżesz, Józef, Rapaport Pessla Wąska 6
238 Unger Simche Unger Simche i Hanna Szeroka 19, Dajwór 23
239 Fruhauf Dawid Salam Leinünger Estera Maches, Kragen Szymon, Estera, Frühauf Salomon Dawid i Finger Kaila Szeroka 20
240 Lebenheim i inni Lebenheim Leibel, Kochane Ewa, Sare, Lebenheim Jakób, Marya, Wieder Eiber, Scheindla, Waxner Lipmann, Abba, Abraham, Süsla, Tobiasz, Chaim, Izrael i Etel Szeroka 21, Dajwór 25
241 Sabel Lippmann Michał i inni nieistniejący
242 Infeld Abraham Schänker Süssmann, Matla Szeroka 22, Dajwór 27
243 Landau Józef i inni Gmina miasta Krakowa i gmina starozakonnych Szeroka 23, Józefa 52
244 Gmina Starozakonnych (Bóżnica.) Gmina miasta Krakowa Szeroka 24, Dajwór 29
245 Bromberger Berek Gmina starozakonnych i Schram Nathan Szeroka 25, Józefa 50
246 Poss Gittel i inni wła Schmaus Abraham, Frey, Sara, Poss Lewek, Gottlich Golda, Feiglust Chana, Mappe Nacha, Horowitz Scheindla, Lust Szyja, Majer, Simche Fischel i ZIzaak Graber Hinda, Beck Hana Szeroka 26
246 Dattner Simon Kalman, Gottlieb i Gołda Józefa 48
247 Sperlinga Mendla SS nieistniejący
ul. Józefa 248 Engelstein Loebl Engelstein Samuel, Józef, Izaak i Korngold Etla, Grossfeld Feicia Józefa 4, Miedzuch 9
249 Wermuth Izrael Tilles Emanuel i Amalia Miedzuch 11, Józefa 6
250 Deiches Salomon Izaak Stricker Miedzuch 13, Józefa 8
251 Bornstein Izrael Galic. akcyjny Bank hipoteczny Miedzuch 15, Bożego Ciała 1, Józefa 10
252 Benoe Konstanty Fendler Perla, Małka (masa), Scheindla (masa), Jakub, Salomon, Szyfra, Sara i Frölich Feicia Miedzuch 17, 18, 19, 21, Bożego Ciała 2, Józefa 12, Plac Nowy 4
253 Domański Schenker Süssman i Hinda Józefa 14
254 Müldner Józefa, Wasserberger Salomon i Hinda Józefa 16
255 Jasmin Jakób Liebgold Leon i Toni Józefa 18, Nowa 1, Nowa 2
256 Wolański Karol Mörser Hirsch Dawid Józefa 20, Nowa 4
257 Jakubowski Maciej Bauminger Jakub Hirsch, Emanuel, Jöel, Chaim Józef, Szymon i Kalman, Breit Rozalia Józefa 22, Nowa 3, Plac Nowy 2, 3
258 Holzera SS Holzer Hana Scheindla Józefa 24, Estery 13
259 Cynk Franciszek Freilich Abraham, Jakób, Salomon, Berich, Weisstein Gitla, Schaenker Breindla, Karmelowa Beila Krakowska 22, Józefa 1
260 Jakobsohn Pinie Jakobsohn Pinia Józefa 3
261 Gradowicz Neufeld Jakub Józefa 5
262 Miczyński Jakób Neufeld Jakub Józefa 5, Bożego Ciała 5
263 XX. Kanonicy Laterańscy Zgromadzenie XX Kanoników lateran. Józefa 9, Józefa 11
ul. Żydowska 264 Brenner Manne Wetzler Michał Selig, Chaja i Nache Józefa 26
265 Brenner Manne Wetzler Michał Selig i Chaja Nache Józefa 38
266 Silberberga Leibla SS. Gottlieb Lazar Józefa –
267 Gmina Staroz. i inni (Bóżnica.) nieistniejący
268 Siberfeld Chaim Order Szyja i Lieba, Eichenblum Jakub i Chawa, Krengel Salomon Józefa 40
269 Bractwo pogrzeb. star Bractwo pogrzebowe Józefa 42
270 Gorzkowskiego SS Glücklich Pinkus, Breindla i Mindla Józefa 44
271 Deiches Rifke Schejer Leizor Jakób (mas. sp.), Majer; Scheier, Mayer, Hirsch i Chawa Lednitzer Szeroka 27, Józefa 46
272 Ehrenpreis Abrah Wetzler michał Selig i Chaja Nache Kupa 19
272 vacat Breiter Hirsch i Freundla Józefa 13
273 Ehrenpreis Abrah Wetzler Michał Selig, Chaja i Nache Józefa 28
273 vacat Margulies Loel i Nachem Józefa 15
274 Neumann Liba Neumann Herschel i Lieby Laji SSie Józefa 17
275 Bromberger Nuchem Korngold Izaak i Mariem Józefa 19
276 Moszkowitz Jeremiasz Wiener Mojżesz i Scheindla Józefa 21, Jakuba 31
277 Silberberg Abraham Silberberg Etla, Freidla, Inker, Eidla, Karolina, Salomon, Pinkus, Samuel, Mojżesz, Neumünz Freidla Józefa 23, Jakuba 14
278 Duklera Joel SS Rothwein Leibel i Józef Józefa 25, Wąska 1
279 Hirszfeld Haje Böhm Jozua et Comp. Józefa 29
280 Miłtowski Zygmunt Griffel Juda Józefa 31
281 Deutscher Wolf Jakób Griffel Indel, Rosenberg Berl, Deutscher Chana Józefa 33
282 Horowitz Lasar Horowitz Lazar Loebel Józefa 35
ul. Wysoka 283 Heiblum Natahn Ebstein Aron, Heublum Markus i Chaja Józefa 37
284 Pirazzi Karol Frey Abraham i Freibla Józefa 39
285 Czosnka Jakóba SS Brumer Feiwel i Breindla Józefa 41
286 Towarz. Dobroczynności Gmina m. Krakowa Józefa 43
287 Maulbergera Schachnego SS Gmina m. Krakowa Józefa 45
ul. Bawół 288 Silbersteina Majera SS Bractwo „Talumd Tora”, Silberstein Berisch i Ryfka Bawół 1
289 Holtzer Izaak Holzer Złata (sukcesorowie) Bawół 2
290 Rozenzweig Bezalel Bosak Lippman i Mindla Bawół 3
291 Wachsstak Samuel nieistniejący
292 Loché Izrael nieistniejący
293 Wolf Danzig Schräntzlowa Chana Bawół 6
294 Fendler Samuel Mündig Sara Amalia i Rozalia Bawół 7
ul. Wązka 295 Wolański Karol Steier Chana Józefa 27, Wąska 2
296 Gletner Samuel Gletner Beila Wąska 4
297 Kleinberger Rach. i inni nieistniejący
298 Torbe Leibela SS Sternberg Reisla, Krakauer Beila, Spira Scheindla, Brenner Sprinca, Sternberg Henna, Mojżesz, Abraham Rosenblum Lazar, Izrael, Abraham Wąska 8
299 Künstlera Wolfa SS Bornstein Nachmann, Chaje Sara, Bertram Abraham, Salomon i Schabse Wąska 10
300 Rosenzweig Benjamin Schönherz Izaak, Mojżesz, Reisla, Sara, Hana, Marya, Klinger Hana Wąska 16
301 Landau Chaim Samson i inni właściciele Gmina miasta Krakowa Wąska 14
302 Bizan Berl Reiner Teofil Wąska –
303 Dembitzera Lazara SS Pinkusfeld Józef i Chana Feigel Wąska 12
304 Steinlauf Salamon Göttlich Józef Mojżesz Bawół 4
305 Koral Izaak Roter Mojżesz i Sara Jakuba 18, Wąska 3
306 Koszesz Mojżesz Scherer Jakób Szymon i Ryfka Feigla Jakuba 22, Wąska 5
307 Weislitz Leib Wolf Weisslitz Maurycy, Regina, Rozalia Wąska 7
308 Herzog Salamon i inni Herzog Herschel, Sonenschein Aaron, Salomon, Dewora, Tafes Rachel Jakuba 26, Wąska 9
309 Bloede Dawid i inni Bandloerowa Judas, Smoszowa Saara, Bleder Rachla i Dawid Jakuba 28, Wąska 11
310 Künstler Chaje i inni nieistniejący
ul. Jakóba 311 Guttenberg Herschl Neuhauser Samuel i Chaja Jakuba 20
312 Spagatner Selig Izaak Deiches Aaron, Gregorska Rozalia, Miller Jozua Jakuba 24
313 Munk Izrael nieistniejący
314 Damicki Ludwik nieistniejący
315 Lembergera Naftale. SS Lemberger Izaak św. Wawrzyńca 14, Bawół 5
ul. Bożego Ciała 316 Propstein Wohlman Abraham i Marya Bożego Ciała 6, Józefa 7
317 Gmina Staro. (Szkoła.) Zgromadzenie XX Kanon. Lateran. Bożego Ciała 8, 10, 12
318 XX. Kann. Lateraneńscy (Klasztor i kościół Bożego-Ciała.) Zgromadzenie XX Kanoników lateraneńskich św. Wawrzyńca 2, 4, 6, 8, 10, 12
319 Szkodziński Sebastyan Garfunkel Józef, Sara Feige, Schwandler Jakub Bożego Ciała 11
320 Leiter Floryan Süsskind Gełda, Pilles Najla i Horowitz Sara Bożego Ciała 9
ul. św. Wawrzyńca 321 Freindlich Herschl Bajer Jan św. Wawrzyńca 9, Gazowa 2
322 Wildt Herschl Wildner Leib św. Wawrzyńca 11
323 Sadowski Józef Struzik Jan Kanty i Tekla św. Wawrzyńca 13
324 Lukoszkiewicz Jakób Bank belgijski św. Wawrzyńca 15, Gazowa 4
ul. Gazowa 325 Thorn Izaak Affe Saara Gazowa 6
326 Placera Franciszka SS Bractwa Izraelickie wszystkie w Krak. i Towarzystwo Malbisch Erunim Gazowa 8, 10
327 Desauskie Tow. oświe cenia gazem Gmina miasta Krakowa Gazowa 14, 16
ul. Wałowa 328 Królikowska Katarzyna nieistniejący
ul. Pusta 329 Janowski Wincenty Kornogld Ferdynand i Gusta, Korngold Laja Gazowa 7, Pusta 6
ul. Mostowa 330 Judkiewicz Leib Judkiewicz Juda Trynitarska 15, 17, 19, Gazowa 17, 19, 21, Mostowa 10, 12
331 Okoński Stern Eisig Mostowa 2, Pusta 1, Pusta 5
332 Dom Rogatkowy Gmina miasta Krakowa Mostowa 13
333 Birnbaum Dawid Nussbaum Mojżesz Wolf i Sara Trynitarska 6, 8, Przesmyk 5, 7
ul. Nad Wisłą 334 Rządowe Gmina miasta Krakowa Podgórska 7
335 Szembek Stanisław Tislowitz Ch. i Ernestyna Podgórska 6
336 Szabo Franciszka Roses Hirsch i Breindla Podgórska 5
337 Zyffer Ferdynand Thorn Estera Podgórska 4
338 Noworyta Jakób Knoblauch Ignacy i Marya Podgórska 3
339 Noworyta Jakób Knoblauch Ignacy i Marya Podgórska 3
340 Satalecki Jan Illg Jan Podgórska 2
341 Bałwański Sebastyan Orbach Owadia (masa spadk.) Julia, Tiefenbrun Maurycy Podgórska 1, Krakowska 58
342 Okońska Ewa nieistniejący
343 Własność miejska (Kramy prywatne na placu publicznym.) nieistniejący
ul. Dajwór 346 Gmina Starozakonnych (Cmentarz Kierków.) nieistniejący
347 Bialik Antoni Wójcikiewicz Hermina i Majer Amalia Dajwór 2
348 Tow. kolei żelaz. Galicyjskiej (Strażnica.) nieistniejący
[Nowe] 349 nowy Fromer Maurycy Salomon Mostowa 1, Przesmyk 2
350 nowy Kasa Oszczędności miasta Krakowa Miodowa 29
350 nowy Himmelblau Izak Jakób Szeroka 46
351 nowy Rittermann Eliasz i Amalia Miodowa 27
351 nowy Feinerowie Chaja i Sara Jakuba 2
353 nowy Schmelkes Aleksander Mostowa 4, Gazowa 9, 11
354 nowy Schönberg Berisch, Schmelkes Anna Szyfra, Schiff Izaak Mostowa 6, Gazowa 13
355 nowy Lednicer Abraham i Chawa Mostowa 8, Trynitarska 16, 18, 20, Gazowa 15
356 nowy Eichhorn Baruch Mostowa 3
356 nowy Eichhorn Baruch Trynitarska 10, 12, 14, Pusta 3, Przesmyk 4, 6
357 nowy Eichhorn Baruch Mostowa 5
358 nowy Machauf Rachmil, Silbiger Abraham, Sali Miodowa 17, 19, Estery 2, 4, 6, Ubogich 2
360 nowy Glücklich Kalman i Jetty Starowiślna 32
361 nowy Stoeger Breindla Starowiślna –
362 nowy Rapoport Arnold Reich Leopold Starowiślna 42, 44
364 nowy Kräutler Eisik i Julia Ciemna 6
365 nowy Trzciński Stanisław Dietla 27
367 nowy Klein Maurycy i Salomea Dietla
367 nowy Eber Leib Starowiślna 22
369 nowy Friedman Jakub Starowiślna –
370 nowy Schoenberg Berisch, Schmelkes Anna Szyfra, Schiff Izaak Pusta
371 nowy Rozwadowski Józef Dietla
371 nowy Kokowski Karol Dietla
372 nowy Kroebel Franciszek Podgórska –
373 nowy Dietla 42, Krakowska 7
375 nowy Mastalski Józef i Józefa Podgórska –
378 nowy Liebeskind Aron i Karolina Dietla
379 nowy Goldgart Naftali i Berta Dietla
381 nowy Himmelblau Gitla Starowiślna –
382 nowy Kopald Eleonora Dietla
Ten wpis został opublikowany w kategorii Genealogia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.