Statystyka małżeństw Kongresówki

Podliczyłem stan zaawansowania prac nad indeksowaniem małżeństw zawartych w Kongresówce w latach 1806-1914. Znamy ich obecnie ok. 2,2 mln, z czego 3,1% dotyczy osób znajdujących się w Wielkiej genealogii Minakowskiego (na Wielcy.pl / Sejm-Wielki.pl).

Liczyłem to w sposób następujący: z dwóch baz danych: Geneteka (geneteka.genealodzy.pl) i Lubelskie Korzenie (regestry.lubgens.eu) wybrałem te województwa, które obecnie w większości znajdują się na terytorium b. Królestwa Kongresowego: mazowieckie (z Warszawą), łódzkie, lubelskie, podlaskie i świętokrzyskie. Dla każdego z nich policzyłem, ile z tych aktów małżeństwa dotyczy osób znajdujących się w Wielkiej genealogii (liczącej obecnie prawie 700.000 osób).

Wygląda to następująco:

województwo obecne ślubów w indeksach w tym w WGM proc
łódzkie          544 981              11 198 2,1%
mazowieckie          646 581              27 383 4,2%
Warszawa          226 040              23 480 10,4%
lubelskie (wg Lubgens)          431 511                2 435 0,6%
świętokrzyskie          259 196                2 530 1,0%
podlaskie          100 212                1 294 1,3%
suma     2 208 521            68 320 3,1%

Dla pozostałych województw w Genetece wygląda to tak:

województwo obecne ślubów w indeksach w tym w WGM proc
małopolskie            73 479 1104 1,5%
śląskie            65 472 381 0,6%
wielkopolskie            81 103 611 0,8%
kujawsko-pom.          138 135 662 0,5%
reszta          265 486 919 0,3%
suma        623 675 3677 0,6%

Jaka to jest część spośród wszystkich małżeństw zawartych w Kongresówce w tym okresie? Tego dokładnie nie wiemy, ale możemy oszacować na temat tego, co wiadomo o Wolnym Mieście Krakowie. Tak się składa, że wszystkie chrześcijańskie małżeństwa zawarte w latach 1815-1852 w WMKrakowie, jakie są przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie (nie ma tam akt z zachodniej części okręgu Wolnego Miasta, wokół Chrzanowa), zostały przeze mnie spisane (i od nich to właśnie zaczęła się Geneteka).

Otóż miasto Kraków (nie całe Wolne Miasto z Okręgiem, ale samo miasto Kraków) w tym czasie liczyło między 23 a 40 tys. mieszkańców, a więc przeciętnie było ich 32 tysiące. Małżeństw chrześcijańskich zawarto w parafiach krakowskich w latach 1815-52 łącznie 11,9 tys. W okresie 38 lat mamy więc średnio 313 małżeństwa rocznie, co daje prawie równe 1 małżeństwo chrześcijańskie na 100 mieszkańców rocznie. Żydów nie liczę, bo małżeństw chrześcijan z Żydami prawie nie było (z wyjątkiem przechrztów, którzy jednak z definicji wchodzili do grupy chrześcijan).

Gdyby więc przenieść proporcje Krakowa na sąsiednią Kongresówkę, to byłoby tak: Kongresówka liczyła w tym czasie między 3,5 a 12 mln mieszkańców, co daje średnio ok. 7,7 mln osób. Połowa tego okresu przypadała w roku 1860, kiedy to Kongresówka liczyła około 6 mln mieszkańców. Przyjmijmy więc do dalszych rozważań, że było to 6,5 mln. Jeżeli podobnie jak w Krakowie na każdy 100 mieszkańców przypadało jedno małżeństwo chrześcijańskie w roku, to by znaczyło, że w Kongresówce powinno było być ok. 65 tys. małżeństw rocznie, co dla całego okresu 109 lat od 1806 r. do 1914 r. dałoby razem liczbę rzędu 7 mln. Dla owego środkowego roku 1860, gdy wg tego współczynnika powinno być zawartych 60 tys. małżeństw, w obu bazach dla (obecnych) wyżej wymienionych województw znajdujemy łącznie 23,3 tys. małżeństw.

Skoro więc ze spodziewanych 7 mln małżeństw zawartych na terenie Królestwa Kongresowego w latach 1806-1914 mamy już zaindeksowane 2,2 mln, to by znaczyło, że już około 1/3 z nich jest objęta indeksami. A więc jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Genealogia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.