Wielcy nieobecni w Wielkiej Genealogii

W Wielkiej Genealogii Minakowskiego (www.wielcy.pl) mam już 34,5% znanych Polaków (tj. tych, co mają swoje hasła w Polskim Słowniku Biograficznym). Przypominam, że aby być w WGM trzeba być skoligaconym z Janem Kochanowskim i Adamem Mickiewiczem (nie musi to być pokrewieństwo, ale wystarczy nieprzerwany łańcuch osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej).

Niestety  są wciąż ciekawe rodziny, których koligacji z Adamem Mickiewiczem nie udało się do tej pory ustalić. Poniżej podaję 30 wysp – ciekawych rodzin, które między sobą są skoligacone, ale nie udało się połączyć ich z „głównym kontynentem”. Proszę o pomoc w ustaleniu ich koligacji z kimkolwiek, kto np. znajduje się na www.sejm-wielki.pl.

(Artykuł został zaktualizowany 20 kwietnia 2010)

Opisy to tytuły stosownych artykułów w PSB.

Wyspa 1: Kadenowie, Bandrowscy i Kaden-Bandrowscy z XVIII-XX w.

BANDROWSKI Aleksander (1860-1913) śpiewak
BANDROWSKI Bronisław (1879-1914) filozof
BANDROWSKI Ernest Tytus (1853-1920) chemik
BANDROWSKI Juliusz Marian (1855-1919) lekarz, publicysta
KADEN Adam (1888-1940) pisarz, malarz
KADEN Czesław Jan (1885-1938) aktor, reżyser
KADEN Ernest Leopold (1792-1846) hutnik, powstaniec
KADEN Henryk Ferdynand (1871-1932) bankowiec
KADEN Karol Henryk (1790-1873) hutnik, probierz
KADEN Kazimierz (1861-1917) lekarz pediatra
KADEN-BANDROWSKI Juliusz (1885-1944) prozaik, publicysta

Wyspa 2: Tomasz Dolabella i Piotrkowczykowie: Kraków XVI-XVII-wieczny

BEŁZA Andrzej (zm. 1639) kupiec
BEŁZA Hieronim (zm. 1622) kupiec
DOLABELLA Tomasz (ok. 1570-1650) malarz, rytownik
ELERT Piotr (zm. 1652) skrzypek, śpiewak, kompozytor
MĘŻYK Melchior (ok. 1585-1647) złotnik, burmistrz Lublina
NAYMANOWIC Jakub (ok. 1584-1641) profesor prawa, rektor UJ
NAYMANOWIC Krzysztof (ok. 1590-1651) lekarz, profesor, rektor UJ
PIOTRKOWCZYK Andrzej (ok. 1585-1645) profesor, drukarz, rajca, sekretarz
PIOTRKOWCZYK Andrzej (zm. 1620) drukarz
PIOTRKOWCZYK Stanisław Teodor (ok. 1625-1674/75) oficer dragonów, drukarz
PIOTRKOWCZYKOWA Anna Teresa (zm. 1672) właścicielka drukarni
PISARSKI Jan Stefan (ok. 1630-1678) kupiec, księgarz, tytularny sekretarz królewski
SPINEK Stanisław (ok. 1600-1669) doktor filozofii i obojga praw, mieszczanin i rajca krakowski

Wyspa 3: Pierwsi Gryfici

ANDRZEJ I (zm. 1244) biskup płocki
KLEMENS z Ruszczy (zm. 1256) wojewoda krakowski
MAREK (zm. 1230/31) wojewoda krakowski
RADSŁAWA (zm. 1260/63) żona Klemensa, kasztelana krakowskiego
SULISŁAW Gryfita h. Gryf (zm. po 1253), benedyktyn w Tyńcu
SUŁEK (zm. ok. 1269/70), wojewoda i kasztelan krakowski
SUŁEK z Lasocina (zm. 1319/20), wojewoda poznański

Wyspa 4: Kłodzińscy (XIX-XX w.)

KŁODZIŃSKI Abdon Jan (1881-1937) historyk prawa polskiego
KŁODZIŃSKI Adam (1875-1945) historyk, pedagog
KŁODZIŃSKI Jan Ludwik (1791-1871?) prawnik
KŁODZIŃSKI Tadeusz (1871-1892) członek organizacji niepodległościowej
KŁODZIŃSKI Tomasz Aleksander (1805-1854) delegat do wadowickiej Rady Narodowej
KŁODZIŃSKI Zygmunt Franciszek (1838-1914) działacz socjalistyczny, powstaniec

Wyspa 5: Cezary i Schedel: Kraków XVI-XVI-wieczny

CEZARY Franciszek (1583-1651) drukarz krakowski
CEZARY Franciszek (ok. 1660-1724) drukarz, księgarz
CEZARY Franciszek Józef (ok. 1632- przed 1665) poeta
CEZARY Jan Paweł (ok. 1620-1662) drukarz
SCHEDEL Jerzy Romuald (1635-1704/5) księgarz, rajca krakowski
SCHEDEL Krzysztof (zm. 1653) kupiec, księgarz, drukarz
SCHEDEL Mikołaj Aleksander (ok. 1644-1708) drukarz, ławnik krakowski

Wyspa 6: Dulfusowie (XVIII-XIX w.)

BONNEAU Jan Aleksander (1739-1805) dyplomata
DULFUS Bolesław (ur. 1812) wojskowy emigrant
DULFUS Henryk (1776-1817) podpułkownik
DULFUS Jan Feliks (1726-1791) prezydent m. Warszawy
DULFUS Stanisław (1762-1847) pułkownik
MOCK Johann Samuel (ok. 1687-1737) malarz

Wyspa 7: Zygmunt Sierakowski i Dalewscy (XIX w.)

DALEWSKA Ksawera (1845-1900) nauczycielka, tłumaczka
DALEWSKI Aleksander (1827-1862) działacz społeczny i patriotyczny, sybirak
DALEWSKI Franciszek (1825-1904) działacz społeczny
DALEWSKI Konstanty (1837-1871) powstaniec, emigrant
DALEWSKI Tytus (1841-1864) powstaniec
SIERAKOWSKI Zygmunt Erazm (1827-1863) dowódca w powstaniu 1863

Wyspa 8: Fritsche i Pepłowscy (XIX w.)

FRITSCHE Gustaw (1838-1891) lekarz
FRITSCHE Karol (1804-1883) technik górniczy, pisarz
FRITSCHE Ludwik Stefan (1872-1940) artysta dramatyczny
FRYCZE Karol (1830-1863) inżynier, powstaniec
PEPŁOWSKI Adolf (1841-1916) powstaniec 1863, adwokat
PEPŁOWSKI Bohdan (1898-1948) literat

Wyspa 9: prof. Jan Baudouin de Courtenay, premier Jędrzejewicz i Stattlerowie (XVIII-XX w.)

BAUDOUIN de Courtenay Jan (1845-1929) lingwista, publicysta
BAUDOUIN de Courtenay Jan (zm. 1822) lekarz
EHRENKREUTZ Stefan (1880-1945) profesor prawa
JĘDRZEJEWICZ Janusz (1885-1951) polityk, prezes Rady Ministrów
LESSEL Franciszek (ok. 1780-1838) kompozytor, pianista, dyrygent
LESSEL Wincenty Ferdynand (ok.1750- po 1825) nauczyciel, kompozytor
PERETJATKOWICZ Janina (1890-1963) nauczycielka geografii, działaczka społeczna
PERETJATKOWICZOWA Wacława (1855-1939) nauczycielka, założycielka i dyrektorka szkoły polskiej w Kijowie
PITSCHMANN Józef Franciszek (1758-1834) malarz, profesor
STATTLER Henryk Antoni (1834-1877), rzeźbiarz
STATTLER Juliusz Kornel (1844-1901), pedagog, krytyk muzyczny, kompozytor
STATTLER Wojciech Kornel (1800-1875), malarz, pedagog

Wyspa 10: Münchheimerowie i Jasińscy (XIX-XX w.)

JASIŃSKI Feliks Stanisław (1862-1901) grafik
JASIŃSKI Gustaw Wincenty (1863-1940) lekarz, działacz polonijny
MINCHEJMER Adam Ryszard (1907-1959) inżynier mechanik, profesor
MINHEIMER Jan Salomon (1808-1879) medalier, rysownik
MÜNCHHEIMER Adam (1830-1904) kompozytor, pedagog
NOCH Ryszard (1809-1887) pianista, pedagog, dyrygent, kompozytor

Wyspa 11: Kalwini i arianie XVII-wieczni

CRELL Jan (1590-1636) unitarianin
CRELL Jan (XVII w.) teolog
CRELL-SPINOWSKI Krzysztof (1622-1680) arianin
KAŁAJ Daniel (zm. ok. 1681) teolog kalwiński
MOSZOWSKI Jan (koniec XVI w.- ok. 1660) minister ariański na Słowacji
PALUDIUS Salomon (1 poł. XVII w.) pedagog, minister ariański
PISECKI Tomasz (zm. ok. 1645) teolog, polemista socyniański
PISTORIUS Szymon (ok. 1568- po 1638) arianin, poeta, duchowny, pedagog
SPINOWSKI Teofil (ok. 1621-po 1669) architekt, inżynier wojskowy, kartograf

Wyspa 12: Królikowscy (XIX w.)

CHEŁCHOWSKI Tomasz Andrzej (1806-1861) dyrektor teatru
JANCZEWSKI Zdzisław (ok. 1841- przed 1875) powstaniec
KRÓLIKOWSKA Antonina (1815-1882) aktorka
KRÓLIKOWSKA Eleonora Helena (1847-1918) aktorka
KRÓLIKOWSKI Jan Walery (1820-1886) aktor, reżyser, pedagog
KRÓLIKOWSKI Józef Franciszek (1781-1839) językoznawca, dziennikarz, literat
KRÓLIKOWSKI Karol Józef (ok. 1818-1872) aktor, dyrektor teatru
KRÓLIKOWSKI Kazimierz Napoleon (1845-1896) aktor, reżyser
KRÓLIKOWSKI Leon (1815- po 1891) działacz polityczny, emigrant
ŁOBOJKO Konstanty (1834-1904) aktor, dyrektor zespołów objazdowych, fotograf

Wyspa 13: Gumplowicz i Landau: żydowscy socjaliści (XIX-XX w.)

GUMPLOWICZ Abraham (1803-1876) kupiec żydowski
GUMPLOWICZ Ignacy Izrael (1821-1892) działacz żydowski
GUMPLOWICZ Ludwik (1838-1909) prawnik, socjolog
GUMPLOWICZ Maksymilian Ernest (1864-1897) historyk
GUMPLOWICZ Władysław (1869-1942) działacz PPS, publicysta, geograf
GUMPLOWICZOWA Cecylia (ok. 1870-1930) działaczka PPS
LANDAU Maksymlian Norbert (1870-1927) adwokat, działacz niepodległościowy i socjalistyczny
LANDAU Władysław Henryk (1901-1933) ekonomista, statystyk, publicysta
LANDAU-BAUEROWA Helena (1871-1942) ekonomistka, działaczka ruchu robotniczego
MITZNER Zbigniew Bronisław (1910-1968) dziennikarz, działacz socjalistyczny i komunistyczny, profesor UW
STROŻECKA Estera (1872-1938) lekarka, działaczka socjalistczna i komunistyczna, redaktorka
STROŻECKI Jan (1869-1918) działacz socjalistyczny, redaktor

Wyspa 14: prof. Kazimierz Lepszy i Muczkowscy

LEPSZY Edward Ignacy (1855-1932) malarz
LEPSZY Kazimierz (1904-1964) historyk, profesor i rektor UJ, poseł
LEPSZY Leonard Jan (1856-1937) inżynier górniczy, historyk sztuki
MOCHNACKI Edmund (1836-1902) prawnik, prezydent Lwowa
MUCZKOWSKI Antoni (1807-1852) filolog, archiwista
MUCZKOWSKI Józef (1795-1858) historyk, filolog, bibliotekarz, profesor UJ
MUCZKOWSKI Józef Jakub (1860-1943) prawnik, historyk sztuki
MUCZKOWSKI Stefan (1832-1896) notariusz, wiceprezydent Krakowa
SKIRLIŃSKI Jan (ok. 1822-1910) marszałek powiatowy, działacz samorządowy, gospodarczy i oświatowy

Wyspa 15: Bolesław Leśmian i Sunderlandowie (XIX-XX w.)

LEŚMIAN Bolesław (1877/78-1937) poeta
MIEDZIŃSKI Bogusław (1891-1972) legionista, publicysta, poseł, senator RP, emigrant
OBARSKI Adam Tadeusz (1905-1973) dziennikarz, działacz socjalistyczny
OBARSKI Mieczysław (1899-1963) dziennikarz, dyrektor PAT, redaktor, emigrant
SKÓREWICZ Kazimierz Józef (1866-1950) architekt, konserwator zabytków architektury
SKÓREWICZ Ludomir Daniel Witold (1902-1940) podprokurator, starosta grodzki i powiatowy, adwokat
SUNDERLAND Jan Maurycy (1891-1979), artysta fotografik
SUNDERLAND Lewi Selig (1771-1869), założyciel fabryki fajansu w Iłży
SUNDERLAND Seweryn (1842-1922), powstaniec styczniowy, działacz gospodarczy
SUNDERLAND Stanisław Józef (1847-1912), adwokat, poseł do Dumy

Wyspa 16: Pieniężni z Olsztyna (XIX-XX w.)

LISZEWSKI Jan (1852-1894) nauczyciel, poeta ludowy, założyciel Gazety Olsztyńskiej
PIENIĘŻNA Joanna (1867-1929) działaczka warmińska, właścicielka gazety
PIENIĘŻNA Kazimiera Wanda (1879-1967) działaczka warmińska, posłanka
PIENIĘŻNY Seweryn (1864-1905) drukarz, redaktor, działacz narodowy
PIENIĘŻNY Seweryn (1890-1940) drukarz, wydawca, redaktor, dziennikarz
PIENIĘŻNY Władysław (1880-1940) drukarz, redaktor, działacz narodowy

Wyspa 17: Isakowicze, Brodowicze i inni Lwowianie (XVIII-XIX w.)

BRODOWICZ Maciej Józef (1790-1885) profesor UJ
ISAKOWICZ Izaak Mikołaj (1824-1901) arcybiskup ormiański
MASZKOWSKI Jan Kanty (1794-1865) malarz, nauczyciel rysunku
MASZKOWSKI Karol (1831-1886) matematyk, rektor politechniki we Lwowie
MASZKOWSKI Karol Zyndram (1868-1938) malarz, pedagog
MASZKOWSKI Marceli (1837-1862) rysownik, malarz
MASZKOWSKI Rafał (1838-1901) skrzypek, dyrygent orkiestr symfonicznych
SCHWEIKART Karl Gottlieb (1772-1855) malarz, miniaturzysta
SEBALD Józef (1853-1931) fotograf
SHEYBAL Adam (1894-1965) fotografik, major
SHEYBAL Stanisław Józef (1891-1976) malarz, fotografik, pedagog
SHEYBAL Władysław Rudolf (1923-1992) aktor, reżyser
SKIBIŃSKA Józefa (1794-1834) śpiewaczka, aktorka
SKIBIŃSKA Wilhelmina (zm. po 1860) śpiewaczka
SKIBIŃSKI Karol (1849-1922) inżynier, profesor i rektor Szkoły Politechnicznej we Lwowie
SKIBIŃSKI Kazimierz Michał (1786-1858) aktor, śpiewak, reżyser, dyrektor teatru

Wyspa 18: Poznań XVI-wieczny

CHROŚCIEJEWSKI Jan (ur. ok. 1555) lekarz
CHROŚCIEJEWSKI Stanisław (ok. 1515- po 1583) lekarz, poeta
MIKAN Stefan (zm. 1578) lekarz kapituły poznańskiej, działacz kontrreformacyjny
PATRUUS Jan (ok. 1500-1583) introligator, księgarz, nakładca
PATRUUS Jan (zm. 1538) introligator, księgarz, nakładca
PATRUUS Krzysztof (zm. 1586) introligator, księgarz
RESZKA Jan (zm. 1549) mieszczanin i burmistrz poznański
RESZKA Walenty (zm. 1557) lekarz, burmistrz poznański
RESZKA Walenty (zm. 1579) lekarz, burmistrz poznański

Wyspa 19: Adam Próchnik i Andrzej Munk (socjaliści XIX-XX w.)

FELDSTEIN-FELSZTYN Władysław Herman (1864-1935) działacz niepodległościowy
GOMÓLIŃSKA Maria Leontyna (1866-1935) działaczka oświatowa
GORZYCKI Kazimierz Józef (1865-1912) historyk, działacz socjalistyczny
GORZYCKI Wincenty (1893-1923) historyk
MUNK Andrzej (1921-1961) reżyser
NOSSIG Alfred (1864-1943) dziennikarz, rzeźbiarz, działacz syjonistyczny
PRÓCHNIK Adam Feliks (1892-1942) historyk, działacz społeczny, poseł
PRÓCHNIKOWA Felicja (1855-1939) publicystka, działaczka społeczna i polityczna
PRÓCHNIKOWA Irena (1905-1944) pedagog, działaczka konspiracyjna

Wyspa 20: Nussbaum-Hilarowicze (przełom XIX-XX w.)

HILAROWICZ Henryk (1890-1947) lekarz i chirurg lwowski
HILAROWICZ Tadeusz (1887-1958) profesor prawa administracyjnego
NUSBAUM Czesław (1887-1965) dziennikarz, publicysta
NUSBAUM Henryk (1849-1937) lekarz, profesor, filozof medycyny
NUSBAUM-HILAROWICZ Józef (1859-1917) zoolog, profesor weterynarii
NUSSBAUM Hilary (1820-1895) pedagog, publicysta

Wyspa 21: prof. Władysław Semkowicz z rodziną

PIOTROWICZ Karol (1901- po 1939) bibliotekarz, bibliofil, historyk
PIOTROWICZ Ludwik Marian (1886-1957) historyk, profesor historii starożytnej
ROZWADOWSKI Józef (1844-1937) ichtiolog, filolog klasyczny
SEMKOWICZ Aleksander (1850-1923) historyk, pedagog, archiwista
SEMKOWICZ Aleksander (1885-1954) senator, bibliograf
SEMKOWICZ Władysław Aleksander (1878-1949) prawnik, historyk, geograf, profesor UJ

Wyspa 22: profesorowie Roman Ingarden i Feliks Radwański z rodziną

INGARDEN Roman (1852-1926) inżynier
PLACIDI Franciszek (1710/15-1782) architekt
RADWAŃSKI Andrzej (1711-1762) malarz
RADWAŃSKI Feliks (1756-1826) architekt, profesor, senator
RADWAŃSKI Feliks (1789-1861) architekt, malarz, profesor UJ
RADWAŃSKI Jan Bartłomiej (1819-1873) lekarz, literat, historyk

Wyspa 23: Popławscy (XX w.)

POPŁAWSKA Zofia (1891-1969) tłumaczka, publicystka, bibliotekarka, kapitan AK
POPŁAWSKI Jan Ludwik (1854-1908) ideolog, publicysta, współtwórca Narodowej Demokracji
POPŁAWSKI Wiktor Aleksander (1889-1935) publicysta, dziennikarz, poeta, tłumacz
POTOCKI Antoni (1867-1939) krytyk literacki, publicysta, historyk literatury i sztuki
POTOCKI Józef Karol (1854-1898?) socjolog, publicysta, nauczyciel
PRZYBYŁKO-POTOCKA Maria Henryka (1873-1944) aktorka

Wyspa 24: Rodzina łódzkiego biznesmena Izraela Poznańskiego (XIX-XX w.)

EIGER Stefan Marek (1899-1939) poeta, krytyk, tłumacz
POZNAŃSKI Alfred (1883-1934) komediopisarz
POZNAŃSKI Izrael (1833-1900) przemysłowiec
POZNAŃSKI Maurycy (1868-1937) przemysłowiec, działacz gospodarczy i polityczny
POZNAŃSKI Maurycy Ignacy (1881-1940?) przemysłowiec, publicysta, wydawca
SILBERSTEIN Markus (1833-1899) kupiec, przemysłowiec
SILBERSTEIN Mieczysław (1876-1907) przemysłowiec
SILBERSTEIN Stanisław (1869-1942) przemysłowiec, działacz polityczno-społeczny

Wyspa 25: Aktorzy XIX-wieczni: Aszpergerowie z rodziną

ASZPERGER Wojciech (1790-1847) aktor
ASZPERGEROWA Aniela (1816-1902) aktorka
ASZPERGEROWA Katarzyna (zm. 1835) aktorka
DAWISON Bogumił (1818-1872) artysta dramatyczny
RUTKOWSKA Karolina (1766-1828) aktorka, śpiewaczka
RUTKOWSKI Andrzej Jan (1760-1830) aktor, śpiewak, dyrektor teatru
STARZEWSKI Szczęsny h. Ostoja (ok. 1787-1857), aktor, reżyser, dyrektor teatru, tłumacz

Wyspa 26: Inlenderowie i Goryńscy (XIX-XX w.)

GORYŃSKA Wiktoria Julia (1902-1944) graficzka
GORYŃSKI Ludwik (1907-1943) psycholog
GRABOWSKI Albin (1885-1939) sędzia, działacz harcerski
INLENDER Adolf Władysław (1854/55-1920) działacz socjalistyczny
INLENDER Ludwik (1849-1900) działacz socjalistyczny
RYBICKA Ewa Elżbieta (1909-1943) psycholog, wykładowca tajnego Uniwersytetu, uczestnik akcji pomocy Żydom

Wyspa 27: Stołtysowie i Schayerowie (XIX-XX w.)

SCHAYER Karol (1843- ok. 1915) wiceprezydent Lwowa
SCHAYER Karol Julian (1900-1971) architekt
SOŁTYS Joachim (1865-1948) publicysta, działacz społeczny i narodowy na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, podpułkownik WP
SOŁTYS Miłosz Michał (1895-1945) pedagog, działacz społeczny, uczestnik powstań śląskich
SOŁTYS Stanisław (1921-1944) oficer WP, cichociemny, porucznik Armii Krajowej
SOŁTYSOWA Helena Wiktoria (1860-1948) działaczka społeczna, publicystka, poetka

Wyspa 28: Toruń XVI-XVII wieczny

SCHOTTDORF Christian (zm. 1596) rajca toruński, poseł
SCHOTTDORF Kasper (zm. 1541) rajca toruński, poseł
STROBAND Chrystian (1482-1531) rajca toruński
STROBAND Henryk (1548-1609) burmistrz toruński
STROBAND Henryk (1575-1626) burmistrz toruński
STROBAND Henryk (1599-1657) burmistrz i burgrabia toruński
STROBAND Jan (1511-1585) burmistrz toruński

Wyspa 29: Antoni Słonimski z rodziną (XVIII-XX w.)

STERN Abraham (1762/1769 – 1842) mechanik, wynalazca
SŁONIMSKA Janina (1900-1975) graficzka, malarka
SŁONIMSKI Antoni Władysław (1895-1976) poeta, satyryk, komediopisarz, felietonista, krytyk teatralny
SŁONIMSKI Chaim Zelig (1810-1904) matematyk, astronom, wynalazca
SŁONIMSKI Piotr Wacław (1893-1944) zoolog, lekarz, docent histologii Uniw. Warsz.
SŁONIMSKI Stanisław (1853-1916) lekarz-społecznik

Wyspa 30: prof. Ludwik Hirszfeld i Sterlingowie (XIX-XX w.)

HIRSZFELD Ludwik (1884-1954) profesor mikrobiologii
STERLING Karol (1901-1991) historyk sztuki
STERLING Kazimierz (1875-1933) adwokat, działacz społeczny, poeta, dramatopisarz
STERLING Mieczysław (1883- ok.1945) krytyk sztuki, publicysta
STERLING Seweryn (1864-1932) lekarz, działacz społeczny
STERLING Władysław (1877-1943) lekarz, poeta

Ten wpis został opublikowany w kategorii Genealogia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Wielcy nieobecni w Wielkiej Genealogii

 1. FJG pisze:

  Uruski t. X, str. 361
  MICHALSKI. Zamieszkali w pow. starokonstantynowskim. Krzysztof miat syna Jana, po którym syn Franciszek, lustrator pow. latyczowskiego 1789 r., pozostawił trzech synów: Fryderyka, Józela-Aleksandra i Staniała-wa-Franciszka.
  Fryderyk, deputat szlachty pow. mohylowskiego, gub. podolskiej 1813 r., pozostawił córki, Emilię, zm. 1905 r. w Warszawie, Melanię Kaczorowską i syna Lucyana-Franciszka-Fryderyka.
  Józef-Aleksander miał synów, Zenona i Ludwika, a brat jego Stanisław-Franciszek pozostawił synów: Izydora, Wilhelma i Władysława.
  http://www.google.com/books?lr=&hl=pl&id=QP4CAAAAMAAJ&dq=%2Bj%C3%B3zef+%2Bmichalski+%2Bkarolina&q=%2Bmichalska#search_anchor
  Michalska Julia – zob. Januszewska Julia.
  Michalska Karolina – żona Józefa Michalskiego właściciela Wierzchówki.
  Michalska Melania – córka Stanisława, siostra Wilhelma, bratanica Józefa Michalskiego z Wierzchówki, u którego zamieszkała po śmierci ojca. Zaręczona była z Maurycym Gosławskim, ale małżeństwu temu sprzeciwił się Józef Michalski (…)
  Michalski Józef – właściciel Wierzchówki koło Baru, przyjaciel rodziny Słowackich i Januszewskich.
  http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=23&sub=426
  Wierzchówka – gub. Podolska – Michalskiego Ludwika pow. Mohyl., dz. 1162. – konfiskaty po r. 1863 na Rusi.
  http://www.google.com/books?lr=&hl=pl&id=9gQdAAAAIAAJ&dq=%2Bjulia+%2Bmichalska+%2Bj%C3%B3zefa&q=%2Bmichalska#search_anchor
  (…) Michalska córka Karoliny i Józefa, wyszła później za mąż za Jana Januszewskiego, brata Teofila.
  http://www.google.com/books?id=qOJIAAAAIAAJ&q=%2Bmichalska+%2Bkoczorowskiego&dq=%2Bmichalska+%2Bkoczorowskiego&lr=&hl=pl
  10. Julia Michalska. Fotografia portretu znajdującego się w zbiorach Zygmunta Koczorowskiego, wnuka Melanii Michalskiego, reprodukowana w „Tygodniku Ilustrowanym”(…)
  http://www.google.com/books?lr=&hl=pl&id=qOJIAAAAIAAJ&dq=materia%C5%82y+s%C5%82owacki+michalska&q=%2Bmichalski#search_anchor
  (…Michalski zapewne…) synowi swemu Józefowi i jego żonie Karolinie z Rakowskich. Jeden z ówczesnych geografów opisując posiadłości obywatelskie w powiecie mohylowskim podaje następującą informację:
  Michalskiego Józefa, starościca szebutynieckiego:(…)
  Moze jak sie przewietrzysz w bibilo, to znajdziesz co trzeba? 😉
  Zdrowko

 2. Dzięki za hint! Przejrzę publikacje Słowackologów pod kątem zwł. Michalskich z Wierzchówki. Niestety to dopiero we wrześniu, jak otworzą Jagiellonkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.